Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD) eğitim bilimleri alanında çevrimiçi (online) olarak yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir ve yazarlarından herhangi bir ücret talep etmez.