BibTex RIS Kaynak Göster

HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Yıl 2014, Cilt: 23 Sayı: 1, 1 - 9, 01.03.2014

Kaynakça

 • 2010; 14: 43-45.
 • Ertek M. Hastane enfeksiyonları: Türkiye verileri. Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol Sempozyum Serisi 2008; 60: 9-14.
 • Töreci K. Hastane infeksiyon kontrolünün tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye’deki yeri. kara 2003, ss 17-32. 4. eğitim ve immünizasyon olanakları. Hastane Adana 2011, ss 120.
 • Samastı M. Hastanelerde dezenfeksiyon kul- lanım esasları, yapılan hatalar. Hastane En- feksiyonları: Korunma ve Kontrol: Sempoz- yum Dizisi. 2008; 60: 143-168.
 • Tuncer K, Bayer A, Hürmeriç V. Hastane kay- naklı göz enfeksiyonları.Kitap: Hastane En- Pekcan M, (Yazarlar). GATA Basımevi Ankara, 2001; ss 247-256.
 • Arman D. El yıkama ve el dezenfeksiyonu. kara, 2003, ss 91–107.
 • Pittet D. Improving compliance with hand hygiene. In: Wenzel RP, Ed. Prevention and Control of Nosocomial Infections. (4th ed). Lippincott Williams and Wilkins, Philadelph- ia, 2003; pp 524–541.
 • Yamazhan T, Taşbakan MI, Çalık Ş, ve ark. Hastanemizde çalışan temizlik elemanlarının hastane enfeksiyonlarından korunmaya yö- nelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk J Med Sci 2009; 39: 77-80. 10. sitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitelerinde el temizliği kurallarına uyumun değerlendiril- mesi. Yoğun Bakım Dergisi 2005; 5: 182-186. 11. nel sağlığı, sağlık çalışanlarının yaralanma ve infeksiyonlardan korunması. Kitap: Hastane Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2003, ss 353- 357.
 • Köse Ş, Gül S, Erson G, ve ark. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan temizlik personellerinin hastane infeksiyonları ve temizliği konusundaki eğitiminin değerlendi- rilmesi. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2011; 21: 85-90.
 • Deveci SE, Açık Y, Ercan E, ve ark. Bir üniver- site hastanesinde temizlik çalışanlarının te- mizlik ve hijyen konusundaki davranışlarının Bilimleri Tıp Dergisi 2010;24:123-127.
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Enviromental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommen- dations of CDC and The Health-Care Infection Control Advisory Comittee.(HICPAC) Atlanta, 2003.
 • NIOSH ALERT. Preventing needlestick in- juries in health care settings. DHHS (NIOH) Publication No: 2000-108, 1999.
 • Gürbıyık A, Kaya T. Sağlık çalışanlarında kesi- ci delici aletlerle yaralanma sıklığı ve etkile- yen faktörlerin incelenmesi. XI. Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı. Denizli, 2007, ss 357- 358. 17. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği çalışanla- rında kesici-delici alet yaralanmaları. Hastane Enfeksiyonları Dergisi 2002; 6: 72-81.
 • Alamgir H, Yu S. Epidemiology of occupatio- nal injury among cleaners in the healthcare. Occup Med (Lond): 2008; 58: 393-399. 19. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının infeksiyon riskleri hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendiril- mesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara, 1999, ss 174.
 • Centers for Disease Control and Prevention. National institute for occupational safety and health. guidelines for protecting the safety and health of health care workers. http:// www.cdc.gov/niosh/docs/88-119/2011 (Erişim tarihi: 4.4.2013). 21. ramı Bildiri Kitabı. Adana, 2011, ss 120. 22. çalışan kişilerin temizlik ve sağlık davranışı- nın değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 2005; 27: 158-166.
 • http://hastaneler.erciyes.edu.tr/pdf saglik- sagligi.pdf (Erişim tarihi: 4.4.2013) 24. tap: Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Samsun, 2000, ss 163-190.
 • Erdinç ŞF. Oda temizliği ve dezenfeksiyonu- nun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi. Has- Antalya, 2010; ss 16-19.
 • Hasçuhadar M, Kaya Z, Şerbetçioğlu S, ve ark. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi perso- nelinin tıbbi atık konusunda bilgi düzeyi. Turkish Medical Journal 2007; 1: 138-144.
 • Çamözü E, Kitiş Y. Hastane temizlik hizmetle- ri personelinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi. TAF Preventi- ve Medicine Bulletin 2011; 10: 631-640.

Information About Hospital-Acquired Infections, Attitudes And Behaviors Of The Hospital Workers On Hospital Infection And Protecting

Yıl 2014, Cilt: 23 Sayı: 1, 1 - 9, 01.03.2014

Kaynakça

 • 2010; 14: 43-45.
 • Ertek M. Hastane enfeksiyonları: Türkiye verileri. Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol Sempozyum Serisi 2008; 60: 9-14.
 • Töreci K. Hastane infeksiyon kontrolünün tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye’deki yeri. kara 2003, ss 17-32. 4. eğitim ve immünizasyon olanakları. Hastane Adana 2011, ss 120.
 • Samastı M. Hastanelerde dezenfeksiyon kul- lanım esasları, yapılan hatalar. Hastane En- feksiyonları: Korunma ve Kontrol: Sempoz- yum Dizisi. 2008; 60: 143-168.
 • Tuncer K, Bayer A, Hürmeriç V. Hastane kay- naklı göz enfeksiyonları.Kitap: Hastane En- Pekcan M, (Yazarlar). GATA Basımevi Ankara, 2001; ss 247-256.
 • Arman D. El yıkama ve el dezenfeksiyonu. kara, 2003, ss 91–107.
 • Pittet D. Improving compliance with hand hygiene. In: Wenzel RP, Ed. Prevention and Control of Nosocomial Infections. (4th ed). Lippincott Williams and Wilkins, Philadelph- ia, 2003; pp 524–541.
 • Yamazhan T, Taşbakan MI, Çalık Ş, ve ark. Hastanemizde çalışan temizlik elemanlarının hastane enfeksiyonlarından korunmaya yö- nelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk J Med Sci 2009; 39: 77-80. 10. sitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitelerinde el temizliği kurallarına uyumun değerlendiril- mesi. Yoğun Bakım Dergisi 2005; 5: 182-186. 11. nel sağlığı, sağlık çalışanlarının yaralanma ve infeksiyonlardan korunması. Kitap: Hastane Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2003, ss 353- 357.
 • Köse Ş, Gül S, Erson G, ve ark. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan temizlik personellerinin hastane infeksiyonları ve temizliği konusundaki eğitiminin değerlendi- rilmesi. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2011; 21: 85-90.
 • Deveci SE, Açık Y, Ercan E, ve ark. Bir üniver- site hastanesinde temizlik çalışanlarının te- mizlik ve hijyen konusundaki davranışlarının Bilimleri Tıp Dergisi 2010;24:123-127.
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Enviromental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommen- dations of CDC and The Health-Care Infection Control Advisory Comittee.(HICPAC) Atlanta, 2003.
 • NIOSH ALERT. Preventing needlestick in- juries in health care settings. DHHS (NIOH) Publication No: 2000-108, 1999.
 • Gürbıyık A, Kaya T. Sağlık çalışanlarında kesi- ci delici aletlerle yaralanma sıklığı ve etkile- yen faktörlerin incelenmesi. XI. Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı. Denizli, 2007, ss 357- 358. 17. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği çalışanla- rında kesici-delici alet yaralanmaları. Hastane Enfeksiyonları Dergisi 2002; 6: 72-81.
 • Alamgir H, Yu S. Epidemiology of occupatio- nal injury among cleaners in the healthcare. Occup Med (Lond): 2008; 58: 393-399. 19. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının infeksiyon riskleri hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendiril- mesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara, 1999, ss 174.
 • Centers for Disease Control and Prevention. National institute for occupational safety and health. guidelines for protecting the safety and health of health care workers. http:// www.cdc.gov/niosh/docs/88-119/2011 (Erişim tarihi: 4.4.2013). 21. ramı Bildiri Kitabı. Adana, 2011, ss 120. 22. çalışan kişilerin temizlik ve sağlık davranışı- nın değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 2005; 27: 158-166.
 • http://hastaneler.erciyes.edu.tr/pdf saglik- sagligi.pdf (Erişim tarihi: 4.4.2013) 24. tap: Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Samsun, 2000, ss 163-190.
 • Erdinç ŞF. Oda temizliği ve dezenfeksiyonu- nun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi. Has- Antalya, 2010; ss 16-19.
 • Hasçuhadar M, Kaya Z, Şerbetçioğlu S, ve ark. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi perso- nelinin tıbbi atık konusunda bilgi düzeyi. Turkish Medical Journal 2007; 1: 138-144.
 • Çamözü E, Kitiş Y. Hastane temizlik hizmetle- ri personelinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi. TAF Preventi- ve Medicine Bulletin 2011; 10: 631-640.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA46ZH67JY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Safiye Ersoy Bu kişi benim

Fevziye Çetinkaya Bu kişi benim

Emine Alp Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ersoy, S., Çetinkaya, F., & Alp, E. (2014). HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1), 1-9.
AMA Ersoy S, Çetinkaya F, Alp E. HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. JHS. Mart 2014;23(1):1-9.
Chicago Ersoy, Safiye, Fevziye Çetinkaya, ve Emine Alp. “HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI”. Sağlık Bilimleri Dergisi 23, sy. 1 (Mart 2014): 1-9.
EndNote Ersoy S, Çetinkaya F, Alp E (01 Mart 2014) HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Sağlık Bilimleri Dergisi 23 1 1–9.
IEEE S. Ersoy, F. Çetinkaya, ve E. Alp, “HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI”, JHS, c. 23, sy. 1, ss. 1–9, 2014.
ISNAD Ersoy, Safiye vd. “HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI”. Sağlık Bilimleri Dergisi 23/1 (Mart 2014), 1-9.
JAMA Ersoy S, Çetinkaya F, Alp E. HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. JHS. 2014;23:1–9.
MLA Ersoy, Safiye vd. “HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI”. Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 23, sy. 1, 2014, ss. 1-9.
Vancouver Ersoy S, Çetinkaya F, Alp E. HASTANE TEMİZLİK ÇALIŞANLARININ HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. JHS. 2014;23(1):1-9.