Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İsveç Eğitim Sistemi

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2020

Öz

Eğitim, toplumların kalkınmasında rol oynayan önemli hususlardan biri olarak görülmektedir. Toplumlar farklı eğitim sistemlerine sahip olmakta, eğitim sistemleri de devletlerin amaçladığı niteliklerde bireyler yetiştirmektedir. Bu anlamda toplumları birbirinden farklı kılan hususlardan birinin sahip oldukları eğitim sistemi ve bu sistemin eğitim yoluyla yetiştirdiği insanların olduğu görülmektedir. Eğitim sistemleri aslında bir ulusun geleceğini şekillendirmekte diğer bir deyişle varlığını devam ettirmesinde, güçlenmesinde ya da zayıflamasında etkili rol oynamaktadır. Bu anlamda farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenmesi ve başarılı yönlerinin dikkate alınması hususu önem taşımaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük ülkelerden biri olan, farklı kültürleri bünyesinde barındıran İsveç’in Eğitim Sisteminin incelenmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmıştır. Buna dayalı olarak ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik durumu hakkında bilgi verilmiş, ardından eğitim sistemi tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Ada, S. ve Baysal, N. (2008). Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye Bazı Ülkelerin Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Karşılaştırılması, Avrupa Araştırmaları Dergisi,16,1-2.
 • Boztaş, K., Er, K. (2012). An overview of the Swedish education system and supervision, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 2, 15-31.
 • EURYDICE (2014).Organisation of School Time in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • EURYDICE (2015a).Organisation of the Education System and of its Structure. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • EURYDICE (2015b). Funding in Education. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • MEB Dış İlişkiler Müdürlüğü (2006). Yurt Dışı Eğitim Personeli Rehberi: Personel Görevlendirillen Ülkeler İsveç.
 • NAE (2010). Curriculum For The Preschool 01.04.2018 Tarihinde http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/inenglish adresinden ulaşılmıştır.
 • NAE (2011). Upper Secondary School 01.04.2018 Tarihinde http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/inenglish adresinden ulaşılmıştır.
 • NAE (2012a). Adult Education Programme 01.04.2018 Tarihinde http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/inenglish adresinden ulaşılmıştır.
 • NAE (2012b). Fact and Figures 01.04.2018 Tarihinde http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/inenglish adresinden ulaşılmıştır.
 • OECD (2011). Reviews of Evaluation and Assessment in Education, OECD Publishing.
 • OECD (2014a). Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing.
 • OECD (2014b). Resources, Policies and Practices in Sweden’s Schooling System: An In Depth Analyses of PISA 2012 Results, OECD Publishing.
 • UNESCO (2011). World Data on Education (7th Edition). 25.04.2018 Tarihinde http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sweden.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • http://www.government.se/sb/d/2856/a/1833 (MOER) Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/inenglish (NAE) Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • https://sweden.se/quick-facts/ Erişim Tarihi: 01.04.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel DOĞAN> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0687-203X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Doğan, S. (2020). İsveç Eğitim Sistemi . Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi , 1 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eypd/issue/55692/736603