Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TECHNOLOGY-HUMAN RELATIONSHIP AND THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY ON GUIDING THE MUSIC INDUSTRY

Yıl 2017, Sayı: 8, 89 - 95, 28.12.2017

Öz
Man’s relationship with technique starts with his
will to exist and lead a better life. Therefore, as people become more
socialized, their effort to improve the existing techniques in professions in
every aspect of life is clearly observed. The field of music has a similar kind
of relationship with technique as well. As the improvements in the music
technology have helped the music industry progress, the improvements in the
recording technology in particular have paved the way for changes in the music
appreciation. Thus, the difference between the analogue and digital recording
periods should not be solely discussed in terms of technology. This difference
should also be considered as a historical critical point which allowed new
types of music to emerge. This change is observed in various areas such as the
production of music or the spread of it in the music market. This study focuses
on the general effect of music related technical improvements on music, and it
aims at explaining the change that has arisen and been observed from the
production of music to the spread of it. While the effects of the improvements
in the music industry are analysed in various dimensions, aesthetic and
sociological improvements brought about by the changes in the recording
technologies will be reviewed from a historical perspective.
    

Kaynakça

  • BASALLA, George (2013). Teknolojinin Evrimi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
  • DICKSON, David (1992). Alternatif Teknoloji. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • MALM, Krister (1993). Music on the move: Traditions and Mass Media. Ethnomusicology, University of Illinois Press, Vol: 37: 339-352.
  • MALM, Krister (1992). The Music Industry. Ethnomusicology: A Handbooks, Ed. Helen Myers, London: Macmillan.
  • UYGUR, Nermi (2002). Çağdaş Ortamda Teknik. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ

Yıl 2017, Sayı: 8, 89 - 95, 28.12.2017

Öz

İnsanın teknik ile olan ilişkisi var olma ve
yaşamını daha iyi koşullarda sürdürme arzusu ile başlamaktadır. Bu nedenle,
giderek toplumsallaşan insan yaşamın tüm alanlarında yer alan mesleklerdeki
mevcut tekniği geliştirme çabası açıkça gözlenir. Müzik alanı da teknik ile benzer
bir ilişki içindedir. Müzik teknolojisindeki gelişmelerin müzik endüstrisinin
gelişimini sağlaması ile özellikle kayıt teknolojisindeki gelişmeler aynı
zamanda müzik anlayışındaki değişimlerin yolunu açmıştır. Bu yüzden analog ve
dijital kayıt dönemleri arasındaki fark sadece teknoloji açısından ele
alınmamalı, aynı zamanda yeni müzik türlerinin ortaya çıkmasına olanak tanıyan
tarihsel bir değişim noktası olarak kabul edilmelidir.  Bu değişim, müziğin üretiminden müzik pazarı
içindeki yayılımına kadar gözlemlenmektedir. Bu çalışma, müzik ile ilişkili
teknik gelişmelerin müzik üzerindeki genel etkisi üzerine odaklanmakta ve müziğin
üretiminden yayılımına kadar gözlenen ve ortaya çıkan değişimleri açıklama
amacı taşımaktadır. Müzik teknolojisindeki gelişmelerin etkisi çeşitli
boyutlarda incelenirken, kayıt teknolojilerindeki değişim ile ortaya çıkan estetik
ve sosyolojik gelişmeler tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • BASALLA, George (2013). Teknolojinin Evrimi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
  • DICKSON, David (1992). Alternatif Teknoloji. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • MALM, Krister (1993). Music on the move: Traditions and Mass Media. Ethnomusicology, University of Illinois Press, Vol: 37: 339-352.
  • MALM, Krister (1992). The Music Industry. Ethnomusicology: A Handbooks, Ed. Helen Myers, London: Macmillan.
  • UYGUR, Nermi (2002). Çağdaş Ortamda Teknik. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barbaros Bozkır

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 29 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Bozkır, B. (2017). TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi(8), 89-95.
AMA Bozkır B. TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ. Yeni Düşünceler Dergisi. Aralık 2017;(8):89-95.
Chicago Bozkır, Barbaros. “TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8 (Aralık 2017): 89-95.
EndNote Bozkır B (01 Aralık 2017) TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 89–95.
IEEE B. Bozkır, “TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ”, Yeni Düşünceler Dergisi, sy. 8, ss. 89–95, Aralık 2017.
ISNAD Bozkır, Barbaros. “TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 (Aralık 2017), 89-95.
JAMA Bozkır B. TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017;:89–95.
MLA Bozkır, Barbaros. “TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 89-95.
Vancouver Bozkır B. TEKNOLOJİ-İNSAN İLİŞKİSİ VE TEKNOLOJİNİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNİ YÖNLENDİRME ETKİSİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017(8):89-95.