Yazım Kuralları

Orijinal Makaleler: Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe / İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem (istatistiksel analiz), Bulgular ve Analizler, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır. Orijinal makaleler başlık, özet, yazar bilgileri, tablolar ve ekler hariç en fazla 3000 kelime içermelidir.

Derlemeler: Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe / İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, İlgili Başlıklar, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemeler başlık, özet, yazar bilgileri, tablolar ve ekler hariç en fazla 4000 kelime içermelidir.

Olgu sunumu: Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe /İngilizce Özet, Anahtarkelimeler, Giriş, Olgu bildirisi, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu Sunumları en fazla 1600 kelime içermelidir. 

Editöre mektup: Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 1000 kelimelik yazılardır. En fazla iki yazar tarafından hazırlanır. Eğer bir makale ile ilişkisi varsa ilgili olduğu makale açık olarak belirtilmelidir. En fazla 10 kaynak verilir. Sonunda sorumlu yazarın iletişim bilgileri verilmelidir.

Yazar(lar) Başlık sayfasının hemen altına yazarların açık adı-soyadı, çalıştıkları kurum ve çalışmanın yapıldığı kurum belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın posta adresi ile e-posta adresleri yazılmalıdır. Ayrıca derginin ön yüzünde kullanılmak üzere Türkçe ve İngilizce kısa başlık yazılmalıdır.

Özet Başlık sayfasından sonra ayrı bir sayfada araştırma ve derlemeler için 250, olgu bildirileri için 150 kelimeden oluşan bir özet bulunmalıdır. Makaleler için özetin amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç olarak alt başlıkları bulunmamalıdır. Özet hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalı ve eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altında en az 3 anahtar kelime verilmelidir.

Şekil ve fotoğraflar: Şekillerin alt yazıları şekil numarası bildirilerek yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır. Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için gerekiyorsa telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve yazı içinde bunu belirtmelidir. Yazı içinde ilaçların veya aletlerin özel isimleri kullanılamaz.

Kaynaklar: Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre “Vancouver”  alıntılama biçimine göre yazılmalıdır. Farklı kaynak türlerine göre Vancouver alıntılama biçim örneklerine http://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618 veya http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/50/5004.pdf adreslerinden ulaşılabilir.

Bu kurallar gerektiğinde çalışmanın türü, konusu, konunun veriliş biçimi ve bilgi bütünlüğünün sağlanması gibi unsurlar dikkate alınarak editörler kurulu tarafından değiştirilebilir ya da esnetilebilir.