ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, RootIndexing ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.   

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Emrah Atay  e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, RootIndexing ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.   

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Emrah Atay  e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye


Cilt 5 - Sayı 1 - 16 Oca 2020
 1. EVALUATING THE KNOWLEDGE AND OPINIONS OF INDIVIDUALS OVER THE AGE OF 18 CONCERNING INFECTIOUS DISEASES
  Sayfalar 1 - 9
  Aliye BULUT , Çağla YİĞİTBAŞ , Ömer BAYHAN
 2. AWARENESS OF MENOPAUSE AND STRATEGIES TO COPE WITH MENOPAUSAL SYMPTOMS OF THE WOMEN AGED BETWEEN 40 AND 65 WHO CONSULTED TO A TERTIARY CARE HOSPITAL
  Sayfalar 10 - 21
  Hatice İKİIŞIK , Güven TURAN , Feyza KUTAY , Defne Cansu KARAMANLI , Elif GÜLEN , Ezgi ÖZDEMİR , Mustafa TAŞDEMİR , İşıl MARAL
 3. MALTEPE BÖLGESİNDEKİ BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN BİREYLERİN RUHSAL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH LEVELS OF INDIVIDUALS WHO APPLY TO ONE OF FAMILY HEALTH CENTERS IN MALTEPE REGION
  Sayfalar 22 - 34
  Merve KURNAZ AY , Yusra ALDAĞ , Hamza Emre EKİNCİ , İrem Yağmur TOSUN , Mert GÜNGÖR , Mustafa ALSADAH , Ahmet TOPUZOĞLU , Nimet Emel LÜLECİ
 4. DÜZCE İLİNİN 2014-2017 YILLARI ARASINDAKİ PERİNATAL ÖLÜM VE BEBEK ÖLÜMÜ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF PERINATAL AND INFANT MORTALITY DATA IN DUZCE BETWEEN 2014-2017
  Sayfalar 35 - 42
  Muammer YILMAZ , Fazlı BAYRAKTAR
 5. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİ KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI / KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORS OF MEDICAL FACULTY STUDENTS ABOUT TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY TREATMENT
  Sayfalar 43 - 52
  Meryem BASATEMÜR , Gülsen GÜNEŞ , Rukuye AYLAZ
 6. BİR İLÇEDE YAŞAYAN ERİŞKİNLERDE OBEZİTE SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER / OBESITY PREVALENCE AND RELATED FACTORS IN ADULTS IN A DISTRICT
  Sayfalar 53 - 61
  Serdar DENİZ , Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL
 7. BİR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF KNOWLEDGE AND BEHAVIORS OF VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES ABOUT RATIONAL DRUG USE
  Sayfalar 62 - 72
  Osman KURT , Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL , Süleyman Erhan DEVECİ , Edibe PİRİNÇCİ
 8. KIRSALDA YAŞAYAN İLKÖĞRETİM YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN HİJYEN VE BESLENME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF HYGIENE AND NUTRITION BEHAVIORS OF PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN LIVING IN RURAL
  Sayfalar 73 - 83
  Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL , İrem BULUT , Edibe PRİNÇCİ , Nurdan YURT , S. Erhan DEVECİ
 9. İZMİR’DE SİGARAYI BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARIN SİGARA VE DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE NİKOTİN BAĞIMLILIK DURUMLARI / SMOKING AND OTHER TOBACCO USE CHARACTERISTICS AND NICOTINE DEPENDENCE STATUS OF THOSE WHO APPLIED TO SMOKING CESSATION POLYCLINICS IN IZMIR
  Sayfalar 84 - 95
  Mustafa Kerem KANIK , Mustafa TÖZÜN
 10. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ELAZIĞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ / AN EVALUATION ON CHILD LABOR: AN EXAMPLE OF ELAZIG VOCATIONAL TRAINING CENTER
  Sayfalar 96 - 103
  Berra CANSIZ KÖSESOY , Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL
 11. ÇOCUKLARDA İSHAL OLGULARININ TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ / DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS OF DIARRHEA IN CASES OF CHILDREN
  Sayfalar 104 - 112
  Ayşegül EKEMEN , İşıl ZORLU , Bilgehan AÇIKGÖZ , İbrahim Etem PİŞKİN , Ferruh AYOĞLU
 12. KONYA İLİ MERAM İLÇESİ’NDE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN 18 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİN BİREYLERİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDETE BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF PERSPECTIVES OF VIOLENCE ON HEALTH WORKERS OF 18 YEARS AND OLDER ADULTS WHO APPLY TO FAMILY HEALTH CENTERS IN MERAM DISTRICT OF KONYA PROVINCE
  Sayfalar 113 - 120
  Mehmet UYAR , Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK , Tahir Kemal ŞAHİN
 13. THROMBOCYTE INDICES RELATION WITH GESTATIONAL HYPERTENSIVE DISORDERS
  Sayfalar 121 - 130
  Mustafa Ayhan EKİCİ , Mehmet KAYHAN
 14. YARALANMALARI ÖNLEMEDE OKUL TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMLARI: SİSTEMATİK DERLEME / SCHOOL BASED TRAINING PROGRAMS FOR PREVENTING INJURIES: SYSTEMATIC REVIEW
  Sayfalar 131 - 141
  Asiye KARTAL , Eda KILINÇ
 15. DÜNYA BANKASI'NIN SAĞLIK REFORMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ / THE IMPACT OF THE WORLD BANK ON HEALTH REFORMS; EXAMPLE OF HEALTH TRANSFORMATION IN TURKEY
  Sayfalar 142 - 157
  Nazan SAVAŞ
 16. ORTA DOĞU SOLUNUM SENDROMU CORONAVİRÜSÜ SALGINLARI / MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS OUTBREAK
  Sayfalar 158 - 167
  Ahmet AY