Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Hasan Hüseyin KILINÇ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

hhkilinc@nevsehir.edu.tr

Editör

Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA

Fırat Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

emrekarakaya@firat.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Aykut ŞAHİN

Munzur Üniversitesi

aykutsahin@munzur.edu.tr

Editör Kurulu

Prof. Dr. Hasan Hüseyin KILINÇ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0446-2507 Türkiye
Eğitim
Doç. Yunus Emre KARAKAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9858-2103 Türkiye
Spor Sosyolojisi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite
Doç. Dr. Davut SARITAŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Education, Department of Mathematic and Science Education 0000-0002-5108-4801 Türkiye Web
https://biz.nevsehir.edu.tr/davutsaritas
Eğitim, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Kimya Eğitimi
Arş. Gör. Aykut ŞAHİN MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3654-6550 Türkiye
Egzersiz ve Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite

Yayın Kurulu

1- Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Fırat Üniversitesi

2- Prof. Dr. Onur KÖKSAL Selçuk Üniversitesi

3- Prof. Dr. Tim Brusseau, The University of UTAH

4- Prof. Dr. Naglaa Elbadry Nour Eldeen, Helwan University Cairo

5- Doç. Dr. Blagii Oleksandra, National University of Physical Education and Sport of Ukraine

6- Dr. Alexandru OPREAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

7- Dr. Öğr. Üyesi Fazilet Özge MAVİŞ SEVİM, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi