ISSN: 2717-8552
e-ISSN: 2717-8552
Başlangıç: 2020
Yayıncı: İsmail KARSANTIK
Kapak Resmi
       

Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe ve İngilizce makalelerin alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildiği bir dergidir. Değerlendirilen makalelerin dergide yayınlanmasının kabul edilmesi için daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması şartı aranmaktadır. Dergimize gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılaması durumunda makale yayınlanması için uygunluğu açısından incelenir. Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayınlanması için hakemlerin uygun görmesi gereklidir. Yazarlar ise hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

Eğitim Yönetimi ve Politikaları dergisi ASOS ve TEİ (Türk Eğitim İndeksi) veri tabanları tarafından indekslenmektedir.