BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE SERAMİK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 68 - 83, 01.06.2020

Öz

Seramik sektörü Türkiye imalat sanayiinin önemli bir kolunu oluşturmaktadır. Son 15 yıllık dönemde seramik ürünleri ihracatı 2 kattan fazla bir artış göstermiştir. Seramik ürünleri ihracatından sağlanan gelir 2018 yılında bir milyar dolara ulaşmıştır bu rakam 2001 yılında 325 milyon dolar idi . Günümüzde Türkiye dünyanın önemli seramik ihracatçısı ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın ana amacı 2001-2018 dönemi için Türkiye’nin seramik ihracatında seçilmiş ülkeler Çin, Almanya, İtalya, İspanya ve ABD karşısındaki rekabet gücünü belirlemektir. Araştırmada kullanılan veriler Uluslararası Ticaret Merkezi’nden derlenmiştir. Araştırmada Michaely indeksi, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler AKÜ indeksi ve Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler ASKÜ indeksi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre Türkiye seramik ihracatında rekabet gücüne sahiptir. Ancak, araştırma bulgularına göre ele alınan dönemde seramik sektörünün AKÜ ve ASKÜ indeks değerleri gerilemiştir. Bu da Türkiye’nin seramik sektöründeki rekabet gücünün zayıfladığını göstermektedir. Türkiye’nin seramik ticaretindeki uluslararası rekabet gücünün arttırılması için seramik ürünleri üretiminde kalite ve tasarıma önem verilmelidir.

Kaynakça

  • Aiginger, K. (2000). Specialization of European manufacturing, Austrian Economic Quarterly, 2: 81-92.
  • Anonim. (2002). A competitiveness strategy for Sri Lanka’s ceramics industry, Colombo, Sri Lanka.
  • Anonim. (2007). Seramik ve cam teknolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP Yayını, Ankara.
  • Baş, A. (1999). Türk seramik kaplama malzemeleri sektörünün rekabet analizi ve uluslararası bir strateji önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
  • Cizmeci, H. (2010). Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektörünün rekabet gücü, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
  • Çeştepe, H., ve Ermiş, A. (2007). Türk seramik sektörünün rekabet gücü (1996- 2002), Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (1), 127-143.
  • Ervani, E. (2013). Export and import performance of Indonesia’s agriculture sector, Journal of Economics and Policy, 6(1), 54-63. Intracen. (2019). International trade statistics. http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product- country/ (Erişim Tarihi: 07.11.2019)
  • Jagdambe, S. (2016). Analysis of export competitiveness of Indian agricultural products with ASEAN countries. ISEC Working Paper No: 356, Bangalore.
  • Konyalı, G., ve Emirhan, P.N. (2004). Türk cam sanayii ve seramik sanayiinin Avrupa Birliği piyasasındaki ticaret yapısı ve ihracat performansı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 4, No. 2: 27-40.
  • Laursen, K. (1998). Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialization. Danish Research Unit for Industrial Dynamics (DRUID) Working Paper No: 98-30.
  • Mathur, S.K. (2011). Trade analysis of CSG subcategories for regional groups and some selected member states of ESCAP in 2002-2008, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Vol. XI, No.1: 1264-1279.
  • Olcay, M. (2011). Bilecik seramik sektörünün elmas modeli ile rekabet analizi, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.
  • Shahzad, K. (2015). An rca analysis of textiles and clothing in Pakistan, India and Bangladesh, The Lahore Journal of Economics, Vol. 20, No. 1: 157- 168.
  • Tezcan, M. (2007). Seramik sektörünün rekabet gücü analizi: Bilecik ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
  • Tuerxun, A. (2017). Çin’in küresel rekabet gücünün açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yöntemine göre değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul.
  • Utkulu, U., ve İmer, H. (2009). Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün Avrupa Birliği tekstil ve konfeksiyon sektörü karşısındaki rekabet gücünün alt sektörler düzeyinde ölçülmesi, Rekabet Dergisi, 36, 3-43.

DETERMINING THE COMPETITIVE LEVEL OF CERAMIC INDUSTRY OF TURKEY

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 68 - 83, 01.06.2020

Öz

Research Paper The ceramic industry is one of the most important part of the processing industry in Turkey. In the last 15 years the export of ceramic products has grown more than 2 times. The total volume of revenues of the ceramic industry in Turkey reached a value of one billion USD in 2018 it was 325 million USD in 2001 . Today, Turkey is one of the world’s most important ceramic exporters. The main objective of this study is to determine the competitiveness of Turkey’s ceramic industry against some selected countries China, Germany, Italy, Spain and USA during the period 2001-2018. Data has been taken from International Trade Centre. In this study Michaely index, Revealed Comparative Advantages RCA index and Revealed Symmetric Comparative Advantages RSCA index are used. According to the research, Turkey has the competitiveness in the ceramic industry. But the results indicate that the value of RCA and RSCA has been dropped during the period. So this means that Turkey’s competitiveness in ceramic industry is decreasing. To improve the international competitiveness in ceramic trade, Turkey should pay attention to the quality and design in ceramic products production

Kaynakça

  • Aiginger, K. (2000). Specialization of European manufacturing, Austrian Economic Quarterly, 2: 81-92.
  • Anonim. (2002). A competitiveness strategy for Sri Lanka’s ceramics industry, Colombo, Sri Lanka.
  • Anonim. (2007). Seramik ve cam teknolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP Yayını, Ankara.
  • Baş, A. (1999). Türk seramik kaplama malzemeleri sektörünün rekabet analizi ve uluslararası bir strateji önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
  • Cizmeci, H. (2010). Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektörünün rekabet gücü, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
  • Çeştepe, H., ve Ermiş, A. (2007). Türk seramik sektörünün rekabet gücü (1996- 2002), Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (1), 127-143.
  • Ervani, E. (2013). Export and import performance of Indonesia’s agriculture sector, Journal of Economics and Policy, 6(1), 54-63. Intracen. (2019). International trade statistics. http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product- country/ (Erişim Tarihi: 07.11.2019)
  • Jagdambe, S. (2016). Analysis of export competitiveness of Indian agricultural products with ASEAN countries. ISEC Working Paper No: 356, Bangalore.
  • Konyalı, G., ve Emirhan, P.N. (2004). Türk cam sanayii ve seramik sanayiinin Avrupa Birliği piyasasındaki ticaret yapısı ve ihracat performansı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 4, No. 2: 27-40.
  • Laursen, K. (1998). Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialization. Danish Research Unit for Industrial Dynamics (DRUID) Working Paper No: 98-30.
  • Mathur, S.K. (2011). Trade analysis of CSG subcategories for regional groups and some selected member states of ESCAP in 2002-2008, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Vol. XI, No.1: 1264-1279.
  • Olcay, M. (2011). Bilecik seramik sektörünün elmas modeli ile rekabet analizi, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.
  • Shahzad, K. (2015). An rca analysis of textiles and clothing in Pakistan, India and Bangladesh, The Lahore Journal of Economics, Vol. 20, No. 1: 157- 168.
  • Tezcan, M. (2007). Seramik sektörünün rekabet gücü analizi: Bilecik ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
  • Tuerxun, A. (2017). Çin’in küresel rekabet gücünün açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yöntemine göre değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul.
  • Utkulu, U., ve İmer, H. (2009). Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün Avrupa Birliği tekstil ve konfeksiyon sektörü karşısındaki rekabet gücünün alt sektörler düzeyinde ölçülmesi, Rekabet Dergisi, 36, 3-43.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Güçgeldi Bashimov

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bashimov, G. (2020). TÜRKİYE SERAMİK SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 68-83.