Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A STUDY ON EFFORTS OF THE USA TO PROMOTE TURKIYE AND THE TURKISH PEOPLE: A POCKET GUIDE TO TURKİYE

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1726 - 1738, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1076846

Öz

Leaving behind a two-century history, Turkish-American relations have revealed a cultural exchange as a result of the fact that the two countries exchanged military personnel after Turkiye became a member of NATO. In this regard, this study examines and analyzes the work A Pocket Guide to Turkey published by the Information and Education Division of the the USA Department of Defense in 1953 to inform American personnel working in Turkiye about the Turkish People, Turkish culture and Turkiye as a whole. In fact, this Guide has been prepared to ensure that the military personnel who will serve in Turkiye and the USA public in general know Turkiye and the Turkish People closely with all their cultural characteristics, and thus prevent a crisis that will arise due to misunderstanding in Turkiye. Guide has also made efforts to ensure that USA personnel become cultural ambassadors during their stay in Turkey with its inculcations aimed at Americans. The study analyzes the determinations and views of the USA people towards the Turkish People and Turkish culture in a period that will be considered very important for Turkish-USA bilateral relations and analyzes the image of the Turkish People in the eyes of the USA.

Kaynakça

 • Akbaş, Z. Çelik, A. H. & Duman, M. (2019). İkinci Yüzyılında İşbirliği ve Çatışma Sarmalında Türk- Amerikan İlişkileri, OPUS Dergisi, 13/19, 2226-2258.
 • American Forces Information Service. (1981). A Pocket Guide to Turkey. Washington DC.
 • Aral, H. (1968). Dışişleri Bakanlığı 1967 Yıllığı. Ankara Basım ve Ciltevi,
 • Armaoğlu, F. (1997). 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi. TTK Basımevi.
 • Armaoğlu, F. 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi. Alkım Yayınevi, ty.
 • Armaoğlu, F. (1991). Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri. TTK Basımevi.
 • Armaoğlu, F. (2020). Türk Dış Politikası Tarihi. Kronik.
 • Armaoğlu, F. (1999) “Yarım Yüzyılın Türk-Amerikan İlişkileri 1947-1997”. Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç. TTK Basımevi, 421-440. Bağcı, H. (1994) Demokrat Parti’nin Ortadoğu Politikası”. Türk Dış Politikasının Analizi, Drl. Faruk Sönmezoğlu Der Yayınları, 89-120.
 • Bozdağlıoğlu, Y. (2008). Türkiye-ABD İlişkileri, Türk Dış Politikası 1919-2008, Barış Platin, 465-470.
 • Criss, N. B. (2008). ABD İle İlişkiler, Türk Dış Politikası 1919-2008, Barış Platin, 173-177.
 • Doğan, N. (1996). Cumhuriyet Öncesi Türk Amerikan Ticaret Anlaşmaları, Turan Yayıncılık.
 • Duman, M. (2020). Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi Faaliyetleri (1934-1960), Palet Yayınları.
 • Duman, M. (2019). Türkiye’nin ABD’de Gerçekleştirdiği Kamu Diplomasisi Üzerine Erken Bir Değerlendirme: Memleketimizi Tanıtmak Meselesi (1948), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 32, 379-397.
 • Erhan, Ç. (2001). Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Kitabevi.

ABD'NİN TÜRKİYE’Yİ, TÜRK HALKINI TANITMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE CEP REHBERİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1726 - 1738, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1076846

Öz

İki yüzyıllık bir süreci geride bırakan Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye’nin NATO’ya üye olmasından sonra iki ülkenin askeri düzeyde personel değiş tokuşu yapmaları neticesinde kültürel bir alışverişi ortaya çıkartmıştır. Çalışma, bu doğrultuda Türkiye’ye görevli gelen Amerikalı personeli, Türk halkı ve Türkiye hakkında bilgilendirmek üzere ABD Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Eğitim Departmanı’nın 1953 yılında yayınladığı A Pocket Guide to Turkey / Türkiye Cep Rehberi isimli eseri ele alıp analiz etmektedir. Türkiye Cep Rehberi, Türkiye’de görev alacak personelin - ve ABD halkının - Türkiye ve Türk halkını tüm kültürel özellikleri ile yakından tanımasını sağlamak ve bu sayede yanlış anlamadan doğacak bir krizin önüne geçmek üzere hazırlanmıştır. Türkiye Cep Rehberi, aynı zamanda Amerikalılara yönelik telkinleriyle Türkiye’de bulundukları süre boyunca ABD’li personelin kültür elçileri olmaları sağlamaya yönelik çaba sarf etmiştir. Çalışma, Türkiye-ABD ikili ilişkileri için oldukça önemli sayılacak bir dönemde ABD’nin Türk halkına yönelik tespitlerini ve bakışını analiz etmekte, ABD’nin gözündeki Türkiye imgesini tahlil etmektedir.

Kaynakça

 • Akbaş, Z. Çelik, A. H. & Duman, M. (2019). İkinci Yüzyılında İşbirliği ve Çatışma Sarmalında Türk- Amerikan İlişkileri, OPUS Dergisi, 13/19, 2226-2258.
 • American Forces Information Service. (1981). A Pocket Guide to Turkey. Washington DC.
 • Aral, H. (1968). Dışişleri Bakanlığı 1967 Yıllığı. Ankara Basım ve Ciltevi,
 • Armaoğlu, F. (1997). 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi. TTK Basımevi.
 • Armaoğlu, F. 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi. Alkım Yayınevi, ty.
 • Armaoğlu, F. (1991). Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri. TTK Basımevi.
 • Armaoğlu, F. (2020). Türk Dış Politikası Tarihi. Kronik.
 • Armaoğlu, F. (1999) “Yarım Yüzyılın Türk-Amerikan İlişkileri 1947-1997”. Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç. TTK Basımevi, 421-440. Bağcı, H. (1994) Demokrat Parti’nin Ortadoğu Politikası”. Türk Dış Politikasının Analizi, Drl. Faruk Sönmezoğlu Der Yayınları, 89-120.
 • Bozdağlıoğlu, Y. (2008). Türkiye-ABD İlişkileri, Türk Dış Politikası 1919-2008, Barış Platin, 465-470.
 • Criss, N. B. (2008). ABD İle İlişkiler, Türk Dış Politikası 1919-2008, Barış Platin, 173-177.
 • Doğan, N. (1996). Cumhuriyet Öncesi Türk Amerikan Ticaret Anlaşmaları, Turan Yayıncılık.
 • Duman, M. (2020). Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi Faaliyetleri (1934-1960), Palet Yayınları.
 • Duman, M. (2019). Türkiye’nin ABD’de Gerçekleştirdiği Kamu Diplomasisi Üzerine Erken Bir Değerlendirme: Memleketimizi Tanıtmak Meselesi (1948), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 32, 379-397.
 • Erhan, Ç. (2001). Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melih DUMAN> (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6861-615X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 21 Şubat 2022
Kabul Tarihi 20 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Duman, M. (2022). ABD'NİN TÜRKİYE’Yİ, TÜRK HALKINI TANITMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE CEP REHBERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1726-1738 . DOI: 10.17755/esosder.1076846

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.