Odak & Kapsam (Focus & Scope)

EUJMR, 2017 yılından itibaren her yıl Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide çok alanlı (multidisipliner) her alanda Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, istatistiki analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

 

EUJMR' nin temel amacı; çok alanlı (multidisipliner) her alanda çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.