Erken Görünüm (Online First)

EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), veri tabanında yer verdiği çalışmaların güncel olması amacıyla gerek yazar gerekse okuyucuların çalışma çıktılarından erken istifade etmelerini sağlamak için, hakem süreci sonucunda yayımlanabilir onayı alan makaleler, takip eden sayının çıkması beklenmeden elektronik ortamda erken görünüm (online first) olarak takip eden sayının cilt ve sayı numaralarını kullanarak yayımlanır. Sözü edilen sayının yayımlanma zamanı geldiğinde ise çalışmalar erken görünümden kaldırılarak çıkan sayıda yerini alır.