Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINATION of THE DIAGNOSTIC VALUE of ÇAPA SOCIAL PHOBIA SCALE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS in ADOLESCENTS

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 3, 47 - 54, 04.10.2018

Öz

The aim of the study is to determine the diagnostic value of Çapa Social Phobia Scale For
Children and Adolescents and to evaluate the relationship between social phobia and other
psychiatric disorders in adolescents. Çapa Social Phobia Scale For Children and Adolescents,
was used for the evaluation of social phobia doubt. According to the Schedule for Affective
Disorders and Schizophrenia for School Age Children-Present and Lifetime Version-Turkish
Version the diagnoses were defined as "gold standard". The sensitivity and selectivity of the
optimal cut point of scores obtained by Çapa Social Phobia Scale For Children and Adolescents
were analyzed by ROC method. Of the study group, 78 (41.7%) were male and 109 (58.3%)
were female. The age of the students ranged from 14 to 18 years, with a mean age of (SD) 15.86
(0.97) years. The sensitivity and specificity of the Çapa Social Phobia Scale For Children and
Adolescents were 91.7% and 61.3%, respectively, when the optimal cut-off point 76 was
calculated for the detection of social phobia. In the study, anxiety disorders and
neurodevelopmental disorders were higher in adolescents who have social phobia than who
have not (p<0.05). This community-based study shows that when the Çapa Social Phobia Scale
For Children and Adolescents was cut-off point is 76, it can be used for social phobia screening.
Keywords: Adolescent, screening test, social phobia

Kaynakça

  • 1. Batterham PJ, Mackinnon AJ, Christensen H. Community-Based Validation of the Social Phobia Screener (SOPHS). Assessment. 2017;24(7):958-69. 2. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013. 3. Wittchen HU, Fehm L. Epidemiology and natural course of social fears and social phobia. Acta Psychiat Scand. 2003;108(s417):4-18. 4. Kulaksizoglu Ib, Tukel R, Uçok A, Yargic I, Yazici O. Psikiyatri. Istanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi-Istanbul2009:71-6. 5. Demir T, Eralp-Demir D, Ozmen E, Uysal O. The reliability and validity of Capa Social Phobia Scale for children and adolescents. Düşünen Adam. 1999;12(4):23-30. 6. Gökler B, Ünal F, Pehlivantürk B, Kültür EÇ, Akdemir D, Taner Y. Reliability and validity of schedule for affective disorders and schizophrenia for school age childrenpresent and lifetime version-Turkish version (K-SADS-PL-T). Turk J Chıld Adolesc Ment Health. 2004;11(3):109-16. 7. Soykan Ç, Özgüven HD, Gençöz T. Liebowitz social anxiety scale: the Turkish version. Psychological Reports. 2003;93(3_suppl):1059-69. 8. Kiliç S. Roc Analysis in Clinical Decision Making. Journal of Mood Disorders. 2013;3(3):135-40. 9. Dirican A. Tani Testi Performanslarinin Değerlendirilmesi ve Kiyaslanmasi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 2001;32(1). 10. Köroğlu E, Güleç C, Şenol S. Psikiyatri temel kitabı. Baskı Ankara: HYB Basım Yayın. 2007;273. 11. Wittchen HU, Fehm L. Epidemiology and natural course of social fears and social phobia. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003(417):4-18. 12. Chartier MJ, Walker JR, Stein MB. Considering comorbidity in social phobia. Soc Psych Psych Epid. 2003;38(12):728-34. 13. Koyuncu A, Ertekin E, Yüksel Ç, Aslantaş Ertekin B, Çelebi F, Binbay Z, et al. Predominantly inattentive type of ADHD is associated with social anxiety disorder. JAD. 2015;19(10):856-64. 14. Mörtberg E, Tilfors K, Bejerot S. Screening for ADHD in an adult social phobia sample. JAD. 2012;16(8):645-9. 15. Safren SA, Lanka GD, Otto MW, Pollack MH. Prevalence of childhood ADHD among patients with generalized anxiety disorder and a comparison condition, social phobia. Depression and anxiety. 2001;13(4):190-1. 16. Riley M, Ahmed S, Locke A. Common Questions About Oppositional Defiant Disorder. AFP. 2016;93(7):586-91. 17. Martín V, Granero R, Ezpeleta L. Comorbidity of oppositional defiant disorder and anxiety disorders in preschoolers. Psicothema. 2014;26(1):27- 32.

ADÖLESANLARDA ÇAPA ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİ’NİN TANI DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 3, 47 - 54, 04.10.2018

Öz

Adölesanlarda, Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği’nin kestirim değerinin
belirlenmesi ve sosyal fobi ile diğer psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesidir. Öğrencilerde sosyal fobi şüphesini değerlendirmek için, Çapa Çocuk ve
Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği kullanıldı. Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia for School Age Children-Present and Lifetime Version-Turkish Version’a göre
konulan tanılar “altın standart” olarak belirlendi. Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi
Ölçeği ile elde edilen puanların optimum kesim noktasının duyarlılığı ve seçiciliği ROC
yöntemi ile analiz edildi. Çalışma grubunu oluşturanların 109’u (%58.3) kadın, 78’i (%41.7)
ise erkektir. Yaşları 14-18 yıl arasında değişmekte olup, ortalama (SD) 15.86 (0.97) yıl idi.
Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği’nin, sosyal fobi saptanması için hesaplanan
optimum kesim noktası 76 alındığında duyarlılığı %91.7 özgüllüğü %61.3 olarak saptandı.
Çalışmada sosyal fobisi olan adölesanlarda kaygı bozuklukları ve nörogelişimsel bozukluklar
olmayanlara göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Toplum tabanlı yapılan bu çalışma, Çapa
Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği’nin kesim noktasının 76 alınması halinde, sosyal
fobide tarama amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Adölesan, tarama testi, sosyal fobi

Kaynakça

  • 1. Batterham PJ, Mackinnon AJ, Christensen H. Community-Based Validation of the Social Phobia Screener (SOPHS). Assessment. 2017;24(7):958-69. 2. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013. 3. Wittchen HU, Fehm L. Epidemiology and natural course of social fears and social phobia. Acta Psychiat Scand. 2003;108(s417):4-18. 4. Kulaksizoglu Ib, Tukel R, Uçok A, Yargic I, Yazici O. Psikiyatri. Istanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi-Istanbul2009:71-6. 5. Demir T, Eralp-Demir D, Ozmen E, Uysal O. The reliability and validity of Capa Social Phobia Scale for children and adolescents. Düşünen Adam. 1999;12(4):23-30. 6. Gökler B, Ünal F, Pehlivantürk B, Kültür EÇ, Akdemir D, Taner Y. Reliability and validity of schedule for affective disorders and schizophrenia for school age childrenpresent and lifetime version-Turkish version (K-SADS-PL-T). Turk J Chıld Adolesc Ment Health. 2004;11(3):109-16. 7. Soykan Ç, Özgüven HD, Gençöz T. Liebowitz social anxiety scale: the Turkish version. Psychological Reports. 2003;93(3_suppl):1059-69. 8. Kiliç S. Roc Analysis in Clinical Decision Making. Journal of Mood Disorders. 2013;3(3):135-40. 9. Dirican A. Tani Testi Performanslarinin Değerlendirilmesi ve Kiyaslanmasi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 2001;32(1). 10. Köroğlu E, Güleç C, Şenol S. Psikiyatri temel kitabı. Baskı Ankara: HYB Basım Yayın. 2007;273. 11. Wittchen HU, Fehm L. Epidemiology and natural course of social fears and social phobia. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003(417):4-18. 12. Chartier MJ, Walker JR, Stein MB. Considering comorbidity in social phobia. Soc Psych Psych Epid. 2003;38(12):728-34. 13. Koyuncu A, Ertekin E, Yüksel Ç, Aslantaş Ertekin B, Çelebi F, Binbay Z, et al. Predominantly inattentive type of ADHD is associated with social anxiety disorder. JAD. 2015;19(10):856-64. 14. Mörtberg E, Tilfors K, Bejerot S. Screening for ADHD in an adult social phobia sample. JAD. 2012;16(8):645-9. 15. Safren SA, Lanka GD, Otto MW, Pollack MH. Prevalence of childhood ADHD among patients with generalized anxiety disorder and a comparison condition, social phobia. Depression and anxiety. 2001;13(4):190-1. 16. Riley M, Ahmed S, Locke A. Common Questions About Oppositional Defiant Disorder. AFP. 2016;93(7):586-91. 17. Martín V, Granero R, Ezpeleta L. Comorbidity of oppositional defiant disorder and anxiety disorders in preschoolers. Psicothema. 2014;26(1):27- 32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ramazan SAĞLAN

Saniye Tülin FİDAN Bu kişi benim

Neriman KİLİT Bu kişi benim

Aziz SOYSAL Bu kişi benim

Selma METİNTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 13 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver SAĞLAN R, FİDAN ST, KİLİT N, SOYSAL A, METİNTAŞ S. ADÖLESANLARDA ÇAPA ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİ’NİN TANI DEĞERİNİN BELİRLENMESİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2018;3(3):47-54.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.