e-ISSN: 2717-8706
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Erzurum Teknik Üniversitesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Mayıs 2021 Bitiş: 15 Eylül 2021