EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-4179 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Himmet KARADAL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr


EUJMR, Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanır. 

EUJMR' nin kapsamı ve amacı: Girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

Makale Çağrısı: Cilt: 4, Sayı: 7 için makale kabul edilmektedir.

EUJMR' nin tarandığı İndeksler:

Asos Indeks

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Ideal Online

JIFACTOR

EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)

e-ISSN 2602-4179 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Himmet KARADAL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr
Kapak Resmi


EUJMR, Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli bilimsel bir dergidir, 2017 yılından itibaren yılda en az 2 sayı elektronik olarak yayımlanır. 

EUJMR' nin kapsamı ve amacı: Girişimcilik, strateji, yönetim, örgütsel davranış, ekonomi, güzel sanatlar ve sosyal bilimlerin her alanından disiplinlerarası özgün bilimsel çalışmaların yayımlanmasına katkıda bulunmaktır. Yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir.

Makale Çağrısı: Cilt: 4, Sayı: 7 için makale kabul edilmektedir.

EUJMR' nin tarandığı İndeksler:

Asos Indeks

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Ideal Online

JIFACTOR

Cilt 4 - Sayı 6 - 31 Ağu 2020