Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SELECTION AND TRAINING OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN SINGAPORE, SOUTH KOREA, FINLAND AND TURKEY

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 59 - 69, 27.06.2022

Öz

Discussions on the selection and training of school administrators have been going on for a long time. In order to create an effective school administrator selection and training approach in our country, it is important to see alternatives by examining the school administrator training systems of countries that have achieved significant success in international exams in terms of making new arrangements. In this study, similarities and differences of the school administrator training systems between Turkey and Singapore, South Korea, Finland were revealed. In this study, Singapore's comprehensive practices in the school administrator selection process, the long-term teaching experience that South Korea expects from candidates and the mandatory master's degree education in Finland given before serving as a school administrator were implementations that attract attention. In addition to pre-service training of administrator, it was seen that importance is given to in-service training and the continuous development of school administrators. While there was no compulsory pre-service training for school administrators in Turkey until the regulation change made in 2021, with the recent changes, candidates were required to obtain an pre-service education management certificate. Although the latest regulation is an important step in the process of educating administrator, it is considered a mandatory need to make new regulations for choosing and training school administrator in Turkey.

Kaynakça

 • Acar, H., (2002). Eğitim Yöneticileri Nasıl Yetiştirilmeli?. C. Elma ve Ş. Çınkır (Editörler), 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. (ss. 313-326).
 • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. (2018). T.C. Resmi Gazete. (30474 – 10 Temmuz 2018). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf
 • Elementary And Secondary Education Act. (2012). http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=24786&type=sogan&key=2
 • Finland / Eurydice (2018). Erişim Adresi: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en.
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2007). World Data On Education Republic of Korea. http://www.ibe.unesco.org/
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2011a). World Data On Education Singapore. http://www.ibe.unesco.org/.
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2011b). World Data On Education Republic of Korea. http://www.ibe.unesco.org/
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2012). World Data On Education Finland. http://www.ibe.unesco.org/. Jayapragas, P. (2016). Leaders in education program: the singapore model for developing effective principal-ship capability. Current Issues In Comparative Education (CICE). 19(1). 92-108.
 • Kandel, I. L. (1959). The methodology of comparative education. International Review of Education, 5(3), 270-280.
 • Karakütük, K. (2016). Eğitim Planlaması. Pegem Akademi Yayınevi.
 • Karip, E. ve Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 193-207.
 • Lim, Y. H. (2006). Education in Singapore: Preparation For School Leadership. Australian Secondary Principals’ Association National Conference.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2013). T.C. Resmi Gazete. (28758 – 7 Eylül 2013). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete. (31386 – 5 Şubat 2021). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2021). 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı. Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. http://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/planlar/2021_Plan.xlsx
 • Ministry of Education Singapore (MOE). (2020a). https://www.moe.gov.sg/about/org-structure/sd
 • Ministry of Education Republic of Korea. (MOE) (2020b). http://english.moe.go.kr/main.do?s=english
 • National Institute Of Education. (2020). https://nie.edu.sg/
 • National School of Leadership in Education. (2020). http://en.solazaravnatelje.si/
 • NCEE. (2020). Teacher And Principal Quality Singapore. Center On International Educational Benchmarking. http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview-2/
 • NUFFIC. (2016). Education System South Korea. https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-south-korea/
 • OECD. (2016). Education Policy Outlook Korea.
 • Taipale, A. (2012). International Survey on Educational Leadership. https://www.fche.cl/wp-content/uploads/2019/02/Atso-Taipale_2008_International-Survey-on-Educational-Leadership.pdf
 • Turkey / Eurydice (2021). https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/turkey_en.
 • Vaillant, D. (2015). School leadership, trends ın policies and practices, and ımprovement ın the quality of education. UNESCO Education for All Global Monitoring Report.
 • Yang Keo, S. (2016). Changing how schools and the profession are organized: building a foundation for a national system of teacher career ladders at the national center on education and the economy. (Doctoral Dissertation). Harvard Graduate School of Education.

SİNGAPUR, GÜNEY KORE, FİNLANDİYA VE TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 59 - 69, 27.06.2022

Öz

Okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesine yönelik olarak yapılan tartışmalar uzun süredir devam etmektedir. Ülkemizde etkili bir okul yöneticisi seçme ve yetiştirme yaklaşımı oluşturabilmek için uluslararası sınavlarda önemli başarılar gösteren ülkelerin yönetici yetiştirme sistemlerinin incelenerek alternatiflerin görülmesi yeni düzenlemelerin yapılması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, okul yöneticisi yetiştirme sistemlerinin Türkiye ile Singapur, Güney Kore, Finlandiya arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bu çalışmada Singapur'un okul yöneticisi seçme sürecindeki kapsamlı uygulamaları, Güney Kore'nin yönetici adaylarından beklediği uzun süreli öğretmenlik deneyimi ve Finlandiya'da okul yöneticisi olarak görev yapmadan önce verilen zorunlu yüksek lisans eğitimi dikkat çeken uygulamalardır. Hizmet öncesindeki yönetici yetiştirme eğitimlerinin yanı sıra hizmet içinde de yönetici eğitimine ve okul yöneticilerinin sürekli gelişimine önem verildiği görülmüştür. Türkiye’de 2021 yılında yapılan yönetmelik değişikliğine kadar okul yöneticileri için hizmet öncesinde herhangi bir zorunlu yöneticilik eğitimi söz konusu değilken, son değişikliklerle birlikte adayların hizmet öncesinde eğitim yönetimi sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir. Son düzenleme yönetici yetiştirme sürecinde önemli bir adım olmakla birlikte, Türkiye'de okul yöneticilerinin seçimi ve eğitimi için yeni düzenlemelerin yapılması zorunlu bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Kaynakça

 • Acar, H., (2002). Eğitim Yöneticileri Nasıl Yetiştirilmeli?. C. Elma ve Ş. Çınkır (Editörler), 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. (ss. 313-326).
 • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. (2018). T.C. Resmi Gazete. (30474 – 10 Temmuz 2018). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf
 • Elementary And Secondary Education Act. (2012). http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=24786&type=sogan&key=2
 • Finland / Eurydice (2018). Erişim Adresi: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en.
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2007). World Data On Education Republic of Korea. http://www.ibe.unesco.org/
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2011a). World Data On Education Singapore. http://www.ibe.unesco.org/.
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2011b). World Data On Education Republic of Korea. http://www.ibe.unesco.org/
 • International Bureau of Education - UNESCO. (2012). World Data On Education Finland. http://www.ibe.unesco.org/. Jayapragas, P. (2016). Leaders in education program: the singapore model for developing effective principal-ship capability. Current Issues In Comparative Education (CICE). 19(1). 92-108.
 • Kandel, I. L. (1959). The methodology of comparative education. International Review of Education, 5(3), 270-280.
 • Karakütük, K. (2016). Eğitim Planlaması. Pegem Akademi Yayınevi.
 • Karip, E. ve Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 193-207.
 • Lim, Y. H. (2006). Education in Singapore: Preparation For School Leadership. Australian Secondary Principals’ Association National Conference.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2013). T.C. Resmi Gazete. (28758 – 7 Eylül 2013). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18812&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete. (31386 – 5 Şubat 2021). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2021). 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı. Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. http://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/planlar/2021_Plan.xlsx
 • Ministry of Education Singapore (MOE). (2020a). https://www.moe.gov.sg/about/org-structure/sd
 • Ministry of Education Republic of Korea. (MOE) (2020b). http://english.moe.go.kr/main.do?s=english
 • National Institute Of Education. (2020). https://nie.edu.sg/
 • National School of Leadership in Education. (2020). http://en.solazaravnatelje.si/
 • NCEE. (2020). Teacher And Principal Quality Singapore. Center On International Educational Benchmarking. http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview-2/
 • NUFFIC. (2016). Education System South Korea. https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-south-korea/
 • OECD. (2016). Education Policy Outlook Korea.
 • Taipale, A. (2012). International Survey on Educational Leadership. https://www.fche.cl/wp-content/uploads/2019/02/Atso-Taipale_2008_International-Survey-on-Educational-Leadership.pdf
 • Turkey / Eurydice (2021). https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/turkey_en.
 • Vaillant, D. (2015). School leadership, trends ın policies and practices, and ımprovement ın the quality of education. UNESCO Education for All Global Monitoring Report.
 • Yang Keo, S. (2016). Changing how schools and the profession are organized: building a foundation for a national system of teacher career ladders at the national center on education and the economy. (Doctoral Dissertation). Harvard Graduate School of Education.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seher ERDOĞAN> (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6268-8267
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erdoğan, S. (2022). SİNGAPUR, GÜNEY KORE, FİNLANDİYA VE TÜRKİYE’DE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ . Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi , 3 (1) , 59-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eypd/issue/70597/1059281