Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 191 - 199 2021-05-30

EVALUATION OF HEALTH IN ALL POLICIES APPROACH
TÜM POLİTİKALARDA SAĞLIK YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehtap ÇAKMAK BARSBAY [1]


Human health is extensively susceptible to external influences from different actors outside the health sector. It is, therefore, crucial to ensure that those actors and their contribution to the health sector in the design of public health policies. Developing public health policies calls for a comprehensive and holistic approach beyond the efforts of national health authorities. This study aimed to underline the importance of the ‘Health in All Policies’ approach and whether it could provide a strategic framework for healthcare services management. Hence, the ‘Health in All Policies’ approach was defined and discussed in terms of capacity building and improving capacity in chronic disease management.
İnsan sağlığı, büyük ölçüde sağlık sektörünün dışından gelen etkilere açıktır. Bu nedenle sağlık dışındaki aktörlerin, kamu politikaları geliştirme süreçlerine katkı ve katılımları önem taşımaktadır. Kamu sağlık politikaları geliştirme, ulusal kamu sağlık otoritelerinin çabalarının ötesinde kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, ‘Tüm Politikalarda Sağlık’ yaklaşımının önemini ve bu yaklaşımın, sağlık hizmetleri yönetimi için alternatif stratejik bir çerçeve olup olamayacağını irdelemektir. Bu bağlamda ‘Tüm Politikalarda Sağlık’ yaklaşımı tanımlanmış, kapasite geliştirme ve uzun dönemli hastalıklarla mücadelede kapasite geliştirme açısından tartışılmıştır.
 • 1. Leeuw E. Engagement of sectors other than health in integrated health governance, policy, and action. Annual Review of Public Health. 2017;20:329-49.
 • 2. Bennett S, Glandon D, Rasanathan K. Governing multisectoral action for health in low-income and middle-income countries: Unpacking the problem and rising to the challenge. BMJ Global Health. 2018;3:e000880.
 • 3. Thompson SR, Watson MC, Tilford S. The Ottowa Charter 30 years on: Still an important standard for health promotion. International Journal of Health Promotion and Education. 2018;56(2):73-84.
 • 4. Kingdon JW. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Pearson; 2013.
 • 5. Hussain S, Javadi D, Andrey J, Ghaffar A, Labonte R. Health intersectoralism in the sustainable development goal era: From theory to practice. Globalization and Health. 2020;16(15):1-5. doi:10.1186/s12992-020-0543-1.
 • 6. World Health Organization, editor. Health in All Policies: Helsinki Statement. Framework for Country Action. Geneva: World Health Organization; 2014.
 • 7. Centers for Disease Control and Prevention, editor. Health in All Policies. Available from: https://www.cdc.gov/policy/hiap/index.html
 • 8. Freiler A, Muntaner C, Shankardass K, Mah CL, Molnar A, Renahy E, et. al. Glossary for the implementation of Health in All Policies (HiAP). Journal of Epidemiology and Community Health. 2013;67:1068-72.
 • 9. Guglielmin M, Muntaner C, O'Campo P, Shankardass K. A scoping review of the implementation of health in all policies at the local level. Health Policy. 2018;122(3):284-92.10.
 • 10. Corbin HJ, Jones J, Barry MM. What makes intersectoral partnerships for health promotion work? A review of the international literature. Health Promotion International. 2018;33(1):4-26.
 • 11. El-Taliawi OG, Van Der Wal Z. Developing administrative capacity: An agenda for research and practice. Policy Design and Practice. 2019;2(3):243-57.
 • 12. Honadle BW. Capacity-building framework. In: Honadle BW, editor. Public Sector Performance Management, Motivation and Measurement. New York: Routledge; 1999:12-28.
 • 13. Honadle BW. A capacity-building framework: A search for concept and purpose. Public Administration Review. 1981;41(5):575-80.
 • 14. Otoo S, Agapitova N, Behrens J. The Capacity Development Results Framework: A Strategic and Results-Oriented Approach to Learning for Capacity Development. Washington: World Bank; 2009.
 • 15. Rotberg RI. Good governance means performance and results. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. 2014;27(3):511-8.
 • 16. European Commission, editor. The 2014 EU Summit on Chronic Diseases. Brussels: European Commission; 2014.
 • 17. Raghupathi V. An empirical investigation of chronic diseases: A visualization approach to Medicare in the United States. International Journal of Healthcare Management. 2019;12(4):327-39.
 • 18. Hwang W, Weller W, Ireys H, Anderson G. Out-of-pocket medical spending for care of chronic conditions. Health Affairs. 2001;20(6):267-78.
 • 19. Bilir N. Sağlık okur-yazarlığı. Turkish Journal of Public Health. 2014;12(1):61-8.
 • 20. Teker AG. Çevresel epidemiyoloji alanında en çok atıf alan 100 makalenin bibliyometrik analizi. İçinde: Karakoç FY, Abacıgil F, Önde M, İnandı T, Koşan Z, editörler. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı; 26-30 Kasım 2019; Antalya, Türkiye; 2019; pp 1047-8.
 • 21. Hacettepe Üniversitesi. Ulusal Hastalık Yükü Çalışması. Available from: http://www.tip.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/ulusal_program.pdf
 • 22. OECD. OECD Çevresel Performans İncelemeleri. Available from: http://www.oecd.org/environment/country-reviews/Highlights-Turkiye-2019-TURKISH-WEB.pdf
 • 23. T.C. Sağlık Bakanlığı. Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Geliştirme Programı 2013-2023 Bölüm 1: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2014.
 • 24. World Health Organization Regional Office for Europe, editor. Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020. Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/193253/CONSENSUS-Vienna-Declaration-5-July-2013.pdf
 • 25. van Dale D, Lemmens L, Hendriksen M, Savolainen N, Nagy P, Marosi E, et al. Recommendations for effective intersectoral collaboration in health promotion interventions: Results from joint action chrodıs-plus work package 5 activities. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(18):6474. doi:10.3390/ijerph17186474.
 • 26. World Bank, editor. World Bank's Sector Strategy on Health, Nutrition, & Population. World Bank: Washinghton; 1997.
 • 27. World Health Organization, editor. Global Health Risks Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks. Available from: https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf
Birincil Dil tr
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7609-6254
Yazar: Mehtap ÇAKMAK BARSBAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Mart 2021
Kabul Tarihi : 22 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2021

Vancouver Çakmak Barsbay M . TÜM POLİTİKALARDA SAĞLIK YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021; 6(2): 191-199.