BibTex RIS Kaynak Göster

ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Yıl 2014, Cilt: 23 Sayı: 1, 54 - 58, 01.03.2014

Öz

Süpernümerer dişler dental arkta fazladan bulunan dişlerdir. Bu tür dişler genellikle üst çenede keserler bölgesinde yer alırlar ve bazı komplikasyonlara neden olabilirler. Komplikasyonlar arasında; dişin bulunduğu bölgedeki daimi dişlerin sürmesinde gecikme veya sürememesi, kök gelişiminde gecikme veya anomali ile dileserasyon, komşu dişte yer değişimi, rotasyon veya kök rezorbsiyonu, dişlerde sıkışıklık, anormal diastema, ortodontik tedavi sırasında kapanmamış boşluklar, kist oluşumu ve nazal kavite içine sürme bulunur. Bu olgu raporunda üst çene keserler bölgesinde yer alan süpernümerer dişlerin neden olduğu komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir

The Complications Related To Supernumerary Teeth In The Maxillary Anterior Region And Treatment Approaches

Yıl 2014, Cilt: 23 Sayı: 1, 54 - 58, 01.03.2014

Öz

Supernumerary teeth are those that are additional to the normal complement. Most supernumerary teeth are located in the anterior maxillary region and they may cause the following clinical problems: impact or delay in the eruption of the permanent tooth/teeth associated with supernumerary teeth; dilacerations or delayed or abnormal root development; displacement; rotation or root resorption of adjacent teeth; crowding, abnormal diastema; incomplete space closure during orthodontic treatment; cyst formation; and eruption into the nasal cavity. The complications related to supernumerary teeth in the maxillary anterior region and treatment approaches were reported.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74TV64GM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kenan Cantekin Bu kişi benim

Hüsniye Gümüş

Mustafa Aydınbelge Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Cantekin, K., Gümüş, H., & Aydınbelge, M. (2014). ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1), 54-58.
AMA Cantekin K, Gümüş H, Aydınbelge M. ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. JHS. Mart 2014;23(1):54-58.
Chicago Cantekin, Kenan, Hüsniye Gümüş, ve Mustafa Aydınbelge. “ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI”. Sağlık Bilimleri Dergisi 23, sy. 1 (Mart 2014): 54-58.
EndNote Cantekin K, Gümüş H, Aydınbelge M (01 Mart 2014) ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Sağlık Bilimleri Dergisi 23 1 54–58.
IEEE K. Cantekin, H. Gümüş, ve M. Aydınbelge, “ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI”, JHS, c. 23, sy. 1, ss. 54–58, 2014.
ISNAD Cantekin, Kenan vd. “ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI”. Sağlık Bilimleri Dergisi 23/1 (Mart 2014), 54-58.
JAMA Cantekin K, Gümüş H, Aydınbelge M. ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. JHS. 2014;23:54–58.
MLA Cantekin, Kenan vd. “ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI”. Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 23, sy. 1, 2014, ss. 54-58.
Vancouver Cantekin K, Gümüş H, Aydınbelge M. ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞLERİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. JHS. 2014;23(1):54-8.