Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS CASES IN ISTANBUL

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 3, 209 - 215, 31.10.2021
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.897287

Öz

Cutaneous leishmaniasis (CL) is a vector-borne disease characterized by skin lesions healing with an atrophic scar. Istanbul is a high-risk province for CL due to internal and international immigrants. The aim of this study is to determine the clinical and epidemiological characteristics of CL cases in Istanbul. In this descriptive study, we evaluated the Cutaneous leishmaniasis cases in Istanbul between June 1st, 2014 and May 31st, 2015. The ethics committee and instutional permissions were received. Frequency analysis were used for data analysis. The study was carried out with 197 CL cases. Percentage of patients under 18 years old was 52%. Seventy-seven percent of cases were Syrian and most of them had no passports. Household average number was six. Percentage of individuals with a CL lesion at household in the last year was 23%. Sixteen percent of cases reported a recent visit to Southeastern Anatolia and 55% of them reported that the lesions appeared after the visit. About half of cases had more than one lesion. Face (43.7%) was the most commonly affected. The lesions of 74 cases (38%) appeared before living in Istanbul. Health Directorates of the districts where Syrian immigrants live in Istanbul should screen Syrian immigrants in terms of CL periodically. Also improving living conditions, drying of stagnant water areas, use of mosquito nets, wearing long-sleeved clothes, diagnosis, and effective treatment of CL are recommended methods for CL control.

Kaynakça

 • 1. Reithinger R, Dujardin J-C, Louzir H, Pirmez C, Alexander B, Brooker S. Cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect Dis. 2007;7(9):581-96.
 • 2. World Health Organization. Leishmaniasis. Available from: https://www.who.int/leishmaniasis/en/
 • 3. World Health Organization. Report of the Interregional meeting on leishmaniasis among neighbouring endemic countries in the Eastern Mediterranean, African and European regions, Amman, Jordan, 23–25 September 2018. Available from: https://www.who.int/leishmaniasis/resources/who-em-ctd-081-e/en/
 • 4. World Health Organization. Syrian Arab Republic. Available from: http://www.who.int/leishmaniasis/burden/Leishmaniasis_Syrian_Arab_Republic/en/
 • 5. World Health Organization. Turkey. Available from: http://www.who.int/leishmaniasis/burden/Leishmaniasis_Turkey/en/
 • 6. T.C. Sağlık Bakanlığı. Bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemi genelgesi. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2015. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/mevzuat/genelgeler.html
 • 7. T.C. İç İşleri Bakanlığı. 2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; 2016. Available from: https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf
 • 8. Çulha G, Doğramacı ÇA, Gülkan B, Savaş N. Cutaneous leishmaniasis and its status in Hatay province, Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2014;71(4):171-8.
 • 9. Karaosmanoğlu N, Şahin M, Vahaboğlu G, Akbay G, Edgüer EY, Şahin T, et al. Cutaneous Leishmaniasis: Evaluation of 117 Syrian Immigrants. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2019;39(2):160-4.
 • 10. Korkmaz S, Özgöztaşı O, Kayıran N. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis Tanı ve Tedavi Merkezine Başvuran Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg. 2015;39:13-6.
 • 11. Yentür Doni N, Gürses G, Dikme R, Şimşek Z, Muratoğlu M, Yildiz ZF. Şanlıurfa’da ilköğretim okullarında aktif tarama yöntemiyle kütanöz leyşmanyaz araştırması. Mikrobiyol Bul. 2016;50(4):559-68.
 • 12. Salman IS, Vural A, Unver A, Saçar S. Suriye iç savaşı sonrası Nizip’de kutanöz leyşmanyazis olguları. Mikrobiyol Bul. 2014;48:106-13.
 • 13. Inci R, Ozturk P, Mulayim MK, Ozyurt K, Alatas ET, Inci MF. Effect of the Syrian civil war on prevalence of cutaneous leishmaniasis in southeastern anatolia, Turkey. Med Sci Mon Int Med J Exp Clin Res. 2015;21:2100.
 • 14. Yıldız Zeyrek F, Töz S, Uluca N, Doni N, Toprak Ş, Özbel Y. Şanlıurfa’da Leishmania infantum’un etken olduğu kutanöz leyşmanyazis (şark çıbanı) olguları. Mikrobiyol Bul. 2020;54(4):647-56.
 • 15. Gürel MS, Yeşilova Y, Ölgen MK, Özbel Y. Türkiye’de kutanöz leishmaniasisin durumu. Turkiye Parazitol Derg. 2012;36:121-9.

İstanbul’daki kutanöz layşmanyazis olgularının klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 3, 209 - 215, 31.10.2021
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.897287

Öz

Kutanöz layşmanyazis (KL), atrofik skarla iyileşen cilt lezyonları ile karakterize vektörel bir hastalıktır. Türkiye ve Suriye KL’nin endemik olduğu 98 ülke arasında yer almaktadır. Istanbul ise hem dış hem de iç göç nedeniyle KL açısından yüksek riskli bir ilimizdir. Bu çalışmanın amacı Istanbul'daki KL olgularının klinik ve epidemiyolojik özelliklerini belirlemektir. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında Istanbul'daki Kutanöz layşmanyazis olguları değerlendirilmiştir. Araştırma etik kurul ve kurum izni alınmıştır. Veri analizi için frekans analizi kullanılmıştır. Çalışma 197 KL olgusu ile gerçekleştirilmiştir. On sekiz yaşın altındaki hastaların yüzdesi %52’dir. Olguların %93’ü ortalama yedi aydır Istanbul'da ikamet etmektedir. Olguların %77’sinin Suriyelidir ve çoğunun pasaportu bulunmamaktadır. Hane halkı ortalama sayısı altıdır. Olguların %23’ünde son bir yılda hanesinde KL lezyonu olan birey olduğunu ifade etmiştir. Olguların %16'sı yakın zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ziyareti olduğunu ve %55'i lezyonların bu ziyaretten sonra ortaya çıktığını bildirmiştir. Olguların yaklaşık yarısında birden fazla lezyon vardır ve lezyonların %44’ünün yüz bölgesindedir. Yetmiş dört olgunun lezyonları (%38) Istanbul'da yaşamaya başlamadan önce ortaya çıkmıştır. Suriyeli misafirler Istanbul'da yaşadığı ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından KL açısından düzenli olarak taranmalıdır. Ayrıca yaşam koşullarının iyileştirilmesi, durgun su alanlarının kurutulması, cibinlik kullanılması, uzun kollu kıyafetler giyilmesi, KL'nin erken teşhis ve etkili tedavisi KL kontrolü için önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Reithinger R, Dujardin J-C, Louzir H, Pirmez C, Alexander B, Brooker S. Cutaneous leishmaniasis. Lancet Infect Dis. 2007;7(9):581-96.
 • 2. World Health Organization. Leishmaniasis. Available from: https://www.who.int/leishmaniasis/en/
 • 3. World Health Organization. Report of the Interregional meeting on leishmaniasis among neighbouring endemic countries in the Eastern Mediterranean, African and European regions, Amman, Jordan, 23–25 September 2018. Available from: https://www.who.int/leishmaniasis/resources/who-em-ctd-081-e/en/
 • 4. World Health Organization. Syrian Arab Republic. Available from: http://www.who.int/leishmaniasis/burden/Leishmaniasis_Syrian_Arab_Republic/en/
 • 5. World Health Organization. Turkey. Available from: http://www.who.int/leishmaniasis/burden/Leishmaniasis_Turkey/en/
 • 6. T.C. Sağlık Bakanlığı. Bulaşıcı hastalıkların ihbar ve bildirim sistemi genelgesi. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2015. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/mevzuat/genelgeler.html
 • 7. T.C. İç İşleri Bakanlığı. 2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; 2016. Available from: https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf
 • 8. Çulha G, Doğramacı ÇA, Gülkan B, Savaş N. Cutaneous leishmaniasis and its status in Hatay province, Turkey. Turk Hij Den Biyol Derg. 2014;71(4):171-8.
 • 9. Karaosmanoğlu N, Şahin M, Vahaboğlu G, Akbay G, Edgüer EY, Şahin T, et al. Cutaneous Leishmaniasis: Evaluation of 117 Syrian Immigrants. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2019;39(2):160-4.
 • 10. Korkmaz S, Özgöztaşı O, Kayıran N. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis Tanı ve Tedavi Merkezine Başvuran Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg. 2015;39:13-6.
 • 11. Yentür Doni N, Gürses G, Dikme R, Şimşek Z, Muratoğlu M, Yildiz ZF. Şanlıurfa’da ilköğretim okullarında aktif tarama yöntemiyle kütanöz leyşmanyaz araştırması. Mikrobiyol Bul. 2016;50(4):559-68.
 • 12. Salman IS, Vural A, Unver A, Saçar S. Suriye iç savaşı sonrası Nizip’de kutanöz leyşmanyazis olguları. Mikrobiyol Bul. 2014;48:106-13.
 • 13. Inci R, Ozturk P, Mulayim MK, Ozyurt K, Alatas ET, Inci MF. Effect of the Syrian civil war on prevalence of cutaneous leishmaniasis in southeastern anatolia, Turkey. Med Sci Mon Int Med J Exp Clin Res. 2015;21:2100.
 • 14. Yıldız Zeyrek F, Töz S, Uluca N, Doni N, Toprak Ş, Özbel Y. Şanlıurfa’da Leishmania infantum’un etken olduğu kutanöz leyşmanyazis (şark çıbanı) olguları. Mikrobiyol Bul. 2020;54(4):647-56.
 • 15. Gürel MS, Yeşilova Y, Ölgen MK, Özbel Y. Türkiye’de kutanöz leishmaniasisin durumu. Turkiye Parazitol Derg. 2012;36:121-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Neşe YAKŞİ> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
0000-0002-6175-2359
Türkiye


Hatice İKİIŞIK>
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0003-0958-0649
Türkiye


Abdullah Emre GÜNER>
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0001-8624-4468
Türkiye


Işıl MARAL>
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0001-5234-6108
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 15 Mart 2021
Kabul Tarihi 29 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Yakşi N. , İkiışık H. , Güner A. E. , Maral I. CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS CASES IN ISTANBUL. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021; 6(3): 209-215.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.