Yıl 2019, Cilt , Sayı 12, Sayfalar 15 - 32 2019-12-31

Formal Analysis and Game Genres in Digital Game Studies: Survival Games Genre
DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ

Yavuz DEMİRBAŞ [1]


In this paper, selected games under survival game genre are analyzed from the perspective of game form. Digital games are complex systems that operate on material, representation, communication and mental layers. Analysis of games requires a form-centric perspective which focuses on the unity of game and player, and the meanings which emerge during play as process. Following this perspective, sample games are analyzed with tools dedicated to genre analysis and game form. Different qualities which require further analysis are defined: Game world, character needs, crafting, loss and compensation methods. As a contribution to existing models, new conceptual tools have been developed in these sub-categories. With these tools, survival game mechanics have been examined. Results of this analysis show that there are significant game mechanic differences and uses of these mechanics between selected games. This result also shows that it is more fruitful to define this group as games with survival game mechanics, rather than similar games under survival game genre.

Bu çalışmada hayatta kalma oyunları olarak adlandırılan tür altında ele alınan örnek dijital oyunlar biçim açısından analiz edilmiştir. Dijital oyunlar materyal, temsil, iletişim ve zihinsel katmanlar üzerinde işleyen karmaşık sistemlerdir. Oyunların analizi; oyuncu ile oyun bütünlüğünü göz önünde tutmayı ve oynanış esnasında ortaya çıkan anlamları oyun biçimi ile ilişkilendirerek incelemeyi gerektirmektedir. Bu doğrultuda biçim odaklı tür yaklaşımları ile örnek oyunlar ele alınmış,  detaylı analiz gerektiren oyun dünyası, ihtiyaçlar, üretim, oyunun kaybı ve telafi yöntemleri gibi yönleri belirlenmiştir. Bu alt kategorilerde, varolan modellere katkı olarak yeni kavramsal araçlar geliştirilmiş, bu araçlarla örnek oyunların tür çatısı altında ele alınabilecek oyun mekanikleri incelenmiştir. Bulgular hayatta kalma oyunları türü altındaki oyunların birbirinden oldukça farklı mekanikleri ve bu mekaniklerin çok farklı kullanımlarını içerdiğini göstermektedir. Hayatta kalma oyunlarını bir bütün olarak tür mantığı içinde ele almaktansa, hayatta kalma mekaniklerine sahip oyunlar çerçevesinde görmenin daha anlamlı sonuçlar sunduğu gösterilmiştir.

 • Aarseth, E. (2003) Playing Research: Methodological Approaches to Game Analysis. Digital Arts & Culture 2003, Melbourne
 • Aarseth, E. Grabarczyk, P. (2018). An Ontological Meta-Model for Game Research. Proceedings of DiGRA 2018
 • Aarseth, E., Smedstad S. M. ve Sunnana, L. (2003) A Multidimensional Typology of Games. Proceedings of DiGRA 2003, Utrecht University
 • Carter, M. Gibbs, M. Wadley, G. (2013) Death and Dying in DayZ. Proceedings of The 9th Australasian Conference on Interactive Entertainment: Matters of Life and Death. Erişim adresi: https://people.eng.unimelb.edu.au/carterm/Papers/death%20and%20dying%20in%20dayz.pdf
 • Dahlskog, S. Kamstrup, A. Aarseth, E. (2009). Mapping the Game Landscape: Locating Genres Using Functional Classification, Breaking New Ground: Innovation in Games, Play and Theory, Proceedings of DiGRA 2009 Proceedings
 • Demirbaş, Y. (2015). Dijital Oyunlara Oyun Türü Yaklaşımlarının Sorunları: Platform Oyunları Türü Örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Cilt 9. Sayı 1. S. 363-385
 • Elverdam, C. Aarseth, E. (2007) Game Classification & Game Design: Construction Through Critical Analysis, Games and Culture, Cilt 2, Sayı 1, s. 3-22
 • Frasca. G. (1999). Ludology Meets Narratology: Similitude and Differences Between (Video)games and Narrative. Parnasso, sayı 3, Helsinki, 1999. Online erişildi: https://gamestudiesbook.net/2008/06/01/ludology-meets-narratology/
 • Juul. J. (2000). What computer games can and can't do. Digital Arts and Culture conference. August 2nd-4th 2000
 • Juul. J. (2005). Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. MIT Press
 • Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2424-7203
Yazar: Yavuz DEMİRBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 31 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { euifydhed647402, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {15 - 32}, doi = {}, title = {DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ}, key = {cite}, author = {Demi̇rbaş, Yavuz} }
APA Demi̇rbaş, Y . (2019). DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (12) , 15-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/euifydhed/issue/51506/647402
MLA Demi̇rbaş, Y . "DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 15-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/euifydhed/issue/51506/647402>
Chicago Demi̇rbaş, Y . "DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 15-32
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ AU - Yavuz Demi̇rbaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 32 VL - IS - 12 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ %A Yavuz Demi̇rbaş %T DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ %D 2019 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 12 %R %U
ISNAD Demi̇rbaş, Yavuz . "DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 12 (Aralık 2019): 15-32 .
AMA Demi̇rbaş Y . DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2019; (12): 15-32.
Vancouver Demi̇rbaş Y . DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2019; (12): 15-32.
IEEE Y. Demi̇rbaş , "DİJİTAL OYUN ARAŞTIRMALARINDA BİÇİMSEL ANALİZ VE OYUN TÜRLERİ: HAYATTA KALMA OYUNLARI TÜRÜ", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sayı. 12, ss. 15-32, Ara. 2020