BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL MEDYA, FOMO VE KUŞAKLARARASI FARKLILAŞMA

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 26 - 43, 01.06.2020

Öz

Sosyal medya siteleri popüler, hızla gelişen bilgi paylaşımı ve sosyal iletişim alanıdır. Ancak özellikle son yıllarda gençler üzerinde aşırı bir bağımlılık yaratmıştır. İnternet bağımlılığı çeşitli davranış, dürtü ve kontrol problemlerini kapsayan geniş bir terimdir. Sosyal medyanın bazı kişilerin sosyalleşmekten kaçtığı, yalnız kalmayı tercih ettiği, gizlendiği bir alan olmuştur.FOMO kavramı akıllı telefonların kullanımıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Başkalarının yaptıklarıyla sürekli bağlı kalma arzusudur. Çalışmamızda amacımız katılımcıların internet ve sosyal medya kullanımında FOMO düzeylerini ölçmek ve kuşaklararası bir farklılaşma gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Çalışmanın sonucunda FOMO davranışı ile akıllı telefon bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Özellikle genç kuşağın her geçen gün internette daha fazla zaman geçirmesi dikkate alındığında sosyal medyanın potansiyel bir endişe yarattığı söylenebilir. Bu durum da bireylerde stres, endişe, bağımlılık ve anti sosyalleşmeye neden olabilmektedir.Bu gerçekler insanları önlem almaya itmektedir. Rehberlerden yardım almak, hobi alanlarına yönelmek, farklı etkinliklere katılım sağlamak önemlidir. Özellikle stresli sektörlerde çalışanların streslerini azaltmak için dijital eğitimlerle destek verilmesi oluşabilecek olumsuzlukları da önleyecektir. Sosyal ağ bağımlılığıyla ilgili gençlere, ailelere ve çalışanlara farkındalık eğitimleri verilmelidir.

Kaynakça

 • Adnan M. & Gezgin D.M. (2016) Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında NOMOFOBİ Prevalansı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1), 141-158
 • Bıan, M.,&Loung L. (2015). Lınkıng lonelıness shyness, smartphone addıctıon sytptoms and patterns of smartphone use to social capıtal. Socıal Sciences Computer Revıew, 33 (1) 61-79
 • Choi M.(201), Mobıle-phone addıctıonİn adolescence: The test of mobıle phone dependence
 • Demirel, M., Yörük, M.,&Özkan, O. (2013). Çocuklar için Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma- Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 54-68.
 • Diker, E.,&Taşdelen, B. Sosyal Medya Olmasaydı Ne Olurdu? Sosyal Medya Bağımlısı Gençlerin Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma (What Would Happen Wıthout Socıal Medıa? A Qualıtatıve Research On Socıal Medıa Addıcted Youngsters’ Opınıons.
 • Eşitti, Ş. (2015). Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı Ve Enformasyon Obezitesi: Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uygulanması. University Faculty of Communication Journal/Istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, (49).
 • Gökler, M.E., Aydın, R.Ünal, E., Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi; 17(Ek.1): 53-59.
 • Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn J,et al. Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). PLOS ONE 2013; 8:e56936
 • Noyan, C. O.; Darçın, E.A.; Nurmedov, S.; Yılmaz, o.; Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16 (Özel Sayı. 1), 73-81.
 • Ögel, K. (2012). İnternet Bağımlılığı: İnternetin Psikolojisini Anlamak ve Bağımlılıkla Başa Çıkmak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

SOCIAL MEDIA, FOMO AND INTERGENERATIONAL DIFFERENTIATION

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 26 - 43, 01.06.2020

Öz

Research Paper Social media sites are a popular, rapidly developing area of information sharing and social communication. However, especially in recent years, it has created an extreme dependency on young people. Internet addiction is a broad term that covers a variety of behavior, impulse, and control problems. Social media has become an area where some people avoid socializing, prefer to be alone and hide. The concept of FOMO is a concept that occurs with the use of smartphones. It is the desire to be constantly connected with what others do. In our study, our aim is to measure the FOMO levels of the participants in internet and social media usage and to show whether they show an intergenerational difference. As a result of the study, it was concluded that there is a significant relationship between FOMO behavior and smartphone addiction. It can be said that social media creates a potential concern, especially considering that the young generation spends more time on the internet every day. This situation can cause stress, anxiety, addiction and antisocialization in individuals. These facts force people to take precautions. It is important to get help from guides, turn to hobby areas, and participate in different activities. Supporting digital trainings in order to reduce the stresses of employees, especially in stressful sectors, will also prevent possible negativities. Awareness training should be provided to young people, families and employees on social network addiction

Kaynakça

 • Adnan M. & Gezgin D.M. (2016) Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında NOMOFOBİ Prevalansı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1), 141-158
 • Bıan, M.,&Loung L. (2015). Lınkıng lonelıness shyness, smartphone addıctıon sytptoms and patterns of smartphone use to social capıtal. Socıal Sciences Computer Revıew, 33 (1) 61-79
 • Choi M.(201), Mobıle-phone addıctıonİn adolescence: The test of mobıle phone dependence
 • Demirel, M., Yörük, M.,&Özkan, O. (2013). Çocuklar için Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma- Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 54-68.
 • Diker, E.,&Taşdelen, B. Sosyal Medya Olmasaydı Ne Olurdu? Sosyal Medya Bağımlısı Gençlerin Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma (What Would Happen Wıthout Socıal Medıa? A Qualıtatıve Research On Socıal Medıa Addıcted Youngsters’ Opınıons.
 • Eşitti, Ş. (2015). Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı Ve Enformasyon Obezitesi: Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uygulanması. University Faculty of Communication Journal/Istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, (49).
 • Gökler, M.E., Aydın, R.Ünal, E., Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi; 17(Ek.1): 53-59.
 • Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn J,et al. Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). PLOS ONE 2013; 8:e56936
 • Noyan, C. O.; Darçın, E.A.; Nurmedov, S.; Yılmaz, o.; Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16 (Özel Sayı. 1), 73-81.
 • Ögel, K. (2012). İnternet Bağımlılığı: İnternetin Psikolojisini Anlamak ve Bağımlılıkla Başa Çıkmak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Levent Biber Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Biber, L. (2020). SOSYAL MEDYA, FOMO VE KUŞAKLARARASI FARKLILAŞMA. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 26-43.