Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The relation between consumption of whole wheat bread and chronic diseases in Kayseri: Level of knowledge of consumers about whole wheat bread

Yıl 2019, Cilt 28, Sayı 2, 52 - 56, 20.09.2019
https://doi.org/10.34108/eujhs.376187

Öz

This research was performed to investigate the relationship between whole wheat bread and chronic diseases and to determine knowledge levels of consumers in Kayseri. 1200 participants randomly selected were grouped as consuming and not consuming whole wheat bread and their characteristics were obtained by questionnaire form. The average age of participants was 33.0±1.0 years. While 43.4% of participants consumed whole wheat bread, 56.6 of them didn’t consume. It was detected that the consumption of whole wheat bread decreased as the ages of the participants increased (p <0.05). Although not significant, rate of  undergraduate and postgraduate education level was higher in those who consume whole wheat bread than in those who non consume (51.3%). The differences between the groups in terms of income level were significant (p <0.05). The rate of diagnosed diseases were higher in those who don’t consume whole wheat bread (41.5%) than in those who consume (34.9%) and it was determined that there is a relationship between whole wheat bread consumption and presence of chronic disease (p<0.05).  It was found that 66.4% of participants prefer whole wheat bread because of it is healthy and easily accessible (45.7%). In both of two groups, the ratio of those who know the difference between breads was higher than the ratio of those who don’t know (p<0.05). The rate of those who are not aware of the Ministry of Health's work was lower in those who consume whole wheat bread (43.6%) than in those who don’t consume (59.4%). While 50.3% of those who consume whole wheat bread read nutrition facts label, this rate was 26.4 in those who don’t consume (p<0.05). 

Kaynakça

 • Referanslar 1. Kesici C, Soylu M ve Bilici S. Tam buğday unu. TSE yayınları 2009; 48: 568.
 • 2. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120104-6.htm.
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. [Çevrimiçi] Şubat 2013. [Alıntı Tarihi: 21 Haziran 2015.] http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-82357/h/genelge-tam-bugday.pdf.
 • 4. Aksoylu Z, Savlak N, Yangıç Ç, Çagındı Ö, Köse E. Manisa il merkezinde bireylerin ekmek çeşitlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gıda 2014; 39(3):147-154.
 • 5. Çiftçi H, Akbulut G, Yıldız E, Mercanlıgil S, Kan Şekerini Etkileyen Besinler. Ankara : T.C. Sağlık Bakanlığı, 2008. ISBN. 978-975-590-243-2.
 • 6. Reicks M, Jonnalagadda S, Albertson MA, Joshi N. Total dietary fiber intakes in the US population are related to whole grain consumption: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2009 to 2010. Nutr Res 2014; 34(3):226-234.
 • 7. Priebe MG, van Binsbergen JJ, de Vos R, Vonk RJ. Whole grain foods for the prevention of type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008; 23(1): CD006061.
 • 8. Tucker JA, MacKay AK, Robinson EL, et al. The effect of whole grain wheat sourdough bread consumption on serum lipids in healthy normagliycemic/normoinsulinemic and hyperglyemic/hyperinsulinemic adults depends on presence of the APOE E3/E3 genotype: A randomized controlled trial. Nutrition & Metabolism 2010;7:37.
 • 9. Liu S, Stampfer JM, Hu BF, et al. Whole-grain consumption and risk of coronary heart disease: results from the Nurses' Health Study. Am J Clin Nutr. 1999;70(3):412-419.
 • 10. Demir MK, Kartal H. Konya ilinde farklı ekmek çeşitlerini tüketen bireyler üzerinde yapılan bir anket çalışması. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2012; 7(3):59-64.
 • 11. Bal ZE, Sayılı M, Gözener M. Tokat ili merkez ilçede ailelerin ekmek tüketimleri üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013; 30(1): 61-69.
 • 12. Koç B. Ekmek tüketiminde tüketici tercihleri: Van ili örneği. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayını, 2011, Yayın No: 196, Ankara.
 • 13. Tanık O. Ekmek Üretiminde Kalite Uygulamaları ve Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ 2006.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt 28, Sayı 2, 52 - 56, 20.09.2019
https://doi.org/10.34108/eujhs.376187

Öz

Bu araştırma; Kayseri’de tam buğday ekmeği tüketim durumu ile kronik hastalıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve tüketicilerin bilgi düzeylerini belirlemek  amacı ile yürütüldü. Rastgele seçilen 1200 (719 kadın, 481 erkek) katılımcı tam buğday ekmeği tüketenler ve tüketmeyenler olarak gruplandırıldı ve  özellikleri anket formu ile elde edildi. Yaşları 33.0±1.0 yıl olan katılımcıların, %43,4’ü tam buğday ekmeği tüketirken, %56,6’sı tüketmemekteydi. Katılımcıların yaşları artıkça tam buğday ekmeği tüketiminin azaldığı saptandı (p<0.05). Anlamlı olmasa da, lisans ve lisansüstü eğitimi alanlarda tam buğday ekmeği tüketimi (%57.0) tüketmeyenlerden  (%51.3) yüksekti. Gelir düzeyi açısından gruplar arasındaki farklıklar anlamlıydı (p<0.05). Tam buğday ekmeği tüketmeyenlerde tanı konulmuş hastalık oranı (%41.5) tüketenlerden (% 34.9) yüksekti ( p<0.05)  ve kronik hastalık varlığı ile tam buğday ekmeği tüketimi arasında  ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Katılımcıların %66.4’nün tam buğday ekmeğini sağlıklı olduğu ve kolay ulaşılabilir (%45.7) olması nedeniyle  tercih ettikleri bulundu. Her iki grupta da ekmekler arasındaki  farklılığı bilenlerin oranı bilmeyenlerden yüksekti (p<0.05). Tam buğday ekmeği tüketenlerde Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarından haberdar olmayanların oranı (% 43.6) tüketmeyenlerden (% 59.4) düşüktü. Tam buğday ekmeği tüketenlerin %50.3’ü besin etiketi okurken, bu oran tüketmeyenlerde %26.4’tü (p<0.05).

Kaynakça

 • Referanslar 1. Kesici C, Soylu M ve Bilici S. Tam buğday unu. TSE yayınları 2009; 48: 568.
 • 2. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120104-6.htm.
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. [Çevrimiçi] Şubat 2013. [Alıntı Tarihi: 21 Haziran 2015.] http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-82357/h/genelge-tam-bugday.pdf.
 • 4. Aksoylu Z, Savlak N, Yangıç Ç, Çagındı Ö, Köse E. Manisa il merkezinde bireylerin ekmek çeşitlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Gıda 2014; 39(3):147-154.
 • 5. Çiftçi H, Akbulut G, Yıldız E, Mercanlıgil S, Kan Şekerini Etkileyen Besinler. Ankara : T.C. Sağlık Bakanlığı, 2008. ISBN. 978-975-590-243-2.
 • 6. Reicks M, Jonnalagadda S, Albertson MA, Joshi N. Total dietary fiber intakes in the US population are related to whole grain consumption: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2009 to 2010. Nutr Res 2014; 34(3):226-234.
 • 7. Priebe MG, van Binsbergen JJ, de Vos R, Vonk RJ. Whole grain foods for the prevention of type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008; 23(1): CD006061.
 • 8. Tucker JA, MacKay AK, Robinson EL, et al. The effect of whole grain wheat sourdough bread consumption on serum lipids in healthy normagliycemic/normoinsulinemic and hyperglyemic/hyperinsulinemic adults depends on presence of the APOE E3/E3 genotype: A randomized controlled trial. Nutrition & Metabolism 2010;7:37.
 • 9. Liu S, Stampfer JM, Hu BF, et al. Whole-grain consumption and risk of coronary heart disease: results from the Nurses' Health Study. Am J Clin Nutr. 1999;70(3):412-419.
 • 10. Demir MK, Kartal H. Konya ilinde farklı ekmek çeşitlerini tüketen bireyler üzerinde yapılan bir anket çalışması. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2012; 7(3):59-64.
 • 11. Bal ZE, Sayılı M, Gözener M. Tokat ili merkez ilçede ailelerin ekmek tüketimleri üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013; 30(1): 61-69.
 • 12. Koç B. Ekmek tüketiminde tüketici tercihleri: Van ili örneği. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Yayını, 2011, Yayın No: 196, Ankara.
 • 13. Tanık O. Ekmek Üretiminde Kalite Uygulamaları ve Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ 2006.

Ayrıntılar

Konular Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Meltem Soylu (Sorumlu Yazar)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Neriman İnanç
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Eda Başmısırlı
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8198-478X
Türkiye


Yağmur Yaşar
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9028-5182
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 8 Ocak 2018
Kabul Tarihi 8 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eujhs376187, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {sagens@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {52 - 56}, doi = {10.34108/eujhs.376187}, title = {TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Soylu, Meltem and İnanç, Neriman and Başmısırlı, Eda and Yaşar, Yağmur} }
APA Soylu, M. , İnanç, N. , Başmısırlı, E. & Yaşar, Y. (2019). TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ . Sağlık Bilimleri Dergisi , 28 (2) , 52-56 . DOI: 10.34108/eujhs.376187
MLA Soylu, M. , İnanç, N. , Başmısırlı, E. , Yaşar, Y. "TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ" . Sağlık Bilimleri Dergisi 28 (2019 ): 52-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/48582/376187>
Chicago Soylu, M. , İnanç, N. , Başmısırlı, E. , Yaşar, Y. "TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 28 (2019 ): 52-56
RIS TY - JOUR T1 - TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ AU - Meltem Soylu , Neriman İnanç , Eda Başmısırlı , Yağmur Yaşar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34108/eujhs.376187 DO - 10.34108/eujhs.376187 T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 56 VL - 28 IS - 2 SN - 1018-3655- M3 - doi: 10.34108/eujhs.376187 UR - https://doi.org/10.34108/eujhs.376187 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri Dergisi TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ %A Meltem Soylu , Neriman İnanç , Eda Başmısırlı , Yağmur Yaşar %T TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 28 %N 2 %R doi: 10.34108/eujhs.376187 %U 10.34108/eujhs.376187
ISNAD Soylu, Meltem , İnanç, Neriman , Başmısırlı, Eda , Yaşar, Yağmur . "TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 28 / 2 (Eylül 2019): 52-56 . https://doi.org/10.34108/eujhs.376187
AMA Soylu M. , İnanç N. , Başmısırlı E. , Yaşar Y. TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ. JHS. 2019; 28(2): 52-56.
Vancouver Soylu M. , İnanç N. , Başmısırlı E. , Yaşar Y. TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 28(2): 52-56.
IEEE M. Soylu , N. İnanç , E. Başmısırlı ve Y. Yaşar , "TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETENLERDE KRONİK HASTALIKLARIN SAPTANMASI VE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ", Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 28, sayı. 2, ss. 52-56, Eyl. 2019, doi:10.34108/eujhs.376187