ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, WorldCat ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.   

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Emrah Atay  e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, WorldCat ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.   

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Emrah Atay  e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye


Cilt 5 - Sayı 3 - 2 Ara 2020
 1. KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS HEPATITIS B INFECTION AMONG ADULTS IN TAMALE IN THE NORTHERN REGION OF GHANA
  Sayfalar 362 - 376
  Abdul Ghaffar DONKOR , Nimetcan MEHMET
 2. BİR İLÇEDEKİ 15 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE OBEZİTE, BEDEN AĞIRLIĞI ALGISI VE İLİŞKİLİ ETMENLER
  Sayfalar 377 - 390
  Volkan MEDENİ , F. Nur BARAN AKSAKAL , İrem MEDENİ
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORTOREKSİYA NERVOSAYA OLAN EĞİLİMLERİNİN OBSESYONLA İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 391 - 400
  Hasan EVCİMEN , Neşe İŞCAN AYYILDIZ
 4. RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF SLEEP AND QUALITY OF LIFE OF NURSES THAT WORKING IN SHOHADAYE KARGAR HOSPITAL OF YAZD, IRAN
  Sayfalar 401 - 409
  Fatemeh KHABAZZADEH , Nimetcan MEHMET
 5. TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI ALANINDAKİ UZMANLIK TEZLERİNİN BİLİMSEL YAYINA DÖNÜŞTÜRÜLME ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 410 - 417
  Erhan KAYA , Hüseyin ÜÇER , Özgü EKİNCİ ERDOĞAN
 6. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI VE BU DÜZEYLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 418 - 429
  Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK , Mehmet UYAR , Mehtap YÜCEL , Tahir Kemal ŞAHİN , Seçkin TÜRKER
 7. KANSER FARKINDALIĞI ÖLÇÜMÜ EFSANEVİ NEDENLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
  Sayfalar 430 - 442
  Sabahat COŞKUN
 8. SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 443 - 460
  Zeynep Meva ALTAŞ , Cihad KAYA , Furkan ÖZEL , Ahmet TOPUZOGLU
 9. DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 461 - 471
  Işın KÜRKÇÜOĞLU , Tahir KESKİN , Tuğçe Gül ELMAS , Mesut ERGAN , Abdullah Mayunan ALSINI , Zeliha BAŞKURT
 10. DETERMINING THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND THE BEHAVIOR OF PEOPLE LIVING IN DIFFERENT REGIONS OF TURKEY IN TERMS OF DENTAL PROCEDURES DURING COVID-19 PANDEMIC
  Sayfalar 472 - 481
  Neşe ORAL , Aslıhan ASLAN BALCI , Hilal Peker ÖZTÜRK , Hakan AVSEVER
 11. OCCUPATIONAL ACCIDENTS ENCOUNTERED PRE-HOSPITAL BY EMERGENCY MEDICAL SERVICES PERSONNEL AND EVALUATION OF FEEDBACK
  Sayfalar 482 - 496
  Eren USUL , İ̇shak ŞAN , Burak BEKGÖZ , Elvan ULUCAN ÖZKAN
 12. SALGIN HABERLERİ
  Sayfalar 497 - 497
  Feyza Nehir ÖZNUR MUZ