e-ISSN: 2602-4179
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Himmet KARADAL
Kapak Resmi
       

EUJMR, Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanır. 

EUJMR' nin kapsamı ve amacı: Girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

EUJMR' nin tarandığı İndeksler:

Index Copernicus

ResearchBib

Asos Indeks

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Ideal Online

JIFACTOR

download      18423    18421     18416    18417        18418  18419     18420       18422     downloadEUJMR Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı