Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

(Nitrate metabolism in Cattle) Translation .

Yıl 1962, Cilt: 1 Sayı: 6, 506 - 506, 01.12.1962

Öz

Kaynakça

  • ...

Sığırlarda Nitrat ·metabolisması. (özet)

Yıl 1962, Cilt: 1 Sayı: 6, 506 - 506, 01.12.1962

Öz

ineklere ağızdan Sodium nitrate ve parenteral olarak da Sodium
nitrate ve nitrite tuzları verilmiştir. Nitrate, nitrite ve hydroxylamine
keza in vitro olarak kana ilave edilmiştir.
Bundan sonra kan nitrate, nitirite, hydo.xylamine, amonyak ve
methemoglobin komponentleri bakımlarından analize edilmiştir.
içirme suretiyle verilen nitrate tuzları nazarı dikkate çekecek
derecede fazlaca emiimiş ve dokularda bir dereceye kadar da metabolize
olmuşlar, fakat kanda pek az olarak bulunmuşlardır. Nitrate içirilmesinden
sonra kanda, nitrite ve hydroxylamine de çok az bulunmuştur.
Bu durum, kandaki nitrite ve methemoglobin seviyelerinin
·bir dereceye kadar birbirleriyle ilgili olduğunu ortaya koymaktadır.
Kanda hydroxylamine, nitrite'ten meydana gelmiş ve hemoglobini
methemoglobine çevirebilme yeteneğini göstermiştir.
Nitrate veya nitrite verilmesi kanın amonyak nisbetine pek az
etkili görlHmüştür.Ağızdan verilen 7 hayvanda ayni nitrate dozu aldıklan halde,
methemoglobin miktarlarında geniş ölçüde değişiklikler ortaya çıkmıştır.
Parenteral yolla nitrate ve nitrite alan 3 inekte de methemoglobinin
meydana gelişinde değişiklikler tesbit edilmiştir.

Kaynakça

  • ...
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Erdoğan Ertürk Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 1962
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 1962
Yayımlandığı Sayı Yıl 1962 Cilt: 1 Sayı: 6

Kaynak Göster

APA Ertürk, E. (1962). Sığırlarda Nitrat ·metabolisması. (özet). Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 1(6), 506-506.


15430