İntihal, Çoklu Yayın, Bölerek Yayınlama (Salamizasyon) Değerlendirmesi

Yazarlar insani ve ahlaki değerleri göz önünde bulundurmak suretiyle; intihal, çoklu yayın (duplikasyon), bölerek yayınlama (salamizasyon) gibi durumlardan kaçınmak zorundadır.

Dergimiz, resmi hak sahibi ve yayıncımız olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin mensuplarına sağladığı imkan sayesinde intihal değerlendirme için Turnitin ve Ithenticate programlarını kullanabilmektedir. Ocak 2019 itibariyle Dergimize gönderilen yayınlardan gerek görülenler intihal açısından taranacak ve uygun bulunmayan çalışmalar yayınlanmayacaktır. Bahsi geçen diğer uygunsuz unsurlar barındırdığından şüphe edilen, şikayet ya da ihbarda bulunulan durumlarda editörler kurulu kararını verecektir. Yazarlar yayın gönderirken bunu kabul etmiş sayılırlar.

ilgili link: http://kutuphane.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/107/intihal-engelleme

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.