Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DIGITAL PRINTING APPLICATIONS OF TRADITIONAL KUTNU FABRIC PATTERNS TO WOMEN'S WRESTLER LEOTARDS

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 86, 425 - 437, 04.04.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1163774

Öz

The fact that wrestling is a popular sport in the world turns national or international tournaments into visual feasts. Today, wrestling sportswear designs are a part of this feast. Innovative designs make important contributions to both visuality and cultures with the use of local fabrics in these clothes. In this study, wrestling jerseys were produced for female wrestlers by using kutnu fabrics produced specifically for Gaziantep region. Various patterns were designed for these women's wrestling leotards and these patterns were transferred to the fabric with digital printing technique. A design selected from 6 different women's wrestling jerseys designed within the scope of the study was produced. Thus, in the field of fashion and textile design, it is aimed to blend local fabrics with wrestling, our Turkish ancestor sport, and to create a new value in this field. With this study, it is aimed to popularize the use of local fabrics in clothing in sports branches and to contribute to the oblivion of our traditional arts.

Kaynakça

 • Albayrak, İ. (2019). Kadın Güreşçilerin Spor Hayatında Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Berkeajans. https://berkeajans.com/dijital-baski-nedir.html (Erişim; 14 Aralık 2021)
 • Cabu, C. (2020). Dijital Baskı Teknolojilerinin Tekstil Sektöründe Kullanımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Creswell, J. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (3. Baskıdan Çeviri). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çabuk, G. (2006). İlköğretim Binalarının Renk Açısından Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çoruh, D., & Binboğa, E. (2021). Geleneksel Kutnu Kumaşı Üzerine Deneysel Yüzey Tasarımları. Sanat ve Tasarım, 131-143.
 • Dever, Y., & İslam , O. (2015). Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı. Manas Sosyal Araştırmalar, 47-61.
 • Erbaş, Ö. (1996). Sanat Eğiliminde Renk ve Renk Öğretim Yöntemleri (Sanatta Yeterlik). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ercan , N. (2010). Rönesans'tan Günümüze Resim Sanatında, Beyazdan/Siyaha/Gri rengin Kullanılışı, Giorgio Morandi, Alberto Giacometti ve Bernard Buffet'nin Resimlerinin Üslup Özelliklerinde 'Gri'nin Payı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Eser Metni). Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erim , G. (2000). Rengin Psikolojik Etkileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 11-17.
 • İnnap, H. S. (2012). Renk Ve Rengin Moda Üzerindeki Etkisi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1-159.
 • Kaygusuz, M., Arğun, F., & Kahvecioğlu Sarı, H. (2019). Kültürel Mirasımız Yağlı Güreş Sporunun Geleneksel Giysisi Kispet. Akademikbakış, 147-166.
 • Kurt, T., Kılıç, M., Kılıç, M., Özbayraktar, F., Yücel, E., & Kıvanç, C. (2016). Türk Spor Tarihi. Milli Eğitim Bakanlığı .
 • Özdemir, G., & Çayhan, S. (2019). Çanta Tasarımında Manipülatif Dokunuşlar: Kutnu Kumaş Örneği. Journal Of Instıtute Of Economıc Development and Socıal Researches, 333-339.
 • Özer, B. (2008). Yeni Bir İş Modeli Olarak İnternet Tabanlı Dijital Baskı Sistemleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sari, S. (2014). Kişiye Özel Moda Tasarımında Dijital Baskı Tasarım Süreci (Sanatta Yeterlik Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Isparta.
 • Televi Boğa , Ş. (2019). Çağdaş Halı Tasarımında Dijital Baskı Uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Tokuz , G. (2021, Aralık 4). Yöresel Kumaşlarımızdan Kutnu, Alaca ve Meydaniye. Gaziantepface: http://www.gaziantepface.com/koseyazisi/yoresel-kumaslarimizdan-kutnu-alaca-ve-meydaniye-yazisi-150.html adresinden alındı
 • Türklerde Spor Tarihi. (2017). Blog Kalemi: http://blogkalemimden.blogspot.com/2017/07/turklerde-spor-tarihi.html adresinden alındı
 • Yazıcı, N. (2014). Geçmişten Günümüze Gaziantep Kutnu Dokumaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yöresel Dokuma Kumaşlar. (2016). Tekstil Bilgi : https://tekstilbilgi.net/yoresel-dokuma-kumaslar.html adresinden alındı
 • Yüksel, N. (2020). Marka Renklerinin Tüketici Davranışları Bağlamında İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

GELENEKSEL KUTNU KUMAŞI DESENLERİNİN KADIN GÜREŞÇİ MAYOSUNA DİJİTAL BASKI UYGULAMALARI

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 86, 425 - 437, 04.04.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1163774

Öz

Dünyada güreş sporunun popüler bir spor dalı olması ulusal ya da uluslararası turnuvaları görsel şölenlere dönüştürmektedir. Günümüzde güreş spor kıyafet tasarımları bu şölenin bir parçasıdır. Yenilikçi tasarımlar bu kıyafetlerde hem görselliğe hem de yöresel kumaş kullanımı ile kültürlere önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada Gaziantep yöresine özgü olarak üretilen kutnu kumaşları kullanarak kadın güreşçiler için güreş mayosu üretilmiştir. Üretilen bu kadın güreş mayoları için çeşitli desenler tasarlanmış ve bu desenler dijital baskı tekniği ile kumaşa aktarılmıştır. Çalışma kapsamında tasarlanan 6 farklı kadın güreş mayosu içerisinden seçilen bir tasarımın üretimi yapılmıştır. Böylece moda ve tekstil tasarımı alanında yöresel kumaşların Türk ata sporumuz olan güreşle harmanlanması ve bu alanda yeni bir değer oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışmayla yöresel kumaşların spor dallarındaki giysilerde kullanımının yaygınlaştırılması ve geleneksel sanatlarımızın unutulmamasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Albayrak, İ. (2019). Kadın Güreşçilerin Spor Hayatında Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Berkeajans. https://berkeajans.com/dijital-baski-nedir.html (Erişim; 14 Aralık 2021)
 • Cabu, C. (2020). Dijital Baskı Teknolojilerinin Tekstil Sektöründe Kullanımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Creswell, J. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (3. Baskıdan Çeviri). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çabuk, G. (2006). İlköğretim Binalarının Renk Açısından Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çoruh, D., & Binboğa, E. (2021). Geleneksel Kutnu Kumaşı Üzerine Deneysel Yüzey Tasarımları. Sanat ve Tasarım, 131-143.
 • Dever, Y., & İslam , O. (2015). Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı. Manas Sosyal Araştırmalar, 47-61.
 • Erbaş, Ö. (1996). Sanat Eğiliminde Renk ve Renk Öğretim Yöntemleri (Sanatta Yeterlik). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ercan , N. (2010). Rönesans'tan Günümüze Resim Sanatında, Beyazdan/Siyaha/Gri rengin Kullanılışı, Giorgio Morandi, Alberto Giacometti ve Bernard Buffet'nin Resimlerinin Üslup Özelliklerinde 'Gri'nin Payı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Eser Metni). Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erim , G. (2000). Rengin Psikolojik Etkileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 11-17.
 • İnnap, H. S. (2012). Renk Ve Rengin Moda Üzerindeki Etkisi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1-159.
 • Kaygusuz, M., Arğun, F., & Kahvecioğlu Sarı, H. (2019). Kültürel Mirasımız Yağlı Güreş Sporunun Geleneksel Giysisi Kispet. Akademikbakış, 147-166.
 • Kurt, T., Kılıç, M., Kılıç, M., Özbayraktar, F., Yücel, E., & Kıvanç, C. (2016). Türk Spor Tarihi. Milli Eğitim Bakanlığı .
 • Özdemir, G., & Çayhan, S. (2019). Çanta Tasarımında Manipülatif Dokunuşlar: Kutnu Kumaş Örneği. Journal Of Instıtute Of Economıc Development and Socıal Researches, 333-339.
 • Özer, B. (2008). Yeni Bir İş Modeli Olarak İnternet Tabanlı Dijital Baskı Sistemleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sari, S. (2014). Kişiye Özel Moda Tasarımında Dijital Baskı Tasarım Süreci (Sanatta Yeterlik Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Isparta.
 • Televi Boğa , Ş. (2019). Çağdaş Halı Tasarımında Dijital Baskı Uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Tokuz , G. (2021, Aralık 4). Yöresel Kumaşlarımızdan Kutnu, Alaca ve Meydaniye. Gaziantepface: http://www.gaziantepface.com/koseyazisi/yoresel-kumaslarimizdan-kutnu-alaca-ve-meydaniye-yazisi-150.html adresinden alındı
 • Türklerde Spor Tarihi. (2017). Blog Kalemi: http://blogkalemimden.blogspot.com/2017/07/turklerde-spor-tarihi.html adresinden alındı
 • Yazıcı, N. (2014). Geçmişten Günümüze Gaziantep Kutnu Dokumaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yöresel Dokuma Kumaşlar. (2016). Tekstil Bilgi : https://tekstilbilgi.net/yoresel-dokuma-kumaslar.html adresinden alındı
 • Yüksel, N. (2020). Marka Renklerinin Tüketici Davranışları Bağlamında İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin ÖZDEMİR
Gaziantep Üniversitesi
0000-0002-0783-0563
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 18 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 21 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 22 Sayı: 86

Kaynak Göster

APA Özdemir, H. (2023). GELENEKSEL KUTNU KUMAŞI DESENLERİNİN KADIN GÜREŞÇİ MAYOSUNA DİJİTAL BASKI UYGULAMALARI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (86) , 425-437 . DOI: 10.17755/esosder.1163774

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.