Amaç

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED), sosyal bilimlerle alakalı araştırmalar içeren bilimsel yayınlara ev sahipliği yapmayı, kuramsal ve yöntemsel açıdan sosyal ve beşerî bilimlere katkı sağlayacak araştırmaların uluslararası düzeye erişmesine yardımcı olmayı böylece yeni bakış açıları ve yaklaşımlarla sosyal bilimler alanına katkı sunmayı gaye edinmiştir.

Kapsam

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) sosyal ve beşerî bilimleri konu edinen akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı; özgün ve nitelikli makalelerin, kitap tanıtımı ve eleştirilerin yayımlandığı bir dergidir.