Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN INOVASYON KONULU MAKALELERİN BİLİM HARİTALAMA TEKNİKLERİYLE ANALİZİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1201 - 1224, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.993612

Öz

Öz: Bu çalışmanın temel amacı sağlık bakım hizmetleri alanında yapılan inovasyon konulu makalelerin bilim haritalama teknikleri ile incelemektir. R tabanlı Bibliometrix ve VOSviwer yazılımları kullanılarak, en etkili yazar, ülke, kurum ve dergiler tespit edilmiştir. Bir arama staretisi ile 1975-2019 yılları arasındaki Web of Science makaleleri Core koleksiyondan indirilmiş ve Bibliyometrix ve VOSviwer yazılımları ile analiz edilmiştir. Sadece bir yazılım ile inceleme yapılmamasının en büyük sebebi ise her bir yazılımın öne çıktığı ve diğer yazılımlarda olmayan karşılaştırmalı üstünlüktür. İnovasyon konusunda en çok makale yayınlayan ülkeler arasında ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda ve Fransanın yer aldığı ve Health Policy dergisinin bu konuda en fazla makale yayınlayan dergi olduğu yapılan analizler sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca h ve g indeksleri en yüksek yazar Weiner olarak tespit edilmiştir. Teknolojik gelişmelerin etkisi ile ortaya çıkan sağlık inovasyonundaki gelişmeler, hasta yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini başarılı bir şekilde arttırmaktadır. Sağlık bakım hizmeleri alanında sunulan bakım, tedavi ve teşhis birçok konuda verimliliği arttırdığından maliyetlerin azalmasına ve insan hatalarını minimize etmeye yardımcı olmaktadır. Yapılan bu çalışma ile klinisyenler, sağlık hizmeti sağlayıcıları-tedarikçiler, araştırmacılar, politika yapıcılar, karar vericiler ve hastalar ortaya çıkan verilerin analizinden elde edilen yeni bilgiler ışığında yeni fırsatlar elde edebileceklerdir. Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakım Hizmetleri, İnovasyon, Bibliyometrik Analiz. Abstract: The main purpose of this study is to examine the innovation articles in the field of health care services with science mapping techniques. Using R-based Bibliometrix and VOSviwer software, the most influential authors, countries, institutions and journals were determined. Web of Science articles between 1975 and 2019 were downloaded from the Core collection with a search engine and analyzed with Bibliometrix and VOSviwer software. The biggest reason for not reviewing with only one software is the comparative advantage in which each software stands out and is not available in other software. It has emerged as a result of the analysis that the USA, Canada, England, Netherlands and France are among the countries that publish the most articles on innovation, and that the Health Policy journal is the journal that publishes the most articles on this subject. In addition, the h and g indexes were determined as the highest author Weiner. Developments in health innovation, which emerged with the effect of technological developments, successfully increase patient life expectancy and quality of life. Care provided in the field of health care services; As it increases efficiency in many areas such as treatment and diagnosis, it helps to reduce costs and minimize human errors. With this study, clinicians, healthcare providers-suppliers, researchers, policy makers, decision makers and patients will be able to gain new opportunities in the light of new information obtained from the analysis of the emerging data. Keywords: Health Care Services, Innovation, Bibliometric Analysis.

Kaynakça

  • Aria, M., Cuccurullo, C., (2017). Bibliometrix: An R-Tool For Comprehensive Science Mapping Analysis. Journal of Informetrics, v.11, n.4, pp. 959-975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007
  • Callon, M., Courtial, J.P., Laville, F., (1991). Co-Word Analysis As A Tool For Describing The Network Of Interactions Between Basic And Technological Research: The Case Of Polymer Chemsitry. Scientometrics 22, 155–205. https://doi.org/10.1007/BF02019280.
  • Kurutkan, MN., Orhan, F., (2018). Kalite Prensiplerinin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi, Sage Yayınevi. Ankara

ANALYSIS OF ARTICLES ON INNOVATION IN THE FIELD OF HEALTH CARE SERVICES BY SCIENCE MAPPING TECHNIQUES

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1201 - 1224, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.993612

Öz

The main purpose of this study is to examine the innovation articles in the field of health care services with science mapping techniques. Using R-based Bibliometrix software, the most influential authors, countries, institutions and journals were determined. Web of Science articles between 1975 and 2019 were downloaded from the Core collection with a search engine and analyzed with Bibliometrix software. The biggest reason for not reviewing with only one software is the comparative advantage in which each software stands out and is not available in other software. It has emerged as a result of the analysis that the USA, Canada, England, Netherlands and France are among the countries that publish the most articles on innovation, and that the Health Policy journal is the journal that publishes the most articles on this subject. In addition, the h and g indexes were determined as the highest author Weiner. Developments in health innovation, which emerged with the effect of technological developments, successfully increase patient life expectancy and quality of life. Care provided in the field of health care services; As it increases efficiency in many areas such as treatment and diagnosis, it helps to reduce costs and minimize human errors. With this study, clinicians, healthcare providers-suppliers, researchers, policy makers, decision makers and patients will be able to gain new opportunities in the light of new information obtained from the analysis of the emerging data.

Kaynakça

  • Aria, M., Cuccurullo, C., (2017). Bibliometrix: An R-Tool For Comprehensive Science Mapping Analysis. Journal of Informetrics, v.11, n.4, pp. 959-975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007
  • Callon, M., Courtial, J.P., Laville, F., (1991). Co-Word Analysis As A Tool For Describing The Network Of Interactions Between Basic And Technological Research: The Case Of Polymer Chemsitry. Scientometrics 22, 155–205. https://doi.org/10.1007/BF02019280.
  • Kurutkan, MN., Orhan, F., (2018). Kalite Prensiplerinin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi, Sage Yayınevi. Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi, İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serdal KEÇELİ> (Sorumlu Yazar)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, HAVA HARP OKULU
0000-0001-7515-0757
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 10 Eylül 2021
Kabul Tarihi 13 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Keçeli, S. (2022). SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN INOVASYON KONULU MAKALELERİN BİLİM HARİTALAMA TEKNİKLERİYLE ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 1201-1224 . DOI: 10.17755/esosder.993612

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.