Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DİJİTAL PAZARLAMAYA YÖNELİK OLARAK OYUNLAŞTIRMA İÇEREN E-TİCARET SİTELERİ ÜZERİNE BİR META ANALİZ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1909 - 1929, 08.10.2022

Öz

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi e-ticaret alanında da büyük gelişmeler meydana gelmiştir. İnsanların giderek daha çok ilgi gösterdiği bu alan, kendini güncellemeye devam etmektedir. Bu bağlamda e-ticaret yapan web siteleri, satışlarını arttırmak için oyunlaştırma öğelerini daha çok kullanmaya başlamışlardır. Oyunlar, eski tarihlerden bu yana insanların hayatında hep var olmuştur. Bazen sadece zevk için bazen de başarı veya ödül için oynanmıştır. Oyunlaştırmanın yapı taşını bu oyun kültürü oluşturmuştur. Oyunlaştırmayı e-ticarette kullanmanın en büyük unsuru kullanıcı katılımını artırma yeteneğidir. E-ticaret işletmeleri, hedef müşterilerini iyi tanırlar ve birbirleriyle rekabet etmelerini sağlayan oyunlaştırılma öğelerini tasarlayarak onların ilgilerini çekmek isterler. Bu işletmeler, satışlarını arttırmak için çeşitli oyunlar ile hediye çekleri, indirim kuponları, rozetler ve puanlar vermektedirler. Bu araştırmada; e-ticaretin yıllar içerisinde nasıl gelişim gösterdiği, nelerden etkilendiği ve hangi kavramları kullandığı üzerine literatür taramaları yapılmıştır. Ayrıca oyunlaştırma kavramının özellikleri, öğeleri, kullanım alanları ve insan psikolojisine etkileri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Son olarak araştırmanın asıl konusu olan oyunlaştırmanın e- ticaret alanında nasıl kullanıldığı, satışları nasıl etkilediği konusunda araştırmalar yapılmıştır. Araştırmaların sonucunda; şirketler, oyunlaştırmayı; işbirliğini desteklediği, fikir alışverişini arttırdığı, inovasyon kültürünü geliştirdiği, kullanıcılar arasında sürekli bir ilişki oluşturduğu için kullanmakta fayda görmüşlerdir. Bunun yanında, verilen ödüllerden dolayı kazanç sağlamanın yanında haz ve mutluluk duyan müşterilerin, alışverişlerine daha motive bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Aynı zamanda bu ödüller; sosyal paylaşımı teşvik etme, müşteriyi elde tutma, müşteri sadakati ve tekrar satın almayı sağlamıştır.

Kaynakça

 • Avedon, E. M., ve Sutton-Smith, B. R. I. A. N. (1971). The Study of Games. Avedon, Elliott M; SuttonSmith, Brian (Hg.): The studyof games. New York, S, 1-8.Bartle, Richard (2003). Sanal Dünyalar Tasarlamak . Yeni Biniciler. P. 145.
 • Brigham, T. J. (2015). An Introduction to Gamification. Adding Game Elements for Engagement. Journal Medical Reference Services Quarterly, vol. 34 (4), pp. 471-480.
 • Bunchball, I. (2010). Gamification 101: An introduction to the use of game dynamics to influence behavior.
 • Bunchball I. (2016). Gamification 101. An Introduction to Game Dynamics. Available at: http://www.bunchball.com/gamification-101-10 [Accessed 25 February 2017].
 • Burke, B. (2014). Gamify: How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things. USA: Gartner Inc.
 • Camerer, C. (2003). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Catalano, F. (2012). What’s the Difference between Games and Gamification? Available at: http://ww2.kqed.org/mindshift/2012/08/21/whats-the-difference-between-games-and-gamification/ [Accessed 2 April 2017].
 • Clark C. Abt (1987). Serious Games. University Press of America.
 • Dasic Link Campus University (2014). Serious Games ve Gamification. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=9AnJqqaoG50 [Accessed 28 February 2017].
 • De Queirós, R.A.P. ve Pinto, M.T. (2017). Gamification-Based E-Learning Strategies for Computer Programming Education. USA: IGI Global.
 • Dunniway, T. ve Novak, J. (2007). Game Development Essentials: Gameplay mechanics. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.
 • E-learning Infographics (2014). A Brief History of Gamification Infographics. Available at: http://elearninginfographics.com/brief-history-of-gamification-infographic/ [Accessed 4 April 2017].
 • Elverdam, C., ve Aarseth, E. (2007). Game Classification and Game Design Construction Through Critical Analysis. Games and Culture, vol. 2 (1), pp. 3 – 22.
 • Fogg, B. J. (2002). Persuasive technology: Using computers to change what we think and do. Ubiquity, 2002(December), 5. doi:10.1145/764008.763957
 • Ghanbari, H., Simila, J., ve Markkula, J. (2015). Utilizing Online Serious Games to Facilitate Distributed Requirements Elicitation. Journal of Systems and Software, vol. 10, pp. 32-49.
 • Hall, D., ve Toke, Z. (2018). Gamification: Gamified Elements’ Impact on Online Trust. (Master Dissertation) Lund University School of Economics and Management.
 • Harwood, T., ve Garry, T. (2015). An investigation into gamification as a customer engagement experience environment. Journal of Services Marketing, 29(6/7), 533–546. doi:10.1108/JSM-01-2015-0045.
 • Hughes, A. (2013). What is a Serious Game, Gamification? Available at: http://www.designingdigitally.com/blog/2013/08/gamification-or-serious-game-whats-difference#axzz4dseILoji [Accessed 5 April 2017].
 • Kalakota, R. and Whinston, A. (1997). Electronic Commerce. A manager’s Guide. Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. ve Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, vol. 54 (3), pp. 241 – 251.
 • Kim, B. (2015). Understanding Gamification. Library Technology Reports, vol.21 (2).
 • Laudon, K.C. (2014). E-commerce: Business, technology, society (10th ed., global ed.). Harlow: Pearson.
 • Laudon, K.C., ve Traver, C.G. (2004). E-Commerce: Business, Technology, Society. New Jersey: Pearson.
 • LeBlanc, M. (2004). Game Design and Tuning Workshop Materials. Presentation at the Game Developers Conference: San Jose, CA.
 • Marczewski, A. (2015). Game Thinking. Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking and Motivational Design. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • McCormick, T. (2013). Gamification: A Short Story. Why everybody, from corporate titan to terrorists, wants to make life more like a game. Available at: http://foreignpolicy.com/2013/06/24/gamification-a-short-history/ [Accessed 20 March 2017].
 • Mekler, E. D., Brühlmann, F., Tuch, A. N., ve Opwis, K. (2017). Towards understanding the effects of individual gamification elements on intrinsic motivation and performance. Computers in Human Behavior, 71, 525-534.
 • Oyuncu Tiplerinin Bartle Taksonomisi. (2021, 28 Aralık). Erişim adresi: https://www.urhoba.net/2020/10/oyuncu-tiplerinin-bartle-taksonomisi.html
 • Oyunlaştırma nedir? (2021, 29 Aralık). Erişim adresi: https://www.munuya.com/blog/oyunlastirma-gamification-nedir/
 • Oyunlaştırma ve motivasyon. (2021, 30 Aralık). Erişim adresi: https://etkintanitim.com/oyunlastirma-ile-motivasyon/
 • Perryer, C., Celestine, N. A., Scott-Ladd, B., Leighton, C. (2016) Enhancing Workplace Motivation through Gamification. Transferrable lessons from pedagogy. The International Journal of Management Education, vol. 14 (3), pp. 327 – 335.
 • Prakash, E. C. ve Rao, M. (2015). Transforming Learning and IT Management through Gamification, International Series of Computer Entertainment and Media Technology. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Robson, K., Plangger, K., Kietzmann, J. H., McCarthy, I., ve Pitt, L. (2015). Is it all a game? Understanding the principles of gamification. Business Horizons, 58(4), 411-420.
 • Ryan, R. M. (2009) Self-determination Theory and Wellbeing. Wellbeing in Developing Countries Research Review, vol. 1.Salen, K. ve Zimmermann, E. (2004) Rules of Play. Game Design Fundamentals. Cambridge: MIT Press.
 • Sailer , M., Hense, J. U., Mayr, S. K., ve Mandl, H. (2017). How gamification motivates: A : An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. Computers in Human Behavior, 69, 371-380.
 • Sayılarla Dünyada E-Ticaret. (2021, 24 Aralık). Erişim adresi: https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/sayilarla-dunyada-e-ticaret-21
 • Seufert, M., Burger, V., Lorey, K., Seith, A., Loh, F., ve Tran-Gia, P. (2016). Assessment of subjective influence and trust with an online social network game. Computers in Human Behavior, 64, 233–246. doi:10.1016/j.
 • Smith, R. (2007). Game Impact Theory: the Five Forces that are driving the adoption of Game Technologies.
 • Surugiu, T. (2014) Gamification as a Means for Employee Motivation, Personal Engagement and Behavioral Outcomes: a Gamification System Developers’ Perspective. Master’s Thesis. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology.
 • The Bartle Test of Gamer Psychology , matthewbarr.co.uk, Alındı 2-11-2018.
 • Turban, E., King, D., Lang, J., ve Lai, L. 2009. Introduction to electronic com-merce (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Van de Ven, N., Zeelenberg, M., ve Pieters, R. (2010). The envy premium in product evaluation. The Journal of Consumer Research, 37(6), 984–998. doi:10.1086/657239
 • Werbach, K. ve Hunter, D. (2012a) For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Philadelphia: Wharton Digital Press.
 • Werbach, K., ve Hunter, D. (2012b). The Gamification Toolkit: Dynamics, Mechanics and Components for the Win. Philadelphia: Wharton Digital Press.
 • Whyte, E.M., Smyth, J.M. ve Scherf, K.S. (2015) Designing Serious Game Interventions for Individuals with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 45 (12), pp. 3820 - 3831.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilge TURP GÖLBAŞI> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4386-7328
Türkiye


Hande AYHAN GÖKCEK>
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6349-3023
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 27 Ocak 2022
Kabul Tarihi 1 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Turp Gölbaşı, B. & Ayhan Gökcek, H. (2022). DİJİTAL PAZARLAMAYA YÖNELİK OLARAK OYUNLAŞTIRMA İÇEREN E-TİCARET SİTELERİ ÜZERİNE BİR META ANALİZ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1909-1929 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/70796/1064214

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.