Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 257 - 269 2020-05-18

WORK RELATED INJURIES AND EXPOSURES AMONG EMERGENCY MEDICAL SERVICE PERSONNEL DUE TO INTERIOR DESIGN OF AMBULANCE
AMBULANSIN İÇ TASARIMI NEDENİYLE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ ARASINDA İŞLE İLGİLİ YARALANMALAR VE ZORLUKLAR

Emin KAHYA [1] , Seren SAKARYA [2] , Harun ÖZKAN [3] , Nurcan ANIK [4]


The aim of this study is to investigate work-related injuries, exposures and their reasons that 112 Emergency Medical Services (EMS) personnel encounter during the treatment and care of the patient, depending on the ergonomics of the interior design of an ambulance. A questionnaire is designated to identify the challenges faced by 112 EMS personnel. A pilot study is conducted to determine the convenience of the questionnaire. After confirming the questionnaire, it is applied to a total of 90 voluntary participants in 13 stations of EMS in Eskişehir between June and July 2017. Data are analyzed by using SPSS 24 packet program. According to the findings, the participants were exposed to; problems due to hit on sharp corners (87%), problems due to slamming of the door (83%), exposures in treatment on the stretcher (69%), stuck during stretcher movement (%64), unable to reach the patient (at sitting position) during intervention in the ambulance (59%) and waste box problem (59%). Of the exposures faced, 83% are due to interior design framework, 82% are because of narrowness of the cabin and 81.1% are due to the fact that the layout of interior compartment was not ergonomic. According to the results of analysis obtained by the questionnaire data, it is essential to make some improvements in terms of ergonomics in the ambulance interior design in order to make working conditions of ambulance staff of 112 EMS more eligible.
Bu çalışmada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) çalışanlarının hastaya tedavi ve bakım uygulama esnasında, ambulans kabininin tasarımının ergonomikliğine bağlı olarak karşılaştıkları isle ilgili yaralanmalar, zorlanmalar ve bunların nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 112 ASH çalışanlarının karşılaştıkları zorlukların tespiti amacıyla bir anket tasarlanmıştır. Anket sorularının uygunluğu için pilot çalışma yapılmıştır. Amaca uygunluğu anlaşıldıktan sonra, Eskişehir ilinde ASH'nin 13 istasyonunda, Haziran – Temmuz 2017 aylarında toplam 90 gönüllü katılımcıya uygulanmıştır. SPSS 24 paket programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Bulgulara göre ankete katılanların, %87'si sivri köşelere çarpma, %83'ü kapı çarpması, %69'u sedyede tedavide zorlanma, %64'ü sedye hareketinde sıkışma, %59'u hastaya müdahale sırasında (otururken) kolun hastaya uzanamaması ve %59'u çöp kutusu sorunu yaşamaktadırlar. Yaşanan zorlukların %83’ü iç tasarımın yapısından, %82’si kabin içi alan darlığından, %82’si sistem yetersizliğinden, %81,1’i ambulans kabinin iç yerleşiminin ergonomik olmayışından kaynaklanmaktadır. Anket verileri ile elde edilen analiz sonuçlarına göre 112 ASH ambulans çalışanların, çalışma şartlarını daha elverişli hale getirmek için ambulans iç tasarımında ergonomik açıdan bazı geliştirmelerin yapılması gerekmektedir.
 • 1. Eryılmaz M. Ülkemizde Acil Sağlık Hizmetleri: İhtiyaca Yönelik Güncel Çözüm Önerileri, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2007;13 (1):1-12.
 • 2. Bulut A. 112 Acil Durum Ambulanslarında İSG Risklerinin Tespiti ve İSG Rehberi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara. 2016.
 • 3. Alçelik A, Deniz F, Yeşildal N, Mayda S, Şerifi BA. AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Sağlık Sorunları ve Yaşam Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005; 4(2): 55-65.
 • 4. Oğan H. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı IV. Ulusal Kongresi. Birinci Baskı, İstanbul Türk Tabipleri Birliği Yayınları. 2014.
 • 5. Ferreira J, Hignett S. Reviewing ambulance design for clinical efficiency and paramedic safety. Applied Ergonomics 2005; 36: 97–105.
 • 6. Dadfarnia M, Lee T, Kibira D, Feeney AB. Requirements Analysis for Safer Ambulance Patient Compartments. Procedia Computer Science 2013; 16: 601– 10.
 • 7. Kibira D, Lee YT, Marshall J, Feeney AB, Avery L, Jacobs A. Simulation-based design concept evaluation for ambulance patient compartments. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 2015; 91(8): 691–714.
 • 8. Gilad I, Byran E. Ergonomic Evaluation of the Ambulance Interior to Reduce Paramedic Discomfort and Posture Stress. Human Factors 2007;49(6): 1019-32.
 • 9. Kluth K, Strasser H. Ergonomics in the rescue service - Ergonomic evaluation of ambulance cots. International Journal of Industrial Ergonomics 2006; 36: 247–56.
 • 10. Byran E, Gilad I. Design Considerations to Enhance the Safety of Patient Compartments in Ambulance Transporters. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2012; 18(2): 221–31.
 • 11. Doormaal MTAJ, Driessen APA, Landeweerd JA, Drost MR. Physical workload of ambulance assistants. Ergonomics 1995; 38(2): 361-376
 • 12. Prairie J, Corbeil P. Paramedics on the job: Dynamic trunk motion assessment at the workplace. Applied Ergonomics 2014; 45(4): 895-903.
 • 13. Deros BM, Daruıs DDI, Thiruchelvam S, Othman R, Isma D, Rabanı NF, Hatta MFM, Hassan A, Zakaria NIM. Evaluation on Ambulance Design and Musculoskeletal Disorders Risk Factors among Ambulance Emergency Medical Service Personnel. Iran J Public Health 2016; 45(Suppl. Issue No. 1): 52-60.
 • 14. Broniecki M, Esterman A, Grantham H. Risk Factors For Back, Neck And Shoulder Musculoskeletal Injuries And Claims In Ambulance Officers. Journal of Musculoskeletal Research 2012; 15(1): 12500091.
 • 15. Fisher TF, Wintermeyer SF. Musculoskeletal Disorders in EMS: Creating Employee Awareness. Professional Safety 2012; 57(7): 30-4.
 • 16. Yusuff RM, Abidin AMBZ, Agamohamadi F. Task Analysis of Paramedics in the Ambulance Patient Compartment. Advanced Engineering Forum 2013; 10: 278-84.
 • 17. Önal Ö. Aci̇l Sağlık İstasyonlarında Çalışan Personeli̇n Mesleki̇ Ri̇sk Durumları. Journal of Contemporary Medicine 2015; 5(4): 239-44.
 • 18. Yılmaz A. Denizli İlinde Görevli 112 Personellerinin Geçirdikleri İş Kazaları, Uzmanlık Tezi, T.C. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. 2012.
 • 19. Gülen B, Serinken M, Hatipoğlu C, Özaşır D, Sönmez E, Kaya G, Güleser Akpınar G. Work-related injuries sustained by emergency medical technicians and paramedics in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2016; 22(2) : 145-9.
 • 20. Reichard AA, Marsh SM, Tonozzi TR, Konda S, Gormley MA. Occupational injuries and exposures among emergency medical services workers. Prehosp Emerg Care 2017; 21(4): 420–31.
 • 21. Miller A. Emergency medical service personnel injury and fatality in the United States. Journal of Epidemiological Research 2018; 4(2): 9-18.
 • 22. Reichard AA, Al-Tarawneh IS, Konda S, Wei C, Wurzelbacher SJ, Meyers AR, Bertke SJ, Bushnell PT, Tseng CY, Lampl MP, Robins DC. Workers' compensation injury claims among workers in the private ambulance services industry—Ohio, 2001–2011. Am J Ind Med. 2018; 61: 986–96.
 • 23. Kılıç Ü, Yön B, Şişman NY. The relationship between work-related stress and the risk of anxiety and depression of emergency station personnel. Turk J Public Health 2019;17(2):143-52.
 • 24. Harthi N, Rachman P. The prevalence of work-related injuries and exposures amongst paramedics and emergency medical technicians: A literature review. Emergency Med 2019; 9(1): 1-7. DOI: 10.4172/2165-7548.1000388
Birincil Dil en
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9763-2714
Yazar: Emin KAHYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4160-0515
Yazar: Seren SAKARYA
Kurum: ÇETİNTAŞ Beyaz Eşya A.Ş.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9763-2714
Yazar: Harun ÖZKAN
Kurum: Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0244-1136
Yazar: Nurcan ANIK
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Mayıs 2020

Vancouver Kahya E , Sakarya S , Özkan H , Anık N . WORK RELATED INJURIES AND EXPOSURES AMONG EMERGENCY MEDICAL SERVICE PERSONNEL DUE TO INTERIOR DESIGN OF AMBULANCE. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020; 257-269.