Yazım Kuralları

Saygıdeğer Yazarlarımız,

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisine çalışma göndermek için lütfen önce aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice inceleyiniz ve makale şablonu aracılığıyla tam metninizi hazırlayarak sisteme yükleme yapınız. Profesyonel ve standart süreç yönetiminin hızlı yürütülebilmesi için Şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmemiş çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir. Değerlendirme sürecine başlanan çalışmaların hakemlik süreçlerinin başlatılabilmesi için Kör Hakemlik Şablonu'na göre düzenleme yaparak sisteme yükleyiniz. Ayrıca çalışmaların dergimiz başlık sayfası şablonuna göre düzenlenmiş başlık sayfasının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bunların dışında;

Yazar telif hakkı devir formu: Sorumlu yazar tarafından imzalanmış form.
• Etik kurul belgesi. Yazar tarafından alınan etik kurul belgesi, makale ile birlikte sisteme yüklenmeli, makalenin yöntem kısmında da hangi kurumdan alındığı, sayı ve tarihi belirtilmelidir.
• Benzerlik oranının kaynaklar hariç az %15 olması gerekmektedir (Turnitin veya iThenticate benzerlik programlarından alınan raporlar sisteme yüklenmelidir).
Belgelerin sisteme yüklenmesi çalışmaların ön incelemelerinin yapılması için gereklidir.
NOT: Ön değerlendirme sonrası kör hakemlik süreci başlatılan çalışmalar dergimiz editör kurulunun görüşleri doğrultusunda çalışmanın alanına uygun farklı hakemlere de ekstra inceleme için yönlendirilebilmektedir.
YAZIM KURALLARI

Tam Metin; Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorumlar, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.
Üst ve Alt Bilgiler kabul sonrası tarafımızca dizgi aşamasında güncellenecek olup yazarlar tarafından değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni
A4 Dikey
Kenar Boşlukları: İç 3 cm, diğer yanlar 2 cm
Yazı Fontu
Garamond
Makale Başlığı
14 Punto
Her kelime büyük yazılır.
Sözlü bildiri, Doktora tezinden üretilmiştir veya destek almış çalışmalar başlığa * şeklinde dip not ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ve dip not verilmelidir.
Yazar/lar
11 Punto İtalik
Yazar Adı Soyadı (Sadece Baş harfleri büyük) Dipnot bir boşluk ve sayı olarak 1 – 2… şeklinde verilir.
Öz Başlık
12 Punto ve Koyu Yazılır
Öz Metin
10 Punto,
İki tarafa yaslı,
En az 200 kelime en fazla 500 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler Başlığı
11 Punto Koyu
Anahtar Kelimeler
10 Punto,
En çok 7 anahtar kelime yazılmalıdır.
Makale Hakkında Bilgisi
Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.
Ana Başlıklar
Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorumlar, Sonuç ve Tartışma temel başlıkları oluşturmaktadır.
12 Punto, Koyu ve Sola Yaslı
Altından ve Üstünden 6 nk boşluk
Alt Başlıklar
Paragraf başı 1,25 cm içerden
11 Punto, Koyu, İki yana yaslı
Paragraflar
Paragraf başları 1,25 cm içeriden
11 punto, İki yana yaslı
Paragraflar arası 6 nk boşluk
Tablo ve Şekiller
Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.
Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.
Tablo başlıkları ve metin 10 Punto
Tablo ve Numarası Koyu
Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto
Şekil ve Numarası Koyu
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalıdır.
Kaynakça
Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Font Garamond ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.
Gerekli görüldüğü durumlarda KAYNAKLAR’dan önce “TEŞEKKÜR” (acknowledgements) bölümü yazılır.