PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 31 - 39, 01.03.2008

Öz

Bu araştırma, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet
Hastanesi ve Özel Bayındır Hastanesi Acil
Servislerine kaza nedeniyle başvuran olguları,
epidemiyolojik açıdan değerlendirmek amacıyla
yapıldı. Veriler, 01 Ekim 2005-31 Ocak 2006 tarihleri
arasında acil polikliniğine başvuran kaza olgularına
gün aşırı 24 saat süreyle yüz yüze anket uygulanarak
toplandı. Araştırma süresince 1115 kaza olgusuna
ulaşıldı. Trafik kazaları birinci (%42.0), ev kazaları
ikinci (%28.3), iş kazaları üçüncü (%13.7) sıklıkta
görülen kaza türleri olarak belirlendi. Kazalar daha
çok erkeklerde, 0-44 yaş grubu nüfusta görülmüştür.
Kazalar en fazla Ocak ayında, çarşamba günlerinde,
yollarda, konut içinde ve akşamları meydana
gelmiştir. Kazalarda en çok yaralanan vücut bölümü
baş-boyun bölgesidir. Hastaneye yatış ve sakatlanmasekel oranı %31.7, ölüm oranı %1.9’dur. Başlıca
ölüm nedenleri ağır kafa travması (%60.4), göğüs ve
karın içi yaralanmaları (%39.6)’dır.

Kaynakça

 • 1. Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı, Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, Ankara 1995, ss 265-472.
 • 2. The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance, WHO, Geneva 2000.
 • 3. Emsen İM, Kılıç A. 01.01.2000-26.01.2001 tarihleri arasındaki Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Anabilim Dalına ait olan trafik kazası vaka istatistikleri ve maliyetleri, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, 25-27 Nisan 2001, ss 478-480.
 • 4. ICD-10 cm International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems Tenth Revision, Geneva 2005. 5. Alexander RH, Proctor HJ. Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeons. Chicago 1993, pp 11-37.
 • 6. Polat SA, Çelik TG, Pirinçci E ve ark. Elazığ Devlet Hastanesi Acil Servisine kaza nedeniyle başvuran hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Tıp Dergisi 2001, 22:153-156.
 • 7. Çivi S, Şahin TK, Kanber G. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis dosyalarından kazaların değerlendirilmesi. Doktor Dergisi 1995, 3(1):51-54.
 • 8. Dirican MR. Kazaların epidemiyolojisi ve önlenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1972, 5 (17):51.
 • 9. Güneyli H, Burgut R. Adana il merkezindeki hastanelerin acil servislerine başvuran kaza olgularının epidemiyolojik incelemesi. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı. 1994, ss 124-126.
 • 10. Sabuncu H ve ark. Haydarpaşa Numune Hastanesi kaza olguları ile ilgili araştırma, IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, İzmir 12-16 Eylül 1994, ss 126-128.
 • 11. Şemin S, Güldal D. Acil servislere başvuran hastaların retrospektif analizi ve acil servislere yoğun başvuruların nedenleri. Toplum ve Hekim. 1993, 58:11-14.
 • 12. Kerimoğlu B, Doğan D, Kaptanoğlu M ve ark. Travma nedeni ile acil servise başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi 1997, 19(4):261- 264.
 • 13. Gürsoy TŞ, Çiçeklioğlu M, Türk M ve ark. E.Ü.T.F. Acil servisine bir yıl içinde başvuran hastaların sosyoekonomik özelliklerinin ve başvuru zamanlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 1999, 38(2):109-112.
 • 14. Miller WJ, Accidents in Canada 1988 and 1993, Health Reports 1995, 7(2):7-16;7-17.
 • 15. Adeloye A, Ssembatya-Lule GC. Aetiological and epidemiological aspects of acute head injury in Malawi. East African Medical Journal 1997, 74(12):22-8.
 • 16. Anarat A, Gültekin A, Galip AE ve ark. Çukurova bölgesindeki çocukluk çağı kazaları, epidemiyolojik yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Dergisi 1988, 13(1):1.
 • 17. Güner R, Erkenci Y, İrgil E. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine başvuran kaza olgularının incelenmesi, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 12-16 Ekim 1996, ss 109-113.
 • 18. Odero W. Road traffic accidents in Kenya: An epidemiological appraisal. East Afr Med J 1995, 75(5):299-305.
 • 19. Varga T. Some aspects of ear-pedestrian accidents. Adli Tıp Bülteni 1995, 1(1):29.
 • 20. Carter YH, Jones PW. Accidents among children under five years old: a general practice based study in North Staffordshire. Br J Gen Pract 1993, 43(369):159-63.

Epidemiological Analysis of Accidents Which Applied to Emergency Services of Dr. Nafiz Körez Sincan Government Hospital and Private Bayındır Hospital

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 31 - 39, 01.03.2008

Öz

This research was performed in order
to epidemiologically assess accident cases brought
to Emergency Services of Dr. Nafiz Körez Sincan
Government Hospital and Private Bayındır
Hospital. Data was collected by applying face-toface questionnaire to accident victims who applied
to Emergency Policlinics between 01 October 2005
and 31 January 2006 for 24 hours every other day.
During the research, 1115 accidents were
obtained. Traffic accidents were the first (42.0 %),
domestic accidents second (32.6 %) and industrial
accidents the third (13.7 %) frequency types of
accidents. Accidents occurred more in males and
in population between 0-44 years of age. Cases
Accidents occurred mostly in January and on
Wednesday, on the roads and homes, in the
evening. Most frequently injured part of the body in
accidents were head and neck. The rate of
hospitalization and that of disablement-track were
31.7 %, rate of death was 1.9 %. Major causes of
death were head trauma (60.4 %), chest and
intraabdominal injuries (39.6 %).

Kaynakça

 • 1. Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı, Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi, Ankara 1995, ss 265-472.
 • 2. The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance, WHO, Geneva 2000.
 • 3. Emsen İM, Kılıç A. 01.01.2000-26.01.2001 tarihleri arasındaki Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Anabilim Dalına ait olan trafik kazası vaka istatistikleri ve maliyetleri, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, 25-27 Nisan 2001, ss 478-480.
 • 4. ICD-10 cm International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems Tenth Revision, Geneva 2005. 5. Alexander RH, Proctor HJ. Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeons. Chicago 1993, pp 11-37.
 • 6. Polat SA, Çelik TG, Pirinçci E ve ark. Elazığ Devlet Hastanesi Acil Servisine kaza nedeniyle başvuran hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Tıp Dergisi 2001, 22:153-156.
 • 7. Çivi S, Şahin TK, Kanber G. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis dosyalarından kazaların değerlendirilmesi. Doktor Dergisi 1995, 3(1):51-54.
 • 8. Dirican MR. Kazaların epidemiyolojisi ve önlenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1972, 5 (17):51.
 • 9. Güneyli H, Burgut R. Adana il merkezindeki hastanelerin acil servislerine başvuran kaza olgularının epidemiyolojik incelemesi. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı. 1994, ss 124-126.
 • 10. Sabuncu H ve ark. Haydarpaşa Numune Hastanesi kaza olguları ile ilgili araştırma, IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi, İzmir 12-16 Eylül 1994, ss 126-128.
 • 11. Şemin S, Güldal D. Acil servislere başvuran hastaların retrospektif analizi ve acil servislere yoğun başvuruların nedenleri. Toplum ve Hekim. 1993, 58:11-14.
 • 12. Kerimoğlu B, Doğan D, Kaptanoğlu M ve ark. Travma nedeni ile acil servise başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi 1997, 19(4):261- 264.
 • 13. Gürsoy TŞ, Çiçeklioğlu M, Türk M ve ark. E.Ü.T.F. Acil servisine bir yıl içinde başvuran hastaların sosyoekonomik özelliklerinin ve başvuru zamanlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 1999, 38(2):109-112.
 • 14. Miller WJ, Accidents in Canada 1988 and 1993, Health Reports 1995, 7(2):7-16;7-17.
 • 15. Adeloye A, Ssembatya-Lule GC. Aetiological and epidemiological aspects of acute head injury in Malawi. East African Medical Journal 1997, 74(12):22-8.
 • 16. Anarat A, Gültekin A, Galip AE ve ark. Çukurova bölgesindeki çocukluk çağı kazaları, epidemiyolojik yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Dergisi 1988, 13(1):1.
 • 17. Güner R, Erkenci Y, İrgil E. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine başvuran kaza olgularının incelenmesi, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 12-16 Ekim 1996, ss 109-113.
 • 18. Odero W. Road traffic accidents in Kenya: An epidemiological appraisal. East Afr Med J 1995, 75(5):299-305.
 • 19. Varga T. Some aspects of ear-pedestrian accidents. Adli Tıp Bülteni 1995, 1(1):29.
 • 20. Carter YH, Jones PW. Accidents among children under five years old: a general practice based study in North Staffordshire. Br J Gen Pract 1993, 43(369):159-63.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55TC49KK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gürkan URAL Bu kişi benim
Erciyes Ün.Sağ.Bil.Ens.Halk Sağ. AD, Kayseri


İskender GÜN Bu kişi benim
Erciyes Ün.Sağ.Bil.Ens.Halk Sağ. AD, Kayseri

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { eujhs552296, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {sagens@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {17}, number = {1}, pages = {31 - 39}, title = {DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ural, Gürkan and Gün, İskender} }
APA Ural, G. & Gün, İ. (2008). DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ . Sağlık Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 31-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552296
MLA Ural, G. , Gün, İ. "DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ" . Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 31-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552296>
Chicago Ural, G. , Gün, İ. "DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 31-39
RIS TY - JOUR T1 - DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ AU - GürkanUral, İskenderGün Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 39 VL - 17 IS - 1 SN - 1018-3655- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri Dergisi DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ %A Gürkan Ural , İskender Gün %T DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ %D 2008 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Ural, Gürkan , Gün, İskender . "DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 / 1 (Mart 2008): 31-39 .
AMA Ural G. , Gün İ. DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ. JHS. 2008; 17(1): 31-39.
Vancouver Ural G. , Gün İ. DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008; 17(1): 31-39.
IEEE G. Ural ve İ. Gün , "DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ VE ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KAZA NEDENİYLE BAŞVURANLARIN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ", Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 31-39, Mar. 2008