PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 40 - 45, 01.03.2008

Öz

Bu çalışma koyunların kalplerindeki koroner
venlerin anatomisini araştırmak ve bu konuda yapılan
çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yapıldı.
Araştırmamızda 3-6 yaşlarında, 50-60 kg canlı
ağırlığında, 17 adet dişi, Akkaraman ırkı koyun kalbi
kullanıldı. Kalplerin koroner venlerinin anatomisi plastik
enjeksiyon ve korozyon yöntemiyle incelendi.
Kalplerin tamamında vena (v.) azygos’un sinus
coronarius’a açıldığı belirlendi. Kalplerin birinde (1/17)
v. cordis magna ile v. cordis media’nın sinus
coronarius’a giriş yerlerinin arasında literatürlerde
belirtilmeyen bir venin, başka bir kalpte (1/17) iki venin
sinus coronarius’a açıldığı tespit edildi. Kalplerin
tamamında v. cordis magna’nın sinus coronarius’a
açıldığı, çoğunda ise (15/17) v. cordis magna’nın
dallarında varyasyonlar olduğu tespit edildi. Kalplerin
13/17’sinde v. marginalis ventricularis sinistri’nin, v.
cordis magna’ya, 4/17’sinde ise sinus coronarius’a
açıldığı belirlendi. Kalplerin iki tanesinde (2/17) v.
marginalis ventricularis sinistri’nin yanında 2. bir ven
olduğu, bunların v. cordis magna’ya açıldığı tespit edildi.
Kalplerin çoğunda (11/17) v. cordis dextra’nın kalbin sağ
kenarını dolanarak, bazılarında (6/17) ise kalbin sağ
kenarında sağ atrium’a açıldığı tespit edildi. Kalplerin
3/17’sinde v. distalis ventriculi dextrii’nin, v. cordis
dextra’ya, 2/17’sinde sağ atrium’a açıldığı görüldü.
Diğer kalplerde bu durum gözlemlenmedi. Kalplerin
tamamında v. cordis media’nın sinus coronarius’a
açıldığı, bu venin dallarının varyasyon gösterdiği tespit
edildi. Kalbin venlerinin aralarında çok sayıda
anastomoz bulunduğu belirlendi

Kaynakça

 • 1. Dursun N, Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, No 12, Ankara 1994, Ankara Üniversitesi Yayını.
 • 2. Beşoluk K, Tıpırdamaz S, Comparative Macroanatomic Investigations of the venous drainage of the heart in Akkaraman Sheep and Angora Goat, Anat Histol Embryol 2001, 30 (4): 249 – 252.
 • 3. Tıpırdamaz S, Yalçın H, Beşoluk K, Eken E. Ruminantlarda toplardamarlar. Selçuk Üniv Basımevi Konya 1999, ss 40-46.
 • 4. Aycan K, Bilge A. Plastik enjeksiyon ve korrozyon metodu ile vasküler sistem anatomisinin araştırılması. Erciyes Üniv Tıp Fak Dergisi 1984, 6(4):545-552.
 • 5. Maric I., Bobinac D, Ostojic Lj, Petkovic M, Dujmovic M. Tributaries of the human and canine coronary sinus. Acta Anat 1966, 156: 61–69.
 • 6. Bregman RA, Thompson SA, Saadeh FA. Absence of the coronary sinus. Anat Anz 1988, 166: 9-12.
 • 7. Arıncı K, Elhan A. Anatomi. Güneş kitabevi, Cilt 2, Ankara 1995, ss 103–104.
 • 8. Richard S, Snell D. Clinical Anatomy. (Fourth edition) Brown Company, 1992, pp 113-114.
 • 9. Pan-Chih, Alice H, Huang D, Lynne MA, Dorsey, MBA, and Robert A. Hemodynamic significance of the coronary vein valves. Ann Thorac Surg 1994, 57: 424-431.
 • 10. Atalar Ö, Yılmaz S, Dinç G, and Özdemir D. The Venous Drainage of the Heart in the Porcupine (Hystrix cristata). Anat Histol Embryol 2004, 33 (4): 233-235.
 • 11. Luedinghausen MV. Clinical anatomy of cardiac veins. Surg Radiol Anat 1987, 9: 159– 168.
 • 12. Pejkovic B, Bognodovic D. The great cardiac vein. Surg Radiol Anat 1992, 14: 23-28.
 • 13. Piffer CR, Piffer MIS, Santi FP, and Dayoub MCO. Anatomic observations of the coronary sinus in the dog (Canis Familiaris). Anat Histol Embryol 1994, 23: 301–308.
 • 14. Aksoy G, Karadağ H, Özüdoğru Z. Morphology of the venous system of the heart in the Van Cat. Anat. Histol Embryol 2003, 32: 129-133.

Anatomy of the Coronary Veins in Akkaraman Sheep

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 40 - 45, 01.03.2008

Öz

The aim of this study is to search coroner
vein anatomy in the hearts of the Akkaraman sheep. In
our study between 3-6 aged, 50-60 living weighed, in
a number of 17 female Akkaraman sheep’s hearts were
used. Anatomy of hearts coroner veins were examined
with plastic enjection and corrosion cast method. In all
hearts, azygos vein was opened to coronary sinus. It
was determined that in one of the hearts (1/17)
between enterance areas of great cardiac vein and
middle cardiac vein to coronary sinus there was a vein
that was not specified in literature and in an other
heart (1/17) it was determined that two veins were
opened to coronary sinus. It was determined that in all
hearts great cardiac vein was opened to coronary
sinus and in most of the hearts there were variations in
the branches of great cardiac vein. It was found that
in 13/17 hearts, left marginal vein was opened to great
cardiac vein and in 4/17 it was opened to coronary
sinus. In two of the hearts (2/17) there were second
vein beside left marginal vein, these two veins were
opened to great cardiac vein. It was found that in most
of the hearts(11/17) right coronary vein was opened
with coiling the heart’s right edge and in some of the
hearts it was opened (6/17) to right atrium in the right
edge of the heart. It is found that in 3/17 of the cases
v.distalis ventriculi dextrii was opened to right
coronary vein and in 2/17 of them it was opened to
right atrium. We could not observe this situation in
other hearts. It was determined that in all hearts
middle cardiac vein was opened to coronary sinus and
the branches of this vein showed variations. Among the
heart veins there was considerable anastomosis.

Kaynakça

 • 1. Dursun N, Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, No 12, Ankara 1994, Ankara Üniversitesi Yayını.
 • 2. Beşoluk K, Tıpırdamaz S, Comparative Macroanatomic Investigations of the venous drainage of the heart in Akkaraman Sheep and Angora Goat, Anat Histol Embryol 2001, 30 (4): 249 – 252.
 • 3. Tıpırdamaz S, Yalçın H, Beşoluk K, Eken E. Ruminantlarda toplardamarlar. Selçuk Üniv Basımevi Konya 1999, ss 40-46.
 • 4. Aycan K, Bilge A. Plastik enjeksiyon ve korrozyon metodu ile vasküler sistem anatomisinin araştırılması. Erciyes Üniv Tıp Fak Dergisi 1984, 6(4):545-552.
 • 5. Maric I., Bobinac D, Ostojic Lj, Petkovic M, Dujmovic M. Tributaries of the human and canine coronary sinus. Acta Anat 1966, 156: 61–69.
 • 6. Bregman RA, Thompson SA, Saadeh FA. Absence of the coronary sinus. Anat Anz 1988, 166: 9-12.
 • 7. Arıncı K, Elhan A. Anatomi. Güneş kitabevi, Cilt 2, Ankara 1995, ss 103–104.
 • 8. Richard S, Snell D. Clinical Anatomy. (Fourth edition) Brown Company, 1992, pp 113-114.
 • 9. Pan-Chih, Alice H, Huang D, Lynne MA, Dorsey, MBA, and Robert A. Hemodynamic significance of the coronary vein valves. Ann Thorac Surg 1994, 57: 424-431.
 • 10. Atalar Ö, Yılmaz S, Dinç G, and Özdemir D. The Venous Drainage of the Heart in the Porcupine (Hystrix cristata). Anat Histol Embryol 2004, 33 (4): 233-235.
 • 11. Luedinghausen MV. Clinical anatomy of cardiac veins. Surg Radiol Anat 1987, 9: 159– 168.
 • 12. Pejkovic B, Bognodovic D. The great cardiac vein. Surg Radiol Anat 1992, 14: 23-28.
 • 13. Piffer CR, Piffer MIS, Santi FP, and Dayoub MCO. Anatomic observations of the coronary sinus in the dog (Canis Familiaris). Anat Histol Embryol 1994, 23: 301–308.
 • 14. Aksoy G, Karadağ H, Özüdoğru Z. Morphology of the venous system of the heart in the Van Cat. Anat. Histol Embryol 2003, 32: 129-133.

Ayrıntılar

Diğer ID JA79CM76VN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eylem AYDINLIK Bu kişi benim
Bozok Ün.Sağlık Yüksekokulu, Yozgat


Kenan AYCAN Bu kişi benim
Erciyes Ün.Tıp Fak.Anatomi AD, Kayseri


Nihat EKİNCİ Bu kişi benim
Erciyes Ün.Tıp Fak.Anatomi AD, Kayseri

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { eujhs552297, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {sagens@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {17}, number = {1}, pages = {40 - 45}, title = {AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ}, key = {cite}, author = {Aydınlık, Eylem and Aycan, Kenan and Ekinci, Nihat} }
APA Aydınlık, E. , Aycan, K. & Ekinci, N. (2008). AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ . Sağlık Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 40-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552297
MLA Aydınlık, E. , Aycan, K. , Ekinci, N. "AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ" . Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 40-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552297>
Chicago Aydınlık, E. , Aycan, K. , Ekinci, N. "AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 40-45
RIS TY - JOUR T1 - AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ AU - EylemAydınlık, KenanAycan, NihatEkinci Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 45 VL - 17 IS - 1 SN - 1018-3655- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri Dergisi AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ %A Eylem Aydınlık , Kenan Aycan , Nihat Ekinci %T AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ %D 2008 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Aydınlık, Eylem , Aycan, Kenan , Ekinci, Nihat . "AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 / 1 (Mart 2008): 40-45 .
AMA Aydınlık E. , Aycan K. , Ekinci N. AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ. JHS. 2008; 17(1): 40-45.
Vancouver Aydınlık E. , Aycan K. , Ekinci N. AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008; 17(1): 40-45.
IEEE E. Aydınlık , K. Aycan ve N. Ekinci , "AKKARAMAN KOYUNUNDA KORONER VENLERİN ANATOMİSİ", Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 40-45, Mar. 2008