Klinik Araştırma
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

NULLİPAR GEBELERİN GEBELİK SÜRESİNCE DOĞUM ŞEKLİ TERCİHİ VE GERÇEKLEŞEN DOĞUM ŞEKLİ

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 174 - 182, 31.05.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1186331

Öz

Araştırmada bir hastaneye başvuran nullipar gebelerin erken gebelik haftalarındaki doğum şekli tercihini ve bunu tercih etme nedenlerini, gebeliğin ilerlemesi ile tercih edilen doğum şeklinin değişip değişmediğini ve tercih edilen doğum şekilleriyle gerçekleşen doğum şekilleri arasında fark olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırmaya Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum kampüsü gebe polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 18 yaş ve üstü 232 nullipar gebe dahil edilmiştir. Gebelerle üç görüşme yapılmış olup veriler bu görüşmelerde araştırmacı tarafından hazırlanan anket yardımıyla toplanmıştır. Birinci görüşmede sezaryen tercih etme oranı %5,6, ikinci görüşmede %8,5 olmasına ve doktorların da önerilerinin bu oranlara yakın olmasına rağmen gerçekleşen sezaryen oranı %44,3 gibi yüksek bir değerdir. Gerçekleşen doğum şekli, ilk görüşmede ve ikinci görüşmede tercih edilen doğum şekillerinden anlamlı bir şekilde farklıydı (p<0,05). Normal doğumun daha sağlıklı olması (%69,6) ve iyileşme süresinin daha kısa olması (%25,8) ilk görüşmede normal vajinal doğum tercih nedenlerinin başında gelmekteydi. Normal doğum ağrılarından korkma (%76,9) ise en sık sezaryenin tercih edilme nedeniydi. Çalışmamızda katılımcıların büyük bir kısmı gebelikte normal vajinal doğum tercih etmiştir ancak gerçekleşen doğumlarda sezaryenin beklenenden çok daha fazla olduğu görülmüştür. Anne tercihine bağlı sezaryen, artan sezaryen oranlarını açıklamaktan çok uzaktır.

Destekleyen Kurum

yok

Kaynakça

 • Liu NH, Mazzoni A, Zamberlin N, Colomar M, Chang OH, Arnaud L, et al. Preferences for mode of delivery in nulliparous Argentinean women: a qualitative study. Reprod Health. 2013 Jan 14;10(1):2. DOI:10.1186/1742-4755-10-2.
 • Bonanno G. Information, Knowledge and Belief. Bull Econ Res. 2002;54:47-67. DOI:10.1111/1467-8586.00139.
 • Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. PLoS One. 2016 Feb 5;11(2):e0148343. DOI:10.1371/journal.pone.0148343.
 • Mazzoni A, Althabe F, Liu NH, Bonotti AM, Gibbons L, Sánchez AJ, et al. Women's preference for caesarean section: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BJOG. 2011 Mar;118(4):391-9. DOI:10.1111/j.1471-0528.2010.02793.x.
 • Yüksel D, Yüce T, Kalafat E, Şahin Aker S, Koç A. The views of nulliparous pregnant women on the types of delivery. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Sep; 13(3):127-31. DOI:10.4274/tjod. 46144.
 • OECD iLibrary. Caesarean sections (indicator). 2017 [cited 2023 Mar]. Available from: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/caesarean-sections/indicator/english_adc3c39f-en
 • Gözükara A, Eroğlu P. İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;15(1):32-46.
 • Ministry of Health. Health Statistics Yearbook 2017 News Bulletin. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2019 Dec[cited 2023 Mar]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,84959/saglik-istatistikleri-yilligi-2017-
 • Vogel JP, Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MR, Zhang J, et al. WHO Multi-Country Survey on Maternal and Newborn Health Research Network. Use of the Robson classification to assess caesarean section trends in 21 countries: a secondary analysis of two WHO multicountry surveys. Lancet Glob Health. 2015 May;3(5):e260-70. DOI:10.1016/S2214-109X(15)70094-X.
 • McCourt C, Weaver J, Statham H, Beake S, Gamble J, Creedy DK. Elective cesarean section and decision making: a critical review of the literature. Birth. 2007 Mar;34(1):65-79.
 • Panda S, Begley C, Daly D. Clinicians' views of factors influencing decision-making for caesarean section: A systematic review and metasynthesis of qualitative, quantitative and mixed methods studies. PLoS One. 2018 Jul 27;13(7):e0200941.
 • Pang MW, Leung TN, Lau TK, Hang Chung TK. Impact of first childbirth on changes in women's preference for mode of delivery: follow-up of a longitudinal observational study. Birth. 2008 Jun;35(2):121-8.
 • Department of Reproductive Healthand Research, World Health Organization. 2015. "Saglik istatistikleri yıllığı 2017" [Health Statistics Yearbook 2017]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,84959/saglik-istatistikleri-yilligi-2017-yayinlanmistir.html
 • Pang SM, Leung DT, Leung TY, Lai CY, Lau TK, Chung TK. Determinants of preference for elective caesarean section in Hong Kong Chinese pregnant women. Hong Kong Med J. 2007 Apr;13(2):100-5.
 • Maharlouei N, Rezaianzadeh A, Hesami E, Moradi F, Mazloomi E, Joulaei H, Khodayari M, Lankarani KB. The preference of Iranian women to have normal vaginal or cesarean deliveries. J Res Med Sci. 2013 Nov;18(11):943-50.
 • Masciullo L, Petruzziello L, Perrone G, Pecorini F, Remiddi C, Galoppi P, et al. Caesarean Section on Maternal Request: An Italian Comparative Study on Patients' Characteristics, Pregnancy Outcomes and Guidelines Overview. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 29;17(13):4665.
 • Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery. 2009 Apr;25(2):155-62.
 • Serçekuş P, Vardar O, Özkan S. Fear of childbirth among pregnant women and their partners in Turkey. Sex Reprod Healthc. 2020 Jun;24:100501.
 • Boz İ, Teskereci G, Akman G. How did you choose a mode of birth? Experiences of nulliparous women from Turkey. Women Birth. 2016 Aug;29(4):359-67.
 • O'Donovan C, O'Donovan J. Why do women request an elective cesarean delivery for non-medical reasons? A systematic review of the qualitative literature. Birth. 2018 Jun;45(2):109-19.
 • Downe S, Finlayson K, Oladapo OT, Bonet M, Gülmezoglu AM. What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review. PLoS One. 2018 Apr 17;13(4):e0194906. Erratum in: PLoS One. 2018 May 17;13(5):e0197791.
 • Mazzoni A, Althabe F, Gutierrez L, Gibbons L, Liu NH, Bonotti AM, et al. Women's preferences and mode of delivery in public and private hospitals: a prospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2016 Feb 8;16:34. DOI:10.1186/s12884-016-0824-0.

THE PREFERRED AND ACTUAL DELIVERY TYPES OF NULLIPAROUS PREGNANT WOMEN

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 174 - 182, 31.05.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1186331

Öz

In the study, the aim was to determine the type of delivery the nulliparous women preferred in the early gestational weeks and their reasons, whether the type of delivery they preferred had changed with the progression of pregnancy, and whether there was any difference between the preferred types of delivery and how they actually delivered. This study, which was planned as a cross-sectional type descriptive study, included 232 nulliparous pregnant women aged 18 and over, who were admitted to the outpatient clinic of the Sakarya Education and Research Hospital’s Obstetrics and Gynecology Campus for various complaints and agreed to participate in the study. Three interviews were conducted with the pregnant women, and the data were collected through a questionnaire prepared by the researcher in these interviews. Although the caesarean preference rate was 5.6% in the first interview and 8.5% in the second interview and the recommendations of the doctors were close to these rates, rate of the cesarean sections performed was as high as 44.3%. The type of delivery that occurred was significantly different from the preferred delivery types in the first and second interviews (p <0.05). The normal delivery was healthier (69.6%) and the recovery time was shorter (25.8%) was reported as the primary reason for choosing normal vaginal delivery in the first interview. The fear of normal birth pain (76.9%) was the most common reason for choosing cesarean section. Most of the participants preferred normal vaginal delivery during pregnancy, but it was observed that the cesarean rate was much more than expected in the births that occurred. Cesarean section due to maternal preference is far from explaining the increasing cesarean rates.

Kaynakça

 • Liu NH, Mazzoni A, Zamberlin N, Colomar M, Chang OH, Arnaud L, et al. Preferences for mode of delivery in nulliparous Argentinean women: a qualitative study. Reprod Health. 2013 Jan 14;10(1):2. DOI:10.1186/1742-4755-10-2.
 • Bonanno G. Information, Knowledge and Belief. Bull Econ Res. 2002;54:47-67. DOI:10.1111/1467-8586.00139.
 • Betrán AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. PLoS One. 2016 Feb 5;11(2):e0148343. DOI:10.1371/journal.pone.0148343.
 • Mazzoni A, Althabe F, Liu NH, Bonotti AM, Gibbons L, Sánchez AJ, et al. Women's preference for caesarean section: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BJOG. 2011 Mar;118(4):391-9. DOI:10.1111/j.1471-0528.2010.02793.x.
 • Yüksel D, Yüce T, Kalafat E, Şahin Aker S, Koç A. The views of nulliparous pregnant women on the types of delivery. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Sep; 13(3):127-31. DOI:10.4274/tjod. 46144.
 • OECD iLibrary. Caesarean sections (indicator). 2017 [cited 2023 Mar]. Available from: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/caesarean-sections/indicator/english_adc3c39f-en
 • Gözükara A, Eroğlu P. İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;15(1):32-46.
 • Ministry of Health. Health Statistics Yearbook 2017 News Bulletin. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2019 Dec[cited 2023 Mar]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,84959/saglik-istatistikleri-yilligi-2017-
 • Vogel JP, Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MR, Zhang J, et al. WHO Multi-Country Survey on Maternal and Newborn Health Research Network. Use of the Robson classification to assess caesarean section trends in 21 countries: a secondary analysis of two WHO multicountry surveys. Lancet Glob Health. 2015 May;3(5):e260-70. DOI:10.1016/S2214-109X(15)70094-X.
 • McCourt C, Weaver J, Statham H, Beake S, Gamble J, Creedy DK. Elective cesarean section and decision making: a critical review of the literature. Birth. 2007 Mar;34(1):65-79.
 • Panda S, Begley C, Daly D. Clinicians' views of factors influencing decision-making for caesarean section: A systematic review and metasynthesis of qualitative, quantitative and mixed methods studies. PLoS One. 2018 Jul 27;13(7):e0200941.
 • Pang MW, Leung TN, Lau TK, Hang Chung TK. Impact of first childbirth on changes in women's preference for mode of delivery: follow-up of a longitudinal observational study. Birth. 2008 Jun;35(2):121-8.
 • Department of Reproductive Healthand Research, World Health Organization. 2015. "Saglik istatistikleri yıllığı 2017" [Health Statistics Yearbook 2017]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,84959/saglik-istatistikleri-yilligi-2017-yayinlanmistir.html
 • Pang SM, Leung DT, Leung TY, Lai CY, Lau TK, Chung TK. Determinants of preference for elective caesarean section in Hong Kong Chinese pregnant women. Hong Kong Med J. 2007 Apr;13(2):100-5.
 • Maharlouei N, Rezaianzadeh A, Hesami E, Moradi F, Mazloomi E, Joulaei H, Khodayari M, Lankarani KB. The preference of Iranian women to have normal vaginal or cesarean deliveries. J Res Med Sci. 2013 Nov;18(11):943-50.
 • Masciullo L, Petruzziello L, Perrone G, Pecorini F, Remiddi C, Galoppi P, et al. Caesarean Section on Maternal Request: An Italian Comparative Study on Patients' Characteristics, Pregnancy Outcomes and Guidelines Overview. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 29;17(13):4665.
 • Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery. 2009 Apr;25(2):155-62.
 • Serçekuş P, Vardar O, Özkan S. Fear of childbirth among pregnant women and their partners in Turkey. Sex Reprod Healthc. 2020 Jun;24:100501.
 • Boz İ, Teskereci G, Akman G. How did you choose a mode of birth? Experiences of nulliparous women from Turkey. Women Birth. 2016 Aug;29(4):359-67.
 • O'Donovan C, O'Donovan J. Why do women request an elective cesarean delivery for non-medical reasons? A systematic review of the qualitative literature. Birth. 2018 Jun;45(2):109-19.
 • Downe S, Finlayson K, Oladapo OT, Bonet M, Gülmezoglu AM. What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review. PLoS One. 2018 Apr 17;13(4):e0194906. Erratum in: PLoS One. 2018 May 17;13(5):e0197791.
 • Mazzoni A, Althabe F, Gutierrez L, Gibbons L, Liu NH, Bonotti AM, et al. Women's preferences and mode of delivery in public and private hospitals: a prospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2016 Feb 8;16:34. DOI:10.1186/s12884-016-0824-0.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazan BEDİR
yenimahalle eğitim ve araştırma hastanesi
0000-0003-2124-7726
Türkiye


Hasan EKERBİÇER
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0064-3893
Türkiye


Elif KÖSE
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-2232-4538
Türkiye


Osman KÖSE
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5656-6853
Türkiye


Muhlise DEMİRBAŞ
KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0001-8992-4610
Türkiye

Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 9 Ekim 2022
Kabul Tarihi 24 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Bedir N. , Ekerbiçer H. , Köse E. , Köse O. , Demirbaş M. NULLİPAR GEBELERİN GEBELİK SÜRESİNCE DOĞUM ŞEKLİ TERCİHİ VE GERÇEKLEŞEN DOĞUM ŞEKLİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2023; 8(2): 174-182.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.