Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1, 56 - 63, 31.01.2020
https://doi.org/10.18036/estubtdc.524625

Öz

Bu çalışmada, Harmancık ve Soğukpınar (Bursa) çevresinde yayılış gösteren lokal endemik Dianthus goekayi (Caryophyllaceae) taksonunun morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik özellikleri belirlenmiştir. Taksonun morfolojik ve mikromorfolojik karekterlerinin yanında, gövde, gövde yaprağı ile taban yaprağı anatomik özellikleri belirlenmiştir. Yapılan palinolojik çalışmalara göre, polenler ömonad, polen tipi periporat, polen şekli prolat-sferoidal; ekzin ornamentasyonu spinulat-granulat-mikroperforat; operkulum üzerinde spinülat, nadiren spinülat-granülat olarak saptanmıştır. D. goekayi ile yapılan karyolojik çalışma sonucunda kromozom sayısı 2n= 30 olarak bulunmuştur. 

Kaynakça

 • KAYNAKLAR[1] Güner, A. (ed.). Resimli Türkiye, Florası (Illustrated Flora of Turkey). Cilt 1, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul, 2014.
 • [2] Yıldız,B.,Aktoklu, E.. Bitki Sistematiği. Palme yayıncılık, Ankara, 2010, s. 220-223.
 • [3] Bittrich,V. Families and Genera of Flowering Plants. Berlin, 1993, 2: 206-236.
 • [4] Güner, A. (ed.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 1, İstanbul, 2012, s. 333-337.
 • [5] Işık, L.. Batı Anadolu’nun Bazı Colchicum L. Türleri Üzerinde Sitolojik Gözlemler, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 1997.
 • [6] WodeWodehouse RR. Pollen Grains, New York: McGraw-Hill, 1935.
 • [7] Punt, W., Le Thomas, A., Glossary of Pollen and Spore Terminolojy, Review of Palaeobotany and Palynology, 2007, Volume 143, Issues 1-2, Pages 1-81.
 • [8] Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Daşgın, R., Meriçlioğlu, A. Dianthus goekayi (Caryophyllaceae), A New Species From Turkey, Ann. Bot. Fennici, 2011, 48: 74-78.
 • [9] Bağçıvan, G.. Bursa ve Çevresinde Yayılışı Olan Dianthus L. Taksonları Üzerinde Sistematik Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2014.
 • [10] Hamzaoğlu,E., Koç, M., Aksoy, A. A New Pricking Carnation (Caryophyllaceae) Grows On Tuff From Turkey: Dianthus aculeatus sp. nov. Biological Diversity and Conservation,20147/2, 159-162.
 • [11]Yentür, S., Cevahir Öz, G. Bitki Anatomisi. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013.
 • [12] Çakırlar, H., Doğan, C., Özmen, E. Açıklamalı Genel Botanik ve Bitki Anatomisi Atlası. Palme Yayıncılık, Ankara, s.59, . 2013.
 • [13] Hazar, D. Antalya Florasında Bulunan İki Dianthus Türünün (D. calocephalus Boiss. ve D. orientalis Adams.) Kültüre Alınması ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Antalya, 2006.
 • [14] Brullo, S., Brullo, C., Colombo, P., Galdo, G. G., Ilardi, V., Perrone, R. Dianthus borbonicus (Caryophyllaceae), A New Species From Sicily, Phytotaxa, 2015, 233 (1): 049- 060.
 • [15] Uysal, İ., Öztürk, M., Pirdal, M. Morphology, Anatomy and Ecology of Endemic Species Dianthus ingoldbyi Turril, Journal of Faculty of Science Ege University,Series B, 1992, Vol.14,1.
 • [16] Yıldız, K. Pollen Morphology of Caryophyllaceae species from Turkey- Pak. J. Bot., 2001, 33 (4).
 • [17] Kızılpınar, İ., Özüdoğru, B., Özmen, E., Erik, S., Doğan, C. Morphological, Palynological and Ecological Features of Dianthus engleri Hausskn. & Bornm.- Hacettepe J. Biol. & Chem., . 2010, 38 (2) 139-147
 • [18] Sahreen, S., Khan, M. A., Meo, A. A., Jabeen, A. Studies on the Pollen Morphology of the Genus Dianthus (Caryophyllaceae) from Pakistan, Biological Diversity and Conservation, Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 2008, 1/1, 89-98.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mihriban AHISKALI (Sorumlu Yazar)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0580-7594
Türkiye


Merve ÖZERKAN Bu kişi benim
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9432-8549
Türkiye


Gönül KAYNAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1294-7854
Türkiye


Özer YILMAZ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1498-5827
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { estubtdc524625, journal = {Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji}, issn = {2667-4203}, address = {btdc@anadolu.edu.tr}, publisher = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {56 - 63}, doi = {10.18036/estubtdc.524625}, title = {ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Ahıskalı, Mihriban and Özerkan, Merve and Kaynak, Gönül and Yılmaz, Özer} }
APA Ahıskalı, M. , Özerkan, M. , Kaynak, G. & Yılmaz, Ö. (2020). ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji , 9 (1) , 56-63 . DOI: 10.18036/estubtdc.524625
MLA Ahıskalı, M. , Özerkan, M. , Kaynak, G. , Yılmaz, Ö. "ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 9 (2020 ): 56-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/estubtdc/issue/52174/524625>
Chicago Ahıskalı, M. , Özerkan, M. , Kaynak, G. , Yılmaz, Ö. "ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 9 (2020 ): 56-63
RIS TY - JOUR T1 - ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Mihriban Ahıskalı , Merve Özerkan , Gönül Kaynak , Özer Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18036/estubtdc.524625 DO - 10.18036/estubtdc.524625 T2 - Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 63 VL - 9 IS - 1 SN - 2667-4203- M3 - doi: 10.18036/estubtdc.524625 UR - https://doi.org/10.18036/estubtdc.524625 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Mihriban Ahıskalı , Merve Özerkan , Gönül Kaynak , Özer Yılmaz %T ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji %P 2667-4203- %V 9 %N 1 %R doi: 10.18036/estubtdc.524625 %U 10.18036/estubtdc.524625
ISNAD Ahıskalı, Mihriban , Özerkan, Merve , Kaynak, Gönül , Yılmaz, Özer . "ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 9 / 1 (Ocak 2020): 56-63 . https://doi.org/10.18036/estubtdc.524625
AMA Ahıskalı M. , Özerkan M. , Kaynak G. , Yılmaz Ö. ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji. 2020; 9(1): 56-63.
Vancouver Ahıskalı M. , Özerkan M. , Kaynak G. , Yılmaz Ö. ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji. 2020; 9(1): 56-63.
IEEE M. Ahıskalı , M. Özerkan , G. Kaynak ve Ö. Yılmaz , "ENDEMİK DIANTHUS GOEKAYI (CARYOPHYLLACEAE) TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, c. 9, sayı. 1, ss. 56-63, Oca. 2020, doi:10.18036/estubtdc.524625