ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz ULAKBİM TR DizinIndex Copernicus, EBSCO, ProQuestERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, WorldCat ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.    

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Editör Yardımcısı: Uzm. Dr. Emrah Atay e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Selva Dilan Gölbaşı e-posta: selvadilangolbasi@gmail.com Tel: +902222392979 /4640

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz ULAKBİM TR DizinIndex Copernicus, EBSCO, ProQuestERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, WorldCat ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.    

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Editör Yardımcısı: Uzm. Dr. Emrah Atay e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Selva Dilan Gölbaşı e-posta: selvadilangolbasi@gmail.com Tel: +902222392979 /4640

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye

Cilt 6 - Sayı 2 - 30 May 2021
 1. KAYSERİ İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNİN DOKU VE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 71 - 81
  Seçkin ÖZSAYDI, Leyla TEKDEMİR, Semiha Zeynep ÖZSAYDI, Elçin BALCI
 2. BİR TIP FAKÜLTESİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURAN 6 AY - 6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN UYKU ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 82 - 92
  Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ, Güllü EREN, Mehtap YÜCEL
 3. EXAMINING PREDICTIVE FACTORS OF THE STUDENT MIDWIVES' ATTITUDES AND BELIEFS ABOUT SEXUALITY DURING PREGNANCY WITHIN THE FRAMEWORK OF SEXUAL COUNSELING
  Sayfalar 93 - 104
  Burcu AVCIBAY, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ
 4. YAŞLI BAKIMEVİNDE KONAKLAYAN YAŞLILARDA UYKU KALİTESİ VE DEPRESYON
  Sayfalar 105 - 113
  Ayşe Seval PALTEKİ, Enes AYKAÇ, Nur YÜKSELEN, Leyla MAMMADOVA, Yaşar ÇAKIRLI, Osman HAYRAN
 5. ERZURUM’DA 2016-2018 YILLARINDA NO2 DÜZEYLERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 114 - 122
  Duygu KAVUNCUOĞLU, Sinan YILMAZ, Zahide KOŞAN
 6. COVID-19 PANDEMIC STAY HOME PRACTICE: ITS EFFECT ON KÜTAHYA AIR QUALITY
  Sayfalar 123 - 129
  Muammer YILMAZ
 7. İSTANBUL İLİ 2017 YILI İÇME VE KULLANMA SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 130 - 137
  Abdullah Emre GÜNER, Ayşe Emel ÖNAL
 8. THE EFFECT OF NUTRITION AND EXERCISE EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF ATTITUDE AND BELIEF OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS OBESITY: CASE OF ELAZIĞ PROVINCE
  Sayfalar 138 - 147
  Evrim ÇELEBİ, Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Fatoş UNCU
 9. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 148 - 158
  Hülya ŞİRİN, Serdar DENİZ, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL, Gamze KETREZ, Olcay ERTUĞRUL, Dursun MEMİŞ
 10. THE ASSOCIATION BETWEEN MEDITERRANEAN DIET AND EMOTIONAL STATUS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
  Sayfalar 159 - 168
  Duygu METİN, Binnur OKAN BAKIR
 11. SURİYE’DEN GÖÇ İLE GELEN ÇOCUKLARIN AŞILANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 169 - 181
  Naime BİNİCİ, Gülay BÖREKÇİ
 12. KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ’NE AİT MEME VE SERVİKS KANSERLERİNİ TARAMA PROGRAMI SONUÇLARI
  Sayfalar 182 - 190
  İrem BULUT, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL, Kevser TUNCER KARA
 13. TÜM POLİTİKALARDA SAĞLIK YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 191 - 199
  Mehtap ÇAKMAK BARSBAY