ISSN: 2146-9237
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mugla Sitki Kocman University
Kapak Resmi
       

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları ve bu alanlarda yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergi olup, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış tüm çalışmalar dergide yayınlanmak üzere gönderilebilir.

2021 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

3. Çok Paydaşlı İş Birliği ve Dirençli Kent Açısından Montreal Şehri