Yıl 2021, Cilt 5 , Sayı Özel Sayı 1, Sayfalar 137 - 157 2021-03-01

YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME

Ali YEŞİLDAL [1]


Dünyanın dört bir yanında ülkeler, hükümet sistemlerini demokratikleştirmeyi amaçlayan bir dizi yapı, kurum ve kuralı benimsemeye çalışmaktadır. Bu çabaların çoğu Adem-i merkeziyetçiliği içermektedir. Adem-i merkeziyetçilik, yukarıdan aşağıya yönelik bir süreçtir; yani sorumluluğu merkezden alt düzey yönetime devretmek isteyen hükümetler tarafından yönlendirilir. Zaman zaman operasyonel alanlarını ve takdir yetkilerini genişletme niyetiyle yerel yönetimler tarafından aşağıdan yukarıya veya yerel düzeyde kamu hizmeti sunumunda ortak olarak hareket eden sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından teşvik edilmektedir. İtici güç ne olursa olsun, Adem-i merkeziyetçiliğin olmazsa olmaz unsur olan demokratikleşme için bir yol olduğu düşünülmektedir.
YEREL YÖNETİMLER, KÜRESELLEŞME, ADEM-İ MERKEZİLEŞME, KARAR VERME
 • Kalkan, A. ve Alparslan, A. M. (2009). Şeffaflık, iletişim ve hesap verebilirliğin yerel yönetim başarılarına etkileri. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.
 • Güven, A. ve Karkacıer, A. ve Şimşek, T. (2017). Merkezileşme yerelleşme tartışmaları kapsamında yerel yönetimlerde vesayet denetimi sorunu. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: XII Sayı: II s.190
 • Bovaird, T. (2005). Public Governance: balancing stakeholder power in a network society. International Review of Administrative Sciences, 71(2): 217–228.
 • Campbell, A. (1995). Regional Power in the Russian Federation. Local Government in Eastern Europe: Establishing Democracy at the Grassroots, Edited by: Coulson, A. 145–167. Aldershot: Edward Elgar.
 • Deininger, K. ve Paul M. (2005). Does greater accountability improve the quality of public service delivery? evidence from Uganda. World Development, Vol. 33, No. 1, 171-191.
 • Devas, N., Amis, P., Beall, J., Grant, U., Mitlin, D., Nunan, F. ve Rakodi, C. (2004). Urban governance, voice and poverty in the developing World. London: Earthscan.
 • Gaulė, E. (2010). Public governance decentralization modelling in the context of reforms. Public Policy and Administration, Vol.32/3.
 • Eraslan L..(1992). İşletme yönetiminde yetki devrinde rol oynayan faktörler ve yöneticilerin tutumu. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Schuurman, F. J., (1997). The decentralisation discourse: post‐fordist paradigm or neo‐liberal cul‐de‐sac?. The European Journal of Development Research, Volume 9, Issue 1, 150-166
 • Güven, A. (2013). Yönetim organları ve türleri. (Edt: Yücetürk, E. ve Öğe, H.S). Yönetim Bilimi. Lisans Yayıncılık, İstanbul
 • http://www.decentralization.net/2018/06/relations-between-ngos-and-local-governments/, Erişim: 11/10/2020
 • http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/admin.htm#top, Erişim: 09/10/2020.
 • https://advocacy.thp.org/2016/11/decentralization-the-key-to-local-development/#:~:text=Decentralization%20is%20a%20key%20element,community%20than%20their%20centralized%20government, Erişim: 11/09/2020.
 • https://advocacy.thp.org/2016/11/decentralization-the-key-to-local-development/#:~:text=Decentralization%20is%20a%20key%20element,community%20than%20their%20centralized%20government., Erişim: 05/10/2020.
 • https://dzone.com/articles/evolving-from-decentralization-to-centralization-b, Erişim: 11/10/2020.
 • ILO. (2001). The impact of decentralization and privatization on municipal services. Report for discussion at the joint meeting on the impact of decentralization and privatization on municipal services. Sectoral Activities Programme, JMMS, Geneva
 • Jenkins, R. ve Goetz, A. M. (1999). Accounts and accountability: theoretical implications of the right-to-information movement in India. Third World Quarterly, 20(3): 603–622
 • Loughlin, J. (1996). Europe of the regions and the federalization of Europe. Publius, 26(4): 141–62.
 • Doğan M. (2013), Yerel yönetimlerde açıklık politikaları. Öneri. C.10.S.40. Temmuz.
 • Karaarslan, M. (2007). Türkiye’de yerel yönetimler reformu bağlamında yerel yönetimlerin özerkliği ve denetimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Anabilim Dalı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Mewes K. (2011). Decentralization: concepts and definitions. Decentralization on the example of the Yemeni water sector. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93051-0_4
 • Devas N. ve D. Simon (2006). Local democracy and the challenges of decentralising the state: an ınternational perspective. Local Government Studies, Vol 32, Issue 5: Local Government in Central and Eastern Europe, 677-695.
 • Pickvance, C. (1997). Decentralization and democracy in Eastern Europe: a sceptical view. environment and planning C. Government and Policy. 15: 129–142
 • Bardhan P. ve Mookherjee D. (2006). Decentralization and local governance in developing countries: a comparative perspective, MIT Press. USA.
 • Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: developing countries. International Review of Administrative Science, 47(2).
 • Keleş, R. (2000). Yerinden yönetim ve siyaset, Genişletilmiş 4. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Swianiewicz, P. (2002). Consolidation or fragmentation? The size of local governments in central and eastern europe. Budapest: LGI – Open Society Institute. Hungary.
 • UNCDF (United Nations Capital Development Fund). (2010). Global forum on local development report — pursuing the mdgs through local government. https://sustainabledevelopment.un.org/index. php?page=view&type=400&nr=360&menu=35, Erişim: 11/09/2020.
 • UNDP (1997), Decentralized governance programme: strengthening capacity for people -centered development, management development and governance division, Bureau for Development Policy, September.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0927-7498
Yazar: Ali YEŞİLDAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { eujmr867199, journal = {EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)}, issn = {}, eissn = {2602-4179}, address = {DİLKUR AKADEMİ, Ereğlikapı Mah. 7 Atatürk Blv. 60 İpekyolu İş Mrk. K:10 AKSARAY/Merkez}, publisher = {Himmet KARADAL}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {137 - 157}, doi = {}, title = {YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME}, key = {cite}, author = {Yeşildal, Ali} }
APA Yeşildal, A . (2021). YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME . EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) , Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı 1 , 137-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr/issue/59611/867199
MLA Yeşildal, A . "YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME" . EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) 5 (2021 ): 137-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr/issue/59611/867199>
Chicago Yeşildal, A . "YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME". EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) 5 (2021 ): 137-157
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME AU - Ali Yeşildal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 157 VL - 5 IS - Özel Sayı 1 SN - -2602-4179 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME %A Ali Yeşildal %T YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME %D 2021 %J EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) %P -2602-4179 %V 5 %N Özel Sayı 1 %R %U
ISNAD Yeşildal, Ali . "YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME". EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) 5 / Özel Sayı 1 (Mart 2021): 137-157 .
AMA Yeşildal A . YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME. Turkçe ve İngilizce. 2021; 5(Özel Sayı 1): 137-157.
Vancouver Yeşildal A . YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME. EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR). 2021; 5(Özel Sayı 1): 137-157.
IEEE A. Yeşildal , "YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME", EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), c. 5, sayı. Özel Sayı 1, ss. 137-157, Mar. 2021