Açık Erişim Politikası

Açık Erişim, Telif Hakkı ve Lisanslama

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD), dergi içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle, EYYAD makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır. Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu bağlamda, tüm içerik okurlara veya okurların dahil olduğu kurumlara ücretsiz olarak sunulur. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim Politikası’yla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nde yayımlanan içerik yazardan izin almaksızın erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.

EYYAD, DergiPark üzerinden online olarak açık erişim uygulamasını kabul etmiştir. Bununla beraber, konuyla ilgili 12 Eylül 2012 tarihli Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin esasları ve uygulamalarını da onaylamış olmaktadır. Söz konusu açık erişim esasları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.


Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nin yayınlanmış arşiv ve güncel tüm dijital kayıtları Dergipark ( https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/archive) sisteminde saklanmakta ve kullanılmaktadır.


NEğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nin Açık Erişim Lisansı: Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi'nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC ND 4.0 SENET

Lisans: CC BY-NC-ND 4.0 SENET

Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.

Açık Erişime Başlama Tarihi: Sayı: 7 (01.06.2024).

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. EYYAD, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.

Bunları yapmakta özgürsünüz:
Paylaş
— eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.

Aşağıdaki şartlar altında:

Atıf — uygun referans vermeli , lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.

GayriTicari — Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

Türetilmemiş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa, ya da materyalin üzerine çalıştınızsa güncellenmiş materyali dağıtamazsınız.

Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla ya da teknolojiyi kullanarak sınırlayamazsınız.

Uyarılar:

Kamu Malı malzemenin lisans koşullarına ya da ayrıcalık ya da sınırları ile izin verilen kullanımına uymak zorunda değilsiniz.

Garanti verilmez. Lisans kullanım amacınıza uygun tüm izinleri sağlamayabilir. Mesela, tanınırlık, gizlilik veya manevi haklar gibi haklar kullanıma sınır getirebilir.
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış, herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışmalar olmalıdır. Yazarların gönderdikleri çalışmalar telif hakkı Creative Commons CC-BY-NC-ND ile korunmaktadır.

31515     31514

Son Güncelleme Zamanı: 8.07.2024 22:51:00