Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 18 - 24, 30.06.2021

Öz

Eğitim yönetiminin uzman kişiler tarafından yapılması gerekliliği bir ihtiyaç haline gelmiştir. Eğitim yönetimi araştırmacılar tarafından son yıllarda üzerinde daha fazla çalışma yapılan alanlardan biri haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yöneticilerin profesyonelleşmesi üzerine yaptığı çalışmaların ve 2023 Vizyon Belgesinde ortaya koyduğu hedeflerin bu durum üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Yapılan doktora çalışmalarının analiz edilerek mevcut durumun ortaya konması ve yapılacak çalışmalara yol göstermesi açısından bu çalışma önemli görülmektedir. Bu çalışma ile Ulusal Tez Merkezinde yer alan 2018-2020 yılları arasında yayınlanan eğitim yönetimi konulu doktora tezlerinin analizinin yapılması amaçlanmıştır. Yapılan tarama ile 135 teze ulaşılmıştır. Tezler; yapıldığı yıl, yazım dili, erişebilirlik, konu, üniversitelerin statüleri, üniversiteler ve statüleri bağlamında sınıflandırılarak ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Alp, Ö. & Şen, S . (2021). Eğitim yönetimi ve denetimi bilim dalında yapılan nicel tezlere ilişkin bir sistematik derleme: 2009-2019 . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1) , 359-391.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54(54), 181-209.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitim yönetimi. Ankara: Kadıoğlu matbaası
 • Duran, G. & Çelikkaya, S . (2019). Türkiye’de lojistik üzerine yapılmış doktora tezlerin bibliyometrik analizi. Gaziantep Üniversitesi İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 3(3) , 152-167 .
 • Erdoğan, İ. (2006). Eğitim ve okul yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Erol, E , Tüzel, E . (2015). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi anabilim dalı doktora programlarında tamamlanan tezlerin eğitim sosyolojisi kapsamında değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(30), 297-316.
 • Karaca, İ. , Özcan, M. & Karaca, N. (2021). Eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinin 2023 eğitim vizyonu bağlamında incelenmesi. Alanyazın-CRES Journal 2(1), 26-32.
 • Kılınç, H. (1991). Eğitim yönetimi alanında üniversitemizde yapılan bazı araştırmaların sistem yaklaşımı açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • MEB, (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. 13.04.2021 tarihinde http://2023Vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VİZYONU.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of documentation, 25(4), 348-349.
 • Şahin, T. & Ocak, S. (2019). Türkiye'de sağlık yönetimi başlıklı yürütülen tezlerin bibliyometrik analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(3), 543-558.
 • Tatık, R. Ş., & Doğan, S. (2014). Marmara üniversitesi eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 24, 399-410. doi:10.9761/JASSS2324
 • Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 20(1), 93-119. doi: 10.14527/kuey.2014.005
 • Üstüner, M., & Cömert, M. (2008). Eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi anabilim dalı doktora dersleri ve tezlerine ilişkin bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 497-515.
 • Yıldırım, A. (2018). Türkiye’de eğitim yönetimi üzerine yapılmış araştırmalarının incelenmesi: milli eğitim eğitim ve sosyal bilimler dergisi örneği. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1887-1896. doi: 10.24106/kefdergi.2210
 • Yılmaz, K. (2019). Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan örgütsel davranış makalelerindeki yönelimler. Türkiye Eğitim Dergisi, 4(2), 81-103.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İzzet KARACA (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9681-5073
Türkiye


Nahide KARACA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2497-0717
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { eyyad941772, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {18 - 24}, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Karaca, İzzet and Karaca, Nahide} }
APA Karaca, İ. & Karaca, N. (2021). TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (1) , 18-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/64072/941772
MLA Karaca, İ. , Karaca, N. "TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 18-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/64072/941772>
Chicago Karaca, İ. , Karaca, N. "TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 18-24
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ AU - İzzet Karaca , Nahide Karaca Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 24 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %A İzzet Karaca , Nahide Karaca %T TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %D 2021 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Karaca, İzzet , Karaca, Nahide . "TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 1 (Haziran 2021): 18-24 .
AMA Karaca İ. , Karaca N. TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. eyyad. 2021; 4(1): 18-24.
Vancouver Karaca İ. , Karaca N. TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2021; 4(1): 18-24.
IEEE İ. Karaca ve N. Karaca , "TÜRKİYE'DE 2018-2020 YILLARI ARASINDA “EĞİTİM YÖNETİMİ” DİSİPLİNİNDE YAYINLANAN DOKTORA TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 18-24, Haz. 2021