Dergi Politikası ve ICMJE

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi; Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Kurulu'nun (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE©)belirlediği yayıncılık ilkelerini benimsemekte ve yazarlardan dergiye göndedikleri çalışmalarında bunlara uymasını beklemektedir. Bu kuralları ihlal eden çalışmaların dergide yayınlanması söz konusu olamaz. Bununla birlikte makale gönderimi esnasında yazarlardan ICMJE tarafından hazırlanmış çıkar çatışması formunu doldurmaları istenir.

İlgili kurallara şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz: ICMJE Recommendations WEB, ICMJE Recommendations PDF, ICMJE Conflicts of Interest

ESTUDAM Halk Sağlığı Dergisi Açık Erişim (Open Access) politikasını benimsemiş olup, dergiye makale gönderimi, makale yayınlanması ve makalelere erişim ücretsizdir. Bununla birlikte dergi arşivi tüm herkese açık olup arşive erişim herhangi bir üyelik gerektirmemektedir. Dergide yayınlanan eserler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. (CC-BY-NC). Dergimize gönderilen yayınlar için yayın değerlendirme ücreti, yayınlama ücreti veya herhangi bir başlık altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların Bilimsel, Hukuki Sorumluluğu ve Paylaşım

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir.
ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir.
Yazarlar ve okuyucular herhangi bir ticari maksat taşımaksızın aslına sadık kalmak ve atıfta bulunmak kaydıyla makalelerine ait bilgilerin bir kısmını ya da tamamını kullanabilir, tam metin pdflerini indirebilirler.
Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapıldığının belirtilmesi koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons lisansı ile lisanslanır.
Yazarlar, makalenin yayınlandığı dergiye atıf yaparak makalelerinin yayınlandığı versiyonunu kurumsal bir arşive, kütüphaneye gönderebilirler.
Lisans sahibine atıfta bulunmak kaydıyla eseri dağıtabilir, kopyalayabilir, üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türev çalışmalar yapabilir veya buna benzer işler yapabilirsiniz.
Ziyaretçiler yayınlanmış olan tüm makalelerin tam metin PDF ve metaverilerine kayıt olmaksızın ücretsiz olarak ulaşabilirler.

Son Güncelleme Zamanı: 29.05.2021 14:04:31

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.