PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇEVRE SAĞLIĞI SÖZLEŞMELERİ ve TÜRKİYE

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 37 - 45, 01.05.2016

Öz

Çevre; genel anlamıyla canlıların bir arada bulunduğu ortam olarak değerlendirilse de, insan çevresi söz konusu olduğunda insanların, dolayısıyla toplumların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı etkileşim içinde bulundukları sosyal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortam olarak tanımlanmaktadır. Çevre kirliliği söz konusu olduğunda milat 19. Yüzyıldaki sanayi devrimi olarak gösterilse de, insanoğlu varoluşundan bu yana çevreyi kirletmektedir. Çevre sorunlarının birbiriyle ve diğer toplumsal sorunlarla bir bütün olmasından dolayı çözümde çeşitli ekonomik, sosyal ve politik koşulların göz önünde bulundurulması gerekir. Çevre sorunları sadece yerel boyutlarda olmayıp küresel düzeyde etkiler oluşturmaktadır. Bu yüzden, bir taraftan sürdürülebilir kalkınma kavramı diğer taraftan çevre hukuku ile ilgili düzenlemeler çevreyle ilgili uluslararası çalışmaları ve bunlara bağlı sözleşmelerin ortaya çıkışını zorunlu kılmıştır

ENVIRONMENTAL HEALTH CONTRACTS AND TURKEY

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 37 - 45, 01.05.2016

Öz

Generally environment regarded as a media which living things coexist together, on the other hand, in terms of human environment, it is social, physical, chemical and biological media maintain relations throughout life of individuals, and therefore community and interact with each other. In terms of environmental pollution, although industrial revolution in the 19th century hold responsible for the beginning of pollution, mankind has polluted the environment since its existence. Since environmental problems are an integral part of each other and other social problems, various economic, social and political conditions must be taken into consideration in solution. Environmental problems are not only local dimensions, they are global effects. Therefore, the concept of sustainable development on the one hand, environmental laws related regulations on the other side, the international work related to the environment and related contracts have become obligatory

Ayrıntılar

Diğer ID JA85FY59NB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Saniye GÖKTAŞ Bu kişi benim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,


Burhanettin IŞIKLI Bu kişi benim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2016
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Göktaş S. , Işıklı B. ÇEVRE SAĞLIĞI SÖZLEŞMELERİ ve TÜRKİYE. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2016; 1(1): 37-45.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.