ISSN: 2667-5390
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Ahmet DURMAZ
Kapak Resmi
 

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD) eğitim ve eğitim araştırmaları alanında çevrimiçi olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizde amaç, araştırmacıları araştırmalarını olabildiğince ayrıntılı olarak yayınlamaya teşvik etmektir. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, eğitimde güncel konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak makaleleri yayınlamaktadır. Eğitim alanındaki herhangi bir çalışma alanıyla ilgili makalelerin uzunluğu konusunda bir kısıtlama yoktur. Farklı geçmişlerden gelen bilgileri sentezleyen, araştırma bulgularını geniş bir bağlamda yerleştiren, metodolojik ve kuramsal anlayışı genişleten ve eğitim politikaları ile uygulamaları bilgilendirme olasılığına sahip olan başvurular tercih edilir. Dergide nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Başka yerde yayınlanan önemli araştırma çalışmalarının ve/veya teknik raporların genişletilmiş değerlendirmeleri de kabul edilir.

2023 - Cilt: 6 Sayı: 2