Etik İlkeler ve COPE

Dergimiz tüm süreçlerinde Comitee on Publication Ethics (COPEⓒ) tarafından deklare adilen ilkeleri benimsemekte ve yayınları bu kapsamda ele almaktadır. Yazarlar bu husustaki prensipler ve örneklere:
https://publicationethics.org/guidance/Guidelines , https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts , https://publicationethics.org/guidance/Case linkleri aracılığıyla ulaşabilirler.

Çalışmalarda insan ve hayvan haklarının ihlal edilmemesi esastır. İnsanların katılımcı olduğu veya hayvan deneklerinin kullanıldığı çalışmalarda araştırma yöntemine uygun biçimde etik onay vermeye yetkili makamlardan (üniversiteler, enstitüler, Sağlık Bakanlığı vb) Helsinki Bildirgesi’ni esas alan etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Yazının gereç ve yöntem bölümünde hasta onayı ve etik kurul adı, etik kurul onay tarihi ve numarası ile ilgili bir açıklama belirtilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanların acı ve ıstırabını önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin imzalı izin belgeleri eklenmelidir.

Etik kurul onay belgesinde; çalışmada ismi geçen tüm yazarların yer alması zorunludur. Etik kurulda ismi olmayan birinin hediye yazarlık kapsamında ya da başka çıkar ilişkileri doğrultusunda haksız bir biçimde yayında yer almasına müsaade edilmeyecektir. Etik kurul belgesiyle beraber araştırmacıların çalışmanın hangi kısmında görev aldıkları açıkça belirtilmelidir.

Dergiye gönderilen tüm çalışmalarda intihal ve çoklu yayın (duplikasyon), bölerek yayınlama (salamizasyon) unsurları açısından ihlal olmaması gerekir ve yazarlar bu konuda yükümlüdür. Editörler gerek gördükleri durumlarda çalışmaları bu unsurlar açısından ele alabilir ve bir takım lisanslı yazılımlar ile denetleyebilir. Yazarlar yayını gönderirken bunu kabul etmiş sayılırlar.

COPEⓒ, ilkelerine ters düşen hiçbir çalışma dergide yayımlanamaz.

Son Güncelleme Zamanı: 21.02.2021 15:08:01

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.