ISSN: 2667-5390
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Ahmet DURMAZ
Kapak Resmi
 

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD), eğitim ve eğitim araştırmaları alanında yılda 2 defa (Haziran/Aralık aylarında) çevirimiçi olarak (elektronik basım) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Dergide çift kör hakemlik sistemi uygulanır. Derginin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizcedir. İlk yayınını 2018 yılında yapan EYYAD, eğitimde güncel konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak ve bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, EYYAD yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, eğitimdeki gelişmeleri takip etmeyi ve bu anlamda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı geçmişlerden gelen bilgileri sentezleyen, araştırma bulgularını geniş bir bağlamda yerleştiren, metodolojik ve kuramsal anlayışı genişleten ve eğitim politikaları ile uygulamaları bilgilendirme olasılığına sahip olan başvurular tercih edilir. Dergide nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makaleleri ve derleme makaleler yayınlanmaktadır.
EYYAD, İndex Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Academic Resource Index, SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor, Asos İndeks, IPIndexing gibi ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranmaktadır.