e-ISSN: 2602-4179
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Himmet KARADAL
Kapak Resmi
       

EUJMR, Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı (Ağustos ve Aralık) elektronik olarak yayımlanır. 

EUJMR' nin kapsamı ve amacı: Girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.


EUJMR' nin tarandığı İndeksler:

Index Copernicus

ResearchBib

Asos Indeks

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Ideal Online

JIFACTOR

2021 - Cilt: 5 Sayı: 8

Araştırma Makalesi

3. AİLE İÇİ ŞİDDETTE DİLİN ROLÜ

download      18423    18421     18416    18417        18418  18419     18420       18422     downloadEUJMR Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı