Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 59 - 90 2017-06-01

INTERNAL ANALYSIS OF KEMAL TAHİR'S NOVEL OF KURT LAW
KEMAL TAHİR’İN KURT KANUNU ROMANI ÜZERİNE AŞKIN ÇÖZÜMLEME

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ [1]


Kemal Tahir, who has shaped the world of ideas with concrete historical realities carried by the Turkish society from today to the present, holds an important place in the Republican Period Turkish Literature with its social realistic identity. For Kemal Tahir, who can be said to have accepted the historical materiality by believing in the explanation of the society, all the dynamics and especially the historical realities after the Marxist line, the Turkish society is a very important tool to think about its own facts. In this sense, Kemal Tahir and Kemal Tahir, both of whom are on the subject of the Ottoman-Turkish political life in the near future, have come up with both their theoretical thesis as well as the theoretical thesis on "The People of the Captured Citizen", "Prisoner of the Captured", "Tired Warrior", "Kurt Law" Political, historical, cultural and social characteristics of the Anatolian Turkish people, we aim to carry the fictional world to the world, and in this work we will try to solve it through the source, the historical framework and the symbolic level of the narrative of the novel "Kurt Kanunu"
Türk toplumunun dünden bugüne taşıdığı somut tarihsel gerçeklikler ile fikir dünyasına şekil veren Kemal Tahir, toplumsal gerçekçi kimliği ile Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Marksist çizgiye kaydıktan sonra, içerisinde yaşanılan toplumu, tüm dinamikleri ile özellikle de tarihi gerçeklikler noktasından açıklama gereğine inanmakla, tarihsel maddeciliği benimsediği söylenebilecek olan Kemal Tahir için roman, Türk toplumunu kendi gerçekleri üzerinde düşünmeye sevk edebilecek, oldukça önemli bir araçtır. Bu anlamda da yakın dönem Osmanlı-Türk siyasi hayatından konusunu alan “Esir Şehrin İnsanları”, “Esir Şehrin Mahpusu”, “Yorgun Savaşçı”, “Kurt Kanunu” ve “Yol Ayrımı” romanları ile Kemal Tahir, hem onlarca kuramsal tezini, hem de siyasi, tarihi, kültürel ve sosyal özellikleriyle Anadolu - Türk insanının tarihsel gerçekliğini, kurmaca dünyaya taşımayı amaç haline getirmiştir ki biz bu çalışmada “Kurt Kanunu” romanını anlatının kaynağı, tarihsel çerçeve ve simgesel düzey üzerinden çözümlemeye çalışacağız.
Diğer ID JA36EP47NM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Sümbüllü, Y . (2017). KEMAL TAHİR’İN KURT KANUNU ROMANI ÜZERİNE AŞKIN ÇÖZÜMLEME . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (4) , 59-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/35463/394002