Yazar Olabilme Koşulları

Yazarlık


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi'nin (ICMJE©) 4 temel
kriterini kapsamaktadır.

1. Çalışmanın konseptine veya tasarımına önemli katkılar; veya verilerin toplanması, analizi veya
yorumlanması; VE
2. Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak gözden
geçirmek, düzenlemek; VE
3. Yayınlanacak versiyonun son onayı; VE
4. İşin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılıp
çözülmesini sağlamada çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul etmek
Yazarların bu kriterleri eksiksiz sağladığı kabul edilmektedir.
Yayın gönderme esnasında ilgili formu dolduran ve imzalayan yazarlar ya da onlar adına imzalayan sorumlu yazar yukarıda yazılı kriterler ve aşağıda tanımlanan bir veya birden fazla katkı
ile yazarlığın hak edildiğini beyan eder.
Katkı şekli
a) Yazının/çalışmanın ortaya çıkması ve sürdürülmesinde fikir/görüş sahibi olma ya da katkıda
bulunma
b) Plan, tasarım veya örüntü
c) Revizyon, denetim, gözden geçirme
d) Fon tedariği
e) Materyal
f) Veri toplanması veya toplanan verilerin analize hazırlanması için işlemesi
g) Veri analizi veya analizin yorumlanması
h) Literatürün gözden geçirilmesi
i) Kaleme alma ve düzeltmeler
j) Kontrol etme ve gözden geçirme

Son Güncelleme Zamanı: 23.10.2022 20:54:01

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.