Yıl 2020, Cilt 0 , Sayı 11, Sayfalar 72 - 99 2020-10-31

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN FARSÇA YAZMALAR

Çetin KASKA [1]


Bütün milletlerin kendilerine ait tarihi ve kültürel mirasları bulunmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kültür mirasının en önemlilerinden biri de el yazması eserlerdir. En değerli kültür hazinelerimiz olan yazma eserler bilim, sanat ve kültür araştırmacıları için önemli kaynaklardır. Bu eserlerin saklanması, muhafaza edilmesi, kataloglarının yapılması, tahrip olanların tamir edilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması milli kültürümüzün korunması açısından çok önemlidir. Ülkemizde pek çok el yazması merkezi arasında bazı üniversitelerin de bulunduğu bilinmektedir. Bu üniversitelerden bir kısmının hatırı sayılır el yazması koleksiyonu bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi de bünyesinde el yazması eser bulunan üniversitelerimiz arasında yer almaktadır. Bu makalede hem sayısal anlamda, hem de konu açısından zengin bir Farsça koleksiyona sahip olan İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 1615 Farsça eserin kataloğu hazırlanmış, minyatürlü varaklar belirtilmiş ve önemli nüshalar hakkında ilgi çekici bilgiler verilmiştir.
İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Farsça, Farsça Yazmalar, Minyatür, Farsça Kitaplar
 • Aksu, H. (1981). “Sultan III. Murad Şehinşahnamesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 1-23.
 • ________ (1988). “İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde Bulunan Minyatürlü, Resimli, Şekilli Cedvelli, Plan ve Haritalı (Türkçe-Arapça-Farsça) Yazmalar”, Sanat Tarihi Yıllığı, 19-62.
 • Ateş, A. (1990). İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler: Üniversite ve Nuruosmaniye Kütüphaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara.
 • Aynur, H. (2012). “Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu”, DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 41/597-598.
 • Bakar, İ. (2001). Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi Hüseyin Kocabaş Yazmaları Kataloğu, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul.
 • Bayraktar, N. (1982). Yazma ve Basma Kütüphane Fihristleri, Türk Dünyası Araştırmaları.
 • Bilgin, O. (2013). “Yazma”, DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 43/369-373
 • Duman, H. (1997). El yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri, Ankara.
 • Kut, G. (1982). “İstanbul’daki Yazma Kütüphaneleri” İstanbul Ü.E.F. Tarih Dergisi, 342.
 • ______ (1988). “Yazmalar Arasında II”, Osmanlı Araştırmaları, 181-198.
 • Kut, T. (1972). Türkçe Yazmalar Kataloğu Repertuarı, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten.
 • Mahir, F. B. (2005). “Minyatür”, DİA, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 30/118-123.
 • Orman, İ. (2011). Askeri Müze Yazma Eserler Koleksiyonu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul.
 • Özgüdenli, O. (2008). “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir Giriş”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 1-76.
 • Özyıldırım, A. E. (2018) Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Yazmaları Kataloğu, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, İstanbul.
 • Sübhânî, T. P. & Aksu, H. (1374). Fihrist-i Nüshehâ-i Hatî-i Fârsî-i Kitâbhâne- Dânişgâh-i İstanbul, Pejûheşgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mutâla’ât-i Ferhengî, Tahran.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1168-5522
Yazar: Çetin KASKA (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

APA Kaska, Ç . (2020). İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN FARSÇA YAZMALAR . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (11) , 72-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/56704/727221