Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Serap ÖZEN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Hilmi ETCİ

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Ceray ALDEMİR

Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ

Doç. Dr. Mehmet AVCI

Doç. Dr. Murat AKTAN

Doç. Dr. Serdar YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ÖZBEK