Editör Kurulu

EDITORIAL BOARD

uc?id=1K8wWqT2DkXpXflJvsREGaBQaLuNCRx0V

International Country Calling Codes

Turkey: +90

Indonesia: +62

Iran: +98

Japan: +81

Kazahstan: +7 6xx/ 7xx

Malaysia: +60

Bulgaria: +359

Prof. Dr. Selma METİNTAS

Turkey
selmametintas@hotmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: Eskişehir Osmangazi Universitesi Tıp fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Muhammed Fatih ÖNSÜZ

Turkey
fatihonsuz@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes GÖKLER

Turkey
enesgokler@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1524-8565
Konular: Sağlık Bilimleri,Halk Sağlığı
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.

Uzm. Dr. Emrah ATAY

Turkey
emraha06@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6581-8626
Konular: Halk Sağlığı,Tıp
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI