BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 63 - 80, 31.07.2014
https://doi.org/10.17943/etku.88319

Öz

Traditional learning methods and media are expected to be insufficient to meet the expectations of generation z, which referred to young people who was born and had grown up in the digital era. For that reason, the curricula of educational institutions are required to be modernized and supported with advanced technologies. In this study, augmented reality technology which has the potential to gain the attention of z generation and responding to the requirement of supporting and enhancing education is discussed. The purpose of the study is to provide greater recognition and use of augmented reality technology by putting forward its potential in terms of education. In the study, first working principles of augmented reality technology are explained; then the application areas and gains of this technology in education are presented and finally software that can be utilized to develop augmented reality applications are discussed.

Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 63 - 80, 31.07.2014
https://doi.org/10.17943/etku.88319

Öz

Geleneksel öğrenme yöntemleri ve ortamlarının, dijital bir çağda doğmuş ve büyümüş olan z kuşağının farklılaşan beklentilerine cevap vermede yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının öğretim programlarını yenilemeleri ve ileri teknolojilerle desteklemeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, bir yandan z kuşağının dikkatini çekebilme potansiyeli taşıması, diğer yandan eğitimi desteklemek ve zenginleştirmek için etkili yöntem/ortam arayışına cevap vermesi açısından ön plana çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim açısından potansiyelini ortaya koyarak eğitim teknolojisi uzmanları ve eğitimciler tarafından daha fazla tanınmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Çalışmada öncelikle artırılmış gerçeklik teknolojilerinin çalışma prensipleri açıklanmakta, ardından eğitimdeki uygulama alanları ve kazanımları sunulmakta, son olarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilebileceği yazılımlar listelenmektedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel Somyürek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Somyürek, S. (2014). Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 4(1), 63-80. https://doi.org/10.17943/etku.88319

Cited By

Digital Gastronomy and Tables of Future
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.54831/vanyyuiibfd.1252883

METAVERSE IN THE CONTEXT OF EDUCATION
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
https://doi.org/10.46452/baksoder.1124844
Z Kuşağı YouTube Kullanım Motivasyonları
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Aysun KÖKTENER
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.679505Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretiminde Dijital Tabanlı Uygulamalar: Son 10 Yılda Yapılan Araştırmalardaki Eğilimlerin İncelenmesi
Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi - Instructional Technology and Lifelong Learning
Ergin TOSUNOĞLU
https://doi.org/10.52911/itall.869692

Matematik ve Geometri Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
İlyas Akkuş
https://doi.org/10.29129/inujgse.358421