Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Epidemiologic Evaluation of the Patients Admitted to Department of Medical Oncology, Erciyes University, Medical Faculty, Between 2006 And 2009

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 1 - 8, 01.03.2011

Öz

There is no adequate data about cancer incidence, their geographic distribution and etiologic factors in our country. In this study, we examined the incidence of cancer from the records of Medical Oncology Department of Erciyes University Medical Faculty M. Kemal Dedeman Oncology Hospital in Kayseri and its vicinity to determine patient and tumor characteristics. Two thousand four hundred and thirty two patients were retrospectively analyzed between the years of 2006 and 2009. Patients’ diagnosis time, tumor localization, clinical grade, smoking habits and family history of malignancy were all recorded. One thousand two hundred and forty two (51%) male and 1190 (%49) female patients were enrolled in this study. Median age of the patients was 55 years (min: 17 max: 86). Five types cancer that was most frequently diagnosed were breast (23.1%), lung (22.9%), colorectal (16.2%), genitourinary (10.3%) and gastric cancers (10.1%). 46.9% patients were in advanced/ metastatic stage and 53.1% patients were in local stage. 32.6% patients were active smokers and 9.7% patients had a family history of malignancy. The recent increase in early cancer incidence is related to easy access to the medical facilities in our region. However, intensification of the incidence of lung cancer in nowadays is consistent with the increase in cigarette use, which emphasizes the need for more effective fight against smoking

Kaynakça

 • WHO: The Global Burden of Disease: 2004 güncellemesi. WHO, Geneva, 2008.
 • Alıcı S, İzmirli M, Doğan E. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’na başvuran kanser hastalarının epidemiyolojik değerlendirmesi. Türk Onko- loji Dergisi 2006; 21(2):87–97. 9. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55(2):74–108.
 • De Vita V, Hellman S, Rosenberg SA. Can- cer, Principles & Practice of Oncology 8 th. ed. Philadelphia, 2008, pp 1283.
 • Türkdoğan MK, Akman N, Tuncer İ, et al. The high prevalance of esophagial and gast- ric cancers in eastern Turkey. Med Biol En- vironn 1998; 26:79–84. 12. Türkdogan MK, Testereci H, Akman N, et al. Dietary nitrate and nitrite levels in an ende- mic upper gastrointestinal (esophageal and gastric) cancer region of Turkey. Turk J Gastroenterol 2003; 14(1):50–3.
 • Karlıkaya C, Edis EC. Lung cancer histopat- hology in the Thrace region of Turkey and comparison with national data. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2005; 53(2):132–138. 14. Köktürk N, Öztürk C, Kırışoğlu CE. Sigara ve akciğer kanseri. Solunum 2003; 5:139– 145.
 • Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Familial breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 101,986 women without the disease. Lancet 2001; 358:1389–1399.
 • Pharoah PD, Day NE, Duffy S et al. Family history and the risk of breast cancer: a syste- matic review and meta-analysis. Int J Can- cer 1997; 71:800–809.
 • Phipps AI, Buist DSM, Malone KE. Family history of breast cancer in first-degree rela- tives and triple-negative breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat 2010 Sep 3. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s10549-010- 1148-9.
 • Baglietto L, Jenkins MA, Severi G, et al. Measures of familial aggregation depend on definition of family history: metaanalysis for colorectal cancer. J Clin Epidemiol 2006; 59:114–124.
 • Butterworth AS, Higgins JP, Pharoah P. Relative and absolute risk of colorectal can- cer for individuals with a family history: a meta-analysis. Eur J Cancer 2006; 42:216– 227.
 • Johns LE, Houlston RS. A systematic review and metaanalysis of familial colorectal can- cer risk. Am J Gastroenterol 2001; 96: 2992 –3003.
 • Jasperson KW, Tuohy TM, Neklason DW, et al. Hereditary and familial colon cancer. Gastroenterology 2010; 138: 2044–2058.
 • de Jong AE, Vasen HF. The frequency of a positive family history for colorectal cancer: a population-based study in the Netherlands. Neth J Med 2006; 64: 367–370.
 • Mitchell RJ, Campbell H, Farrington SM, et al. Prevalence of family history of colorectal cancer in the general population. Br J Surg 2005; 92:1161–1164.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 1 - 8, 01.03.2011

Öz

Ülkemizde kanser görülme sıklığı, coğrafi ve etiyolojik faktörler açısından yeterli veriler bulunmamaktadır. Bu çalışmada Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı kayıtları incelenerek Kayseri ve çevresindeki kanser sıklığını, hasta ve tümör özelliklerini belirlemek amaçlandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda 1 Ocak 2006- 31 Aralık 2009 tarihleri arasında takip edilen 2432 hasta dosya kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi. Hastaların başvuru yılı, tanısı, evresi, yaşı, cinsiyeti, tümör lokalizasyonu, yaşadıkları şehir, sigara kullanımı ve aile hikayeleri değerlendirildi. Hastaların 1242’si erkek (%51), 1190’ı kadın (%49) ve ortanca yaş 55 (sınırlar, 17–86) idi.Tüm hastalarda en sık beş kanser türü; meme kanseri (%23.1), akciğer kanseri (%22.9), kolorektal kanser (%16.2), genitoüriner kanserler (%10.3) ve mide kanseri (%10.1) idi.Hastaların %46.9’u ileri evrede-metastatik ve %53.1’i lokal-bölgeseldi. hastalarda % 32.6 idi vehastaların %9.7’sindeailede kanser hikayesi vardı. Merkezimize başvuran hastalarda son yıllarda erken evre hastaların oranında bir artış gözlenmiş olup, bu durum erken teşhise verilen önemin artması ve hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaşması gibi sebeplere bağlanabilir.Ancak yıllara göre sigara kullanımının artması ile akciğer kanserinin insidansında ki artış paralellik göstermekte ve bu da sigara ile mücadelede daha etkin olunmasının gereğini ortaya koymaktadır

Kaynakça

 • WHO: The Global Burden of Disease: 2004 güncellemesi. WHO, Geneva, 2008.
 • Alıcı S, İzmirli M, Doğan E. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’na başvuran kanser hastalarının epidemiyolojik değerlendirmesi. Türk Onko- loji Dergisi 2006; 21(2):87–97. 9. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55(2):74–108.
 • De Vita V, Hellman S, Rosenberg SA. Can- cer, Principles & Practice of Oncology 8 th. ed. Philadelphia, 2008, pp 1283.
 • Türkdoğan MK, Akman N, Tuncer İ, et al. The high prevalance of esophagial and gast- ric cancers in eastern Turkey. Med Biol En- vironn 1998; 26:79–84. 12. Türkdogan MK, Testereci H, Akman N, et al. Dietary nitrate and nitrite levels in an ende- mic upper gastrointestinal (esophageal and gastric) cancer region of Turkey. Turk J Gastroenterol 2003; 14(1):50–3.
 • Karlıkaya C, Edis EC. Lung cancer histopat- hology in the Thrace region of Turkey and comparison with national data. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2005; 53(2):132–138. 14. Köktürk N, Öztürk C, Kırışoğlu CE. Sigara ve akciğer kanseri. Solunum 2003; 5:139– 145.
 • Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Familial breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 101,986 women without the disease. Lancet 2001; 358:1389–1399.
 • Pharoah PD, Day NE, Duffy S et al. Family history and the risk of breast cancer: a syste- matic review and meta-analysis. Int J Can- cer 1997; 71:800–809.
 • Phipps AI, Buist DSM, Malone KE. Family history of breast cancer in first-degree rela- tives and triple-negative breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat 2010 Sep 3. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s10549-010- 1148-9.
 • Baglietto L, Jenkins MA, Severi G, et al. Measures of familial aggregation depend on definition of family history: metaanalysis for colorectal cancer. J Clin Epidemiol 2006; 59:114–124.
 • Butterworth AS, Higgins JP, Pharoah P. Relative and absolute risk of colorectal can- cer for individuals with a family history: a meta-analysis. Eur J Cancer 2006; 42:216– 227.
 • Johns LE, Houlston RS. A systematic review and metaanalysis of familial colorectal can- cer risk. Am J Gastroenterol 2001; 96: 2992 –3003.
 • Jasperson KW, Tuohy TM, Neklason DW, et al. Hereditary and familial colon cancer. Gastroenterology 2010; 138: 2044–2058.
 • de Jong AE, Vasen HF. The frequency of a positive family history for colorectal cancer: a population-based study in the Netherlands. Neth J Med 2006; 64: 367–370.
 • Mitchell RJ, Campbell H, Farrington SM, et al. Prevalence of family history of colorectal cancer in the general population. Br J Surg 2005; 92:1161–1164.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Diş Hekimliği
Diğer ID JA28FZ87YP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halit Karaca Bu kişi benim

Veli Berk Bu kişi benim

Mevlüde İnanç Bu kişi benim

Mustafa Dikilitaş Bu kişi benim

Metin Özkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karaca, H., Berk, V., İnanç, M., Dikilitaş, M., vd. (2011). ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(1), 1-8.
AMA Karaca H, Berk V, İnanç M, Dikilitaş M, Özkan M. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ. JHS. Mart 2011;20(1):1-8.
Chicago Karaca, Halit, Veli Berk, Mevlüde İnanç, Mustafa Dikilitaş, ve Metin Özkan. “ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20, sy. 1 (Mart 2011): 1-8.
EndNote Karaca H, Berk V, İnanç M, Dikilitaş M, Özkan M (01 Mart 2011) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 20 1 1–8.
IEEE H. Karaca, V. Berk, M. İnanç, M. Dikilitaş, ve M. Özkan, “ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ”, JHS, c. 20, sy. 1, ss. 1–8, 2011.
ISNAD Karaca, Halit vd. “ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20/1 (Mart 2011), 1-8.
JAMA Karaca H, Berk V, İnanç M, Dikilitaş M, Özkan M. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ. JHS. 2011;20:1–8.
MLA Karaca, Halit vd. “ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 20, sy. 1, 2011, ss. 1-8.
Vancouver Karaca H, Berk V, İnanç M, Dikilitaş M, Özkan M. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI’NA 2006–2009 YILLARI ARASINDA BAŞVURAN KANSER HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ. JHS. 2011;20(1):1-8.