Telif Hakkı Devri ve Yazarlık Onay Formu

Telif hakkı


Yayınlar Creative Commons (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanmıştır. Derginin politikası bilimsel katkıya dayanmaktadır ve yayınların ticari kullanımına izin vermez. CC'nin NonCommercial (NC) lisansları, "öncelikli olarak ticari avantaj veya parasal tazminata yönelik veya buna yönelik" kullanımları yasaklar. Bu noktada, yazarlar, telif hakkına sahip olduklarını, ancak makalelerinde yayıncıya münhasır haklar lisansladığı özel bir lisans sözleşmesi imzalar. Bu, özel anlaşma ile yayıncı ticari kullanım yapma ve yetkilendirme hakkına sahip olur. Yayınlar, dergiye ve yazarlara atıf yapılmak kaydıyla tamamen veya kısmen kullanılabilir veya paylaşılabilir.


Yazarlar, yazının ön yayın aşamasında gözden geçirileceğini ve gerekirse yeniden düzenlenebileceğini kabul ederler. Yazarlar, bu formu imzalayarak değerlendirme sürecinde makalenin tüm içeriğini temsil eden yerel ve uluslararası telif haklarını dergiye devretmiş olurlar. Makalenin kabul edilmesi halinde yazarlar, makalenin yerel ve uluslararası telif haklarının kalıcı olarak ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne devredileceğini kabul ve beyan ederler. Makalenin reddedilmesi durumunda, yazarlar makalenin tüm içeriğini temsil eden yerel ve uluslararası telif hakkını yeniden üzerlerine alırlar. Yazarlar, telif hakkı dışında makalenin tüm patentlerini ve diğer fikri mülkiyet haklarını saklı tutarlar. Yazarlar, makaleyi bir ortamda çoğaltmak veya makaleyi dağıtmak isterlerse telif hakları kapsamında yayının kaynağına atıfta bulunmalıdır.


Bu formu imzalayan yazarlar, gönderilen makalenin (metin, tablo, şekil, grafik, görsel ve diğer ilgili içerik gibi tüm bölümler dahil) orijinal/özgün nitelikte olduğunu, ve daha önce tamamen veya kısmen yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini taahhüt ve beyan ederler. Yazarlar, makalenin telif hakkıyla korunan bilgi, belge, görsel veya diğer unsurları ile ilgili hukuki bir sorun olmadığını garanti eder ve bu konu ile ilgili olarak dergiye ulaştırılması gereken her türlü belge veya ispatı teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca yazarlar, makalenin başkalarına ait herhangi bir kişisel veya fikri ya da maddi mülkiyet hakkını ihlal etmediğini garanti eder ve bu makalenin içeriği ve makale ile ilgili diğer tüm yasal sorumlulukları üstlenirler.
Yazarlar aşağıdaki linkten "Telif Hakkı Devri ve Yazarlık Onay Formu"nu indirip doldurup imzalayarak taranmış halini sisteme yüklemek durumundadır. Bu form aynı zamanda makale gönderme basamaklarında da mevcuttur.

--Form Erişimi--

--Alternatif Erişim--


Son Güncelleme Zamanı: 2.03.2021 10:30:35

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.